NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1/All Unquiet on The Abroad Lines
































All Unquiet on The Abroad Lines
================



After more than three decades, a virtual coming back my old highschool on a website, because of my sincere idea in a « forum» with all the so--called «old friends» of my once--upon--a--time lost paradise & promised land, I became a helpless mark shot in a merciless manner by their «code--name» & «code-- number».. ..! On behalf of the Truth, this event became the (n--1)th accident between the multipath of multiside bullets .. ....


This poem was inspired by Remarque's All Quiet on the Western Front, PCT Veteran Phan Nhat Nam's The Summer with Red Fire, Tran Hoan Trinh's poem entitled « For Where Leaving School» and website «A Time to Be at PCT ...» & its forum


Convinced to enlist with the South Army by one of youthful idealism: Freedom
With the enthusiasm of youth, we left schools (1) for entering military academy and army
It is noble and good to die for Freedom for our Fatherland


Convinced to enlist with the North Army by one of youthful idealism: Independence & Unification
With the enthusiasm of youth, we left schools for going to the South or joining guerrilla area


It is noble and good to die for Independence & Unification for our Motherland
Oh! Our Love for schools was not complete !
«The last hour at school, I was silent and immobile to enregister for the last time all images of my class, teacher and friends ...
My heart with restless seawaves in the last class which would be over soon and I left my school life forever to enter that War» (2)


I said farewell to all ... farewell to all beloved
Forgetting horrors of modern and mechanized warfare, we romanticize that War .. ..
We meet each other at the most terrible apocalype rendez--vous ....
Horrors of war, values of friendship, and many life lessons
We confront each other at Vey Village of Khe--sanh, An--Khe, Darto ....
How that War has changed us from innocent schoolboys into men
Killing and watching killing as we lose friends as well as the brother--enemy on the other side
And how we did want Peace again in the front line
And how we wanted to return home to our families and our normal lives
Our Motherland/Fatherland becomes no man's land ...



That War affected the many young men who enlisted soon after only graduating from high school
We witness our friends dying in that War, one by one, and wonder what the future will hold for those who survive
Hopes and Fears
Loss and Sorrow and Depression
A lot of our friends in both sides did not survive
And those who did live with the horrific memories of their experience
Our friendships of old school's classmates and comrades in arms
The beauty of being young and strong
The terrible waste and loss of a generation.. ..!


The war ended on April 30 1975
But it left an immortal forget--me--not in our Generation and our hearts
We survive and are able to tell with open arms and open mind
that War to our children and grandchildren
that war is not a means to an end ....




Paris 15/11/2003

Nguyễn Hữu Viện

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SA



Tưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương




Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain