Cộng đồng người Việt hải ngoại / Việt Kiều là chùm khế ngọt


Việt Kiều là chùm khế ngọtViệt Kiều là chùm khế ngọt

Cho Ðảng trèo hái mỗi ngày!

Việt Kiều là con diều biếc

Gió lên, Ðảng hái ra vàng.

Việt Kiều là cây đại thụ

Ðảng leo lên .. .. bú đô la!

Nghị quyết 36 chưa đủ

Ðảng họp nghiên cứu hát, ru.* * *Việt Kiều đỉnh cao trí tuệ

«Token»(*) Ðảng muốn lấy không

Ðảng lột từ trên xuống dưới

Vắt chanh, liệng xác trôi sông.* * *Việt Kiều chất xám đầy mình

Ðảng họp đại hội liên miên

Nâng bi, nâng khăn sửa túi

Mong bắt bò lạc, bò điên!* * *Việt Kiều khi xưa phản động

Ðảng phỉ, Ðảng báng, phải dông

Việt Kiều chạy rong đáng kiếp

Ðảng bắn Ðảng thọc sau lưng.* *Việt Kiều ngày nay .. .. đáng kính

Thơm tho như mít chín cây

Việt Kiều đẹp hơn Thúy Kiều

Ðảng hôi như cú chạy theo!* *Ô hô, thiên thu vạn tuế

Muôn năm mấy gã Việt Kiều!

Si--đa chưa có thuốc chữa

Chơi đi, có chết cũng vừa.* * *Ô hô, thiên thu Ðảng--Bác

Cứ trèo lên hái khế đi

Việt Kiều là chùm khế ngọt

Tội cho Trung Ương chạy chọt

Tiên sư Ðảng--Bác lưu manh!(*) Token là một chương trình của Liên Hiệp Quốc về việc mang chất xám hải ngoại về xây xựng xứ sở. Chương trình này chỉ sử dụng được trong các nước có tự do dân chủ như Ấn Ðộ, Nam Hàn, Ðài Loan, Thái, Phi. Chương trình này không sử dụng được hoặc dùng được rất ít trong các nước Cộng Sản độc tài.17/11/2004

Phùng Mang