Cộng đồng người Việt hải ngoại /Xin Vì Hai Chữ «Cùng Nhau»
Xin Vì Hai Chữ «Cùng Nhau»

TƯƠNG thân TƯƠNG ái «cùng nhau»

TƯƠNG giang đầu vĩ một mầu bể dâu

TƯƠNG can máu Việt da mầu

TƯƠNG đồng di thể ngọn cau đầu làng

TƯƠNG giao qua điện báo trang

TƯƠNG kiến trăn trở mấy hàng văn thơ

TƯƠNG khắc TƯƠNG kị bất ngờ

TƯƠNG đắc lãnh đạm vẩn vơ «đứng ngoài» !

TƯƠNG tri cách cảm thần giao

TƯƠNG tác suy nghĩ tìm nào «Lối Ra» !

TƯƠNG phản ý hệ phù hoa

TƯƠNG tàn huynh đệ lệ nhòa thương đau

TƯƠNG đối Sự Thật muôn mầu

TƯƠNG liên nhào nặn còn đâu chân thành

TƯƠNG kế tựu kế TƯƠNG tranh

TƯƠNG chao: bút chiến mộng lành mất nhau

TƯƠNG kính bằng hữu một câu

TƯƠNG Lai chung sức bắc «Cầu Thân Thương»

TƯƠNG thân Chim Việt muôn phương

TƯƠNG thị nhi tiếu «Con Đường Lớn» đi

TƯƠNG tế giữa buổi Đông thì

TƯƠNG hợp tiêu điểm xin vì Quê Cha

TƯƠNG thích quan hệ mặn mà

TƯƠNG quan gắn bó Chúng Ta kết đoàn

TƯƠNG xứng làm Người Việt Nam

TƯƠNG Lai Học : thật «Thiên Đường» là đây !

TƯƠNG hỗ «Triệu Tay» cùng xây

TƯƠNG phùng TƯƠNG ngộ «Một ngày Không xa !»

TƯƠNG thân TƯƠNG ái thiết tha

TƯƠNG thích khác biệt cái «ta & tôi» hèn

TƯƠNG ứng gạt bỏ bon chen

TƯƠNG trợ chỉ một lời khen chân tình

TƯƠNG tư Quê Mẹ truân trinh

TƯƠNG truyền: «Tổ Quốc vươn mình Biển Đông !»

Paris, Xuân 1998

Nguyễn Hữu Viện