Cộng đồng người Việt hải ngoại /Thoáng KiêuSa Phố Bolsa
Thoáng KiêuSa Phố Bolsa (0)
******************************
Em ham vui nơi tân Quận
Cam (1) cố quên độc tố vận da cam
Em tìm quên lãng SàiGòn
Nhỏ (2) lệ thương về con nước HànGiang
Giọng hát liêu trai giữa Ca
Li (3) nức nở lời diết da buồn buồn
Chiều nay anh bát Phố Bôn
Sa (4) chợt dạ nhớ thơ hồn NguyênSa
Bước chân lạc giữa Chợ Hòa
Bình (5) đâu chẳng thấy ! Hét la tấm hình .. ..* * *Anh về lại hãng trong Thung lũng
Hoa vàng (6) giao động sao lung tung
Khủng hoảng viễn thông do chứng khoán
Đường lên non Động (7) trèo ngàn trùng
Máy bay trở lại Thủ Đô Ánh
Sáng (8) mắt sáng lòng đâu tình chung ?
Ba Lê chợt nhớ gọi Phố Hà
Nội (9) chuyện ngoài bí sử thâm cung .. ..


Nguyễn Hữu Viện
Cali, May 28th 2001

0. Bolsa Street, Orange County, California
1. Orange County
2. Little Saigon
3. California : Cali
4. Bolsa
5. Hoa Binh Market
.. .. Tấm hình Ông Hồ Chí Minh với biến cố Trần Thường ở Quận Cam Sài Gòn Nhỏ ( Orange County, Little Saigon) 6. Silicon Valley
7. Động Hoa vàng: thơ Phạm Thiên Thư
8. Paris Capital
9. Hà Nội Phố: nhạc Phú Quang, thơ Phan Vũ


Nguyễn Hữu Viện