Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 & 2012


Diễn văn trước Đại Hội Đảng Cộng Hòa 2008 - McCain Speech at the Republican National Convention 2008 (Phần 1) - đã đọc : 1320 lần


Diễn văn trước Đại Hội Đảng Dân Chủ 2008 - Barack Obama's Full Acceptance Speech to the Democratic National Convention (Phần 1) - đã đọc : 1442 lần


Lão Chộp «lại chịu chơi» với Lão Mắc K(C)ây ! - đã đọc : 1543 lần


Trắng và Đen : Ô Ba & Má - đã đọc : 1272 lần


Chiến dịch Nụ Cười: Mỹ đi nay Hoa Kỳ trở lại - đã đọc : 1031 lần


Diễn văn Bill CLINTON trước Đại Hội Đảng Cộng Hòa 2008 - Bill Clinton's speech at the Democratic National Convention - đã đọc : 1369 lần


A Faith in Simple Dreams - Một Niềm tin trong những giấc mơ giản đơn - đã đọc : 1150 lần


John McCain và Barack Obama bàn về Lòng Ái Quốc - * * * McCain and Obama on Patriotism - đã đọc : 1327 lần


Diễn văn trước Đại Hội Đảng Cộng Hòa 2008 - McCain Speech at the Republican National Convention 2008 (Phần 2) - đã đọc : 1105 lần


Diễn văn trước Đại Hội Đảng Dân Chủ 2008 - Barack Obama's Full Acceptance Speech to the Democratic National Convention (Phần 2) - đã đọc : 1147 lần


McCain - Obama debate - đã đọc : 1319 lần


McCain - Obama debate - Part 2 - đã đọc : 1250 lần


BIỂU DÔ THĂM DÒ DƯ LUẬN giữa McCain và Obama - đã đọc : 1154 lần


Giờ Sự Thật ngày J ĐÃ điểm ! - Nước Mỹ vừa trang Sử mới ... - đã đọc : 1069 lần


Diễn văn nhượng bộ của Thượng nghị sĩ John McCain - Senator McCain's Concession Speech - đã đọc : 1429 lần


President-elect Barack Obama speaking to 125,000 supporters in Chicago's Grant Park Nov 4, 2008 --- Diễn văn của tân Tổng Thống đắc cử thứ 44 của Hoa Kỳ Barack Obama.... - đã đọc : 1235 lần


Phố Gió tôi luyện ta như thế đấy ! - đã đọc : 1555 lần


Bài diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh sự Chiến thắng của Hy vọng trên nỗi sợ - đã đọc : 1339 lần


Hoa Kỳ lại tự sáng tạo : Cánh Phượng Hoàng Mỹ lại hồi sinh - đã đọc : 1172 lần


Address by Senator John McCain, Diplomatic Academy of Vietnam - April 7, 2009 Diễn từ của Thượng Nghị sỹ John McCain, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam - ngày 07 tháng 4 năm 2009 - đã đọc : 1298 lần


The Gettysburg Address - Diễn văn Gettysburg - Le Discours de Gettysburg - đã đọc : 1191 lần


Baroness Thatcher eulogy to Reagan - đã đọc : 1117 lần


Eulogy for Richard Nixon given by Henry A. Kissinger - đã đọc : 1057 lần


President Reagan's remarks on East-West relations at the Brandenburg Gate in West Berlin, Germany on June 12, 1987 - đã đọc : 1176 lần


Gettysburg Address (November 19, 1863) - đã đọc : 1116 lần


First Presidential Debate: Obama vs. Romney - đã đọc : 921 lần


The Eagle Has Landed: The First Moon Landing (1969) - đã đọc : 746 lần


No easy road to Freedom : Nelson Mandela Inauguration - đã đọc : 665 lần