Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris/The last time I saw Paris - Dreamville 

 
The last time I saw Paris

A lady known as Paris, Romantic and Charming
Has left her old companions and faded from view

Lonely men with lonely eyes are seeking her in vain
Her streets are where they were, but there's no sign of her

She has left the Seine

The last time I saw Paris, her heart was warm and gay,
I heard the laughter of her heart in every street café

The last time I saw Paris, her trees were dressed for spring,
And lovers walked beneath those trees and birds found songs to sing.

I dodged the same old taxicabs that I had dodged for years.
The chorus of their squeaky horns was music to my ears.

The last time I saw Paris, her heart was warm and gay,
No matter how they change her, I'll remember her that way.

I'll think of happy hours, and people who shared them
Old women, selling flowers, in markets at dawn

Children who applauded, Punch and Judy in the park
And those who danced at night and kept our Paris bright

'til the town went dark. 
La dernière fois que j'ai vu Paris

Une dame connue sous le nom de Paris, romantique et charmante
A quitté ses vieux compagnons et a disparu

Des hommes seuls avec les yeux seuls la cherchent en vain
Ses rues sonst où ils ont toujours été mais il n'y pas de signe d'elle

Elle a quitté la Seine

La dernière fois que j'ai vu Paris, son coeur était chaud et joyeux
J'ai entendu les rires de son coeur dans chaque café

La dernière fois que j'ai vu Paris, ses arbres étaient habillés en printemps
Et des amoureux se promenaient sous ces arbres et des oiseaux trouvaient des chansons à chanter

J'ai évité les mêmes vieux taxis que j'avais évité pendant des années
Le refrain de leur klaxons couinants était de la musique pour mes oreilles

La dernière fois que j'ai vu Paris, son coeur était chaud et joyeux
N'importe comment ils la changeront, je me souviendrai d'elle comme ca

Je penserai à des heures joyeuses et aux gens qui les ont partagaient
Des vielles dames qui vendaient des fleurs sur des marchés à l'aube

Des enfants qui applaudissaient, Punch et Judy dans le parc
Et ceux qui ont dansé la nuit et qui ont gardé lumineuse notre Paris

Jusqu'à ce que la ville se rende noir


 I'm in Dreamsville
Holding you
A dreamy view
Just we two alone with love
In Dreamsville
Time is new
We're here to love
And we do
We can see the rest of the world
Below us
From our pink cloud
There's no boundary to this magic land
As we go exploring
Hand in hand
To dreamy Dreamsville
Far away
I'ts here we'll love
Here we'll stay

Dreamy Dreamsville
Far away
I'ts here we'll love
Here we'll stay

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6