Cộng đồng người Việt hải ngoại /Trí thức kiều bào: Nguồn lực phát triển đất nước


Trí thức kiều bào: Nguồn lực phát triển đất nước

Thứ Bẩy, 18/10/2003

Theo http://www.htv.org.vn>

Hiện nay trong số 2,7 triệu người Việt Nam đang định cư và sinh sống ở nước ngoài có khoảng 300.000 trí thức và người có tay nghề cao. Cho dù ra đi với bất cứ lý do, hoàn cảnh nào nhưng đa phần trong đó họ luôn hướng về tổ quốc. Và từ lâu, kiều bào đã là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của đất nước.Qua kết quả điều tra của các nhà xã hội học quốc tế thì so với các cộng đồng kiều dân khác, Việt kiều là cộng đồng tương đối trẻ, mới phát triển rõ nét từ những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Tiềm lực kinh tế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài không lớn, nhưng một bộ phận khá đông trong số họ được đào tạo chính quy và được cập nhật những thành tựu mới về mội lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý, hứa hẹn nhiều khả năng phát triển.Trong số họ có nhiều người thành đạt và giữ những vị trí cao ở các viện nghiên cứu, các trường đại học và cả những công ty lớn trong các nước sở tại. Có những người tham gia trong các tổ chức khoa học quốc tế, có một mối quan hệ và hiểu biết đối với nhiều tổ chức kinh tế, khoa học công nghệ của các nước đang phát triển.Có thể nói ở hầu hết các lĩnh vực khoa học hiện đều có trí thức Việt Kiều đang làm ở các vị trí xứng đáng.Phần lớn trí thức Việt kiều thuộc thế hệ trể năng động sáng tạo. Mặc dù ở mức độ nào đó họ có khác biệt về ý thức, tư duy, lối sống.. .. so với trong nước, nhưng đại bộ phận vẫn nặng lòng với Việt Nam, hướng về tổ quốc, đồng tình với chủ trương đoàn kết, hòa hợp dân tộc, mong muốn có cơ hội tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.Nhiều năm qua, các trí thức Việt kiều đã làm tốt vai trò cầu nối giúp đất nước tiếp thu công nghệ tiên tiến, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tham gia vào quá trình toàn cầu hoá. Nhiều người đã đóng góp xứng đáng cho nền khoa học của nước sở tại và cho nền khoa học nước nhà.Hiện nay mỗi năm có khoảng 200 lượt trí thức Việt kiều về tham gia giảng dạy, tư vấn và hợp tác khoa học với các trường, viện nghiên cưứ và tổ chức khoa học trong nước. Từ năm 1996 đến nay, có khoảng 800 doanh nghiệp Việt kiều đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam theo luật khuyến khích đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 1000 tỷ đồng.Bên cạnh đó còn có trên 60 dự án theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 440 triệu USD đang hoạt động có hiệu quả.Ngày nay, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đống góp chất xám của mình dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia giảng dạy, nghiên cứu, môi giới đưa chuyên gia nước ngoài và hợp tác với trong nước, quyên góp học bổng khuyến khích tài năng trẻ, kết hợp hoạt động sản xuất kinh doanh với nhập công nghệ mới.. .. Mỗi năm có khoảng 200 lượt trí thức kiều bào từ Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan.. .. được các cơ quan trong nước mời về làm việc.Việt Nam đang phối hợp với UNDP thực hiện chương trình TOKTEN để đưa trí thức là người Việt đang sống ở nước ngoài về làm việc có thời hạn ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam trân trọng và mong muốn những đóng góp của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần làm thay đổi có tính chất đột phá một số nghành mũi nhọn như: tin học, viễn thông, công nghệ tin học, vật liệu mới.. .. là thế mạnh của kiều bào ta ở nước ngoài.Chính sách đổi mới của nhà nước Việt Nam đã có ảnh hưởng sâu rộng đến thức người Việt Nam ở nước ngoài, các mối liên hệ của kiều bào với đất nước ngày càng được củng cố, tạo thuận lợi để trí thức Việt Kiều đóng góp ngày một nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo http://www.htv.org.vn