Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2008 & 2012


Diễn văn trước Đại Hội Đảng Cộng Hòa 2008 - McCain Speech at the Republican National Convention 2008 (Phần 1) - đã đọc : 1367 lần


Diễn văn trước Đại Hội Đảng Dân Chủ 2008 - Barack Obama's Full Acceptance Speech to the Democratic National Convention (Phần 1) - đã đọc : 1498 lần


Lão Chộp «lại chịu chơi» với Lão Mắc K(C)ây ! - đã đọc : 1595 lần


Trắng và Đen : Ô Ba & Má - đã đọc : 1320 lần


Chiến dịch Nụ Cười: Mỹ đi nay Hoa Kỳ trở lại - đã đọc : 1068 lần


Diễn văn Bill CLINTON trước Đại Hội Đảng Cộng Hòa 2008 - Bill Clinton's speech at the Democratic National Convention - đã đọc : 1409 lần


A Faith in Simple Dreams - Một Niềm tin trong những giấc mơ giản đơn - đã đọc : 1189 lần


John McCain và Barack Obama bàn về Lòng Ái Quốc - * * * McCain and Obama on Patriotism - đã đọc : 1376 lần


Diễn văn trước Đại Hội Đảng Cộng Hòa 2008 - McCain Speech at the Republican National Convention 2008 (Phần 2) - đã đọc : 1145 lần


Diễn văn trước Đại Hội Đảng Dân Chủ 2008 - Barack Obama's Full Acceptance Speech to the Democratic National Convention (Phần 2) - đã đọc : 1182 lần


McCain - Obama debate - đã đọc : 1366 lần


McCain - Obama debate - Part 2 - đã đọc : 1300 lần


BIỂU DÔ THĂM DÒ DƯ LUẬN giữa McCain và Obama - đã đọc : 1200 lần


Giờ Sự Thật ngày J ĐÃ điểm ! - Nước Mỹ vừa trang Sử mới ... - đã đọc : 1105 lần


Diễn văn nhượng bộ của Thượng nghị sĩ John McCain - Senator McCain's Concession Speech - đã đọc : 1467 lần


President-elect Barack Obama speaking to 125,000 supporters in Chicago's Grant Park Nov 4, 2008 --- Diễn văn của tân Tổng Thống đắc cử thứ 44 của Hoa Kỳ Barack Obama.... - đã đọc : 1278 lần


Phố Gió tôi luyện ta như thế đấy ! - đã đọc : 1603 lần


Bài diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh sự Chiến thắng của Hy vọng trên nỗi sợ - đã đọc : 1390 lần


Hoa Kỳ lại tự sáng tạo : Cánh Phượng Hoàng Mỹ lại hồi sinh - đã đọc : 1211 lần


Address by Senator John McCain, Diplomatic Academy of Vietnam - April 7, 2009 Diễn từ của Thượng Nghị sỹ John McCain, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam - ngày 07 tháng 4 năm 2009 - đã đọc : 1338 lần


The Gettysburg Address - Diễn văn Gettysburg - Le Discours de Gettysburg - đã đọc : 1237 lần


Baroness Thatcher eulogy to Reagan - đã đọc : 1157 lần


Eulogy for Richard Nixon given by Henry A. Kissinger - đã đọc : 1096 lần


President Reagan's remarks on East-West relations at the Brandenburg Gate in West Berlin, Germany on June 12, 1987 - đã đọc : 1217 lần


Gettysburg Address (November 19, 1863) - đã đọc : 1155 lần


First Presidential Debate: Obama vs. Romney - đã đọc : 956 lần


The Eagle Has Landed: The First Moon Landing (1969) - đã đọc : 784 lần


No easy road to Freedom : Nelson Mandela Inauguration - đã đọc : 702 lần