Quan Đỏ Tham Ác & Cậu Ấm & Cô Chiêu


Chúc Tết «Quan Đỏ Gian Tham» - đã đọc : 1583 lần


Trình Làng .. .. Cái Quán Bia Ôm - đã đọc : 2156 lần


Tư Bản Đỏ - đã đọc : 1591 lần


Hung Tin : Nguyễn Chí Vịnh Thăng Tướng - đã đọc : 8483 lần


Một cậu ấm đặc biệt - đã đọc : 2084 lần


Quà biếu = tiền mồ hôi gian lao …. - đã đọc : 1311 lần


Hậu Môn Quan - đã đọc : 1439 lần


Về mụ «Giang Thanh Việt Nam» .. .. - đã đọc : 3188 lần