Tiến Trình Toàn Cầu Hóa /Globalization/Mondialisation/Hoa Kỳ bị mất gần 1,5 triệu công việc sang thị trường Trung Quốc


Hoa Kỳ bị mất gần 1,5 triệu công việc sang thị trường Trung Quốc

Theo Reuters, 11/012005Theo báo cáo được uỷ ban có tên là Economic Policy Institute for the U.S.-- China Economic and Security Review Commission (EPI) công bố hôm thứ ba, gần 1,5 triệu công việc đã bị chuyển từ nội địa Hoa Kỳ sang thị trường Trung Quốc trong thời gian từ năm 1989 đến 2003, khi hai quốc gia gia tăng mậu dịch song phương.Vẫn theo bản báo cáo trên, trong thời gian nói trên, nhập khẩu của Hoa Kỳ đã khiến 1,659 triệu công việc tại Hoa kỳ chuyển sang Trung Quốc trong khi xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc chỉ tạo ra có 199.000 công việc trong thị trường lao động Hoa Kỳ mà thôi.Kinh tế gia trưởng Robert Scott của EPI, đồng thời là tác giả bản báo cáo trên, còn cho biết rằng mậu dịch song phương bất bình đẳng này đã khiến cho mức thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc tăng đến mức kỷ lục là 124 tỉ dollars trong năm 2003.Trong quan hệ mậu dịch với Trung Quốc, công việc làm thuộc các ngành dệt, may mặc, cao su, da thuộc, và đồ đạc gia dụng tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nặng nhất. Kế đến là các ngành điện toán, điện tử, và bán dẫn. Bản báo cáo kết luận, "Thật khó có thể đánh giá hết được những thủ thách do chính sách nhập cảng như thế mang lại cho thị trường Hoa Kỳ."

Theo Reuters