vỊt kiều kền kền kên kên & áo gấm về làng !!


Một Vịt Kiều Mỹ Về Nước Mạnh Tay Đầu Tư .. .. - đã đọc : 2314 lần


Cô Bán Hoa Ơi ! - đã đọc : 1588 lần


Ngồi Paris Thử Tưởng Tượng .. .. Quán Bia Ôm ! - đã đọc : 1527 lần


Sài Gòn: Áo «Long Bào» đắt hàng vì Việt kiều Mỹ - đã đọc : 3183 lần


Người ở nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh vì ham rẻ - đã đọc : 1592 lần


Nhiều «trùm» ma túy là người nước ngoài, Việt kiều - đã đọc : 1213 lần


Bà Phó bán Phở Ta - đã đọc : 1237 lần