Diễn Đàn: Lương Tâm & Lương Tri/Thế hệ 00


Thế hệ 00


Nguyễn Phan Thịnh
những năm 60 xưa thế hệ hippy thế hệ beat

những năm 00 này thế hệ hút hít thế hệ bết

thế hệ vô tư thế hệ bơ vơ thế hệ thần kỳ

thế hệ không biết khóc thế hệ không đọc sách

thế hệ nổi loạn đàn bà thế hệ con nít chơi khủng bố

thế hệ lỗ rốn không sâu hơn không kín hơn

thế hệ người mẫu cầu thủ thế hệ không chữnhững năm 60 của Sartre, Pasternak, Beatles

những năm 00 của Gates, Beckham, Spears

thế hệ virus thế hệ dollar thế hệ sexist

thế hệ tóc đỏ thế hệ mobile thế hệ chat

thế hệ ống nghiệm thế hệ ầm ĩ tốc độ

thế hệ Harry Potter phù thủy và thượng đế mới

thế hệ chạy trốn ám ảnh chính trị tín ngưỡng

và hoang mang hình ảnh con ngườinhững năm 60 xưa thật rồi

những năm 00 đầy biến động của sức mạnh bóng tối

bầy khỉ ma mãnh và bọn robots thông minh

sẽ cho con người những Phật Chúa mới

những trang sách nhân văn được viết lại

những siêu nhân những anh hùng những kẻ hủy diệt

những người yêu được cấy gien tùy chọn mỗi giờ .. ..

chẳng phải thế hệ nào hơn

lịch sử là những trang viết lại

chỉ con người ngỡ địa ngục luôn luôn mới

sau khi cố tạo một thiên đường


10/9/2003


Nguyễn Phan Thịnh