NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1/Thơ Siêu Tân hình thức vào Thời HẬU HẠI ĐIỆN .. .
THƠ SIÊU TÂN HÌNH THỨC VÀO THỜI HẬU HẠI ĐIỆN .. ..


Nguyễn Hữu Viện

Tôi muốn kể lể chuyện hai người

Mỹ "không iêu nước": Ngài «thanh liêm»

Spitzer và cô ả "Kristen".

Báo chí lá cải phổ thông Mỹ

tiếp tục chuyện bàn, Chuyện Ông Thánh

«thanh liêm»... sướng cu bù đầu. Ngài

Eliot Spitzer thị trưởng

New York trích quỹ bầu cử hơn

80.000 đô la đi mây về

Gió, chơi gái gọi thượng cấp! Về

gió đi mây. Điều đau Ông Thánh

«thanh liêm» lại là nhân vật sừng

sỏ ủng hộ Bà Nghị Hillary

Clinton đến tận "cửa mình" !

Thế là Ông nghị trẻ

Ôbamá lên như diều gặp

gió, chưa kể ông phó Thị trưởng

khiếm thị da mầu. Đúng là mèo

mù được cá rán! «Người khách hàng

chơi thứ 9», Ông Thánh «thanh liêm»

ở Phố Tường phố Wall, tương lai

chính trị kể như thiêu rụi, sụp

đổ như Hai Tháp Sinh Đôi chọc

trời Nữu Ước. Tay khách làng chơi

có bí danh «Người khách hàng chơi

thứ 9». Rõ sướng cu bù đầu!

Ngài Eliot Spitzer thị

trưởng New York bặm miệng cắn răng

bên phu nhân lạnh như núi băng,

to hơn băng sơn táng vào con

tàu Titanic! Phi lý phi

lý. Ngược lại sự nghiệp kỹ nghệ

làm điếm, tương lai tài chánh của

kiều nữ Ashley Youmans - tên

khai sinh - biệt hiệu Ashley A -

lexandra Dupré bí danh

"Kristen" thì đúng quả NĂM MẬU

TÝ phát tài ra phết!! Trên trang

mạng nhện trang nhà âm nhạc, chủ

trang nhà kiều nữ bí danh "Kristen"

Cô nường thu hai ca khúc dở

ẹc dở dang. Cô gái gọi này

kiếm được từ ngày có vụ tai

tiếng tày trời rơi ngay tróc giữa

MÙA BẦU CỬ HOA KỲ, thu hoạch

200.000 dollars. Tạp chí

quyến rũ Hustler đề nghị cô

nường "Kristen" 1.000.000 dollars

chỉ để tấm hình trên bìa báo.

Báo làng chơi trai lơ Penthouse

còn chiêu dụ trả cao giá hơn...

Cô nường "Kristen" còn đạt

nhiều đề nghị nóng bỏng từ các

nhà sản xuất phim con lợn. Nhà

sản xuất phim đen con heo Kick

Ass Pictures đề nghị với cô nường

"Kristen" giá mỗi phim 1.000.000

đô la. Nhà đại diện chào hàng

Nữu Ước tìm nàng trong nhiều mục

quảng cáo mỹ phẩm, quần áo lót

mình nước hoa. Gã này đang thương

lượng với cô ả "Kristen" cho

một thương hiệu cái tên mới tìm

ra là «Khách hàng thứ 9». Một

nhà sản xuất rượu đề giá «con

số có sáu số không» tức triệu đô la

để lăng xê nhãn hiệu "Vodka n°9"

(rất tiếc Chủ tịch «rượu» Eltsin

mất rồi !!) nếu cô ả "Kristen"

quảng cáo duy nhất độc quyền cho

thương hiệu "Vodka n°9" này!

Các chuyên gia tiếp thị đánh giá:

Cô ả "Kristen" hôm nay «cân

nặng» 5 triệu đô la. Có nhiều

nhà thầu chứng khoán và cả gol-

den boy mời cô ả "Kristen"

mua chứng khoán xuống như diều hết

gió. Một nhà truyền thông của Ho-

llywood cho rằng: «Nếu cô "Kristen»

láu lá bắt mạch đúng thời cô

có thể thương lượng ngay lập tức

với các hãng lớn». Hệ thống ngân

hàng bên bờ vực thẳm phá sản!

Báo chí lá cải phổ thông Mỹ

tiếp tục chuyện bàn, Chuyện Ông Thánh

«thanh liêm»... sướng cu bù đầu. Ngài

Eliot Spitzer thị trưởng

New York trích quỹ bầu cử hơn

80.000 đô la đi mây

về gió, chơi gái gọi thượng cấp!

Về gió đi mây. Rõ chuyện dzui

Nước Mỹ cờ Hoa. Trận mưa đô

la trên đầu kỹ nữ "Kristen"

gái gọi loại sang của ngài Thống

đốc từ nhiệm Spitzer. Rõ chuyện

dzui Nước Mỹ cờ Hoa...Thơ Siêu Tân hình thức vào Thời HẬU HẠI ĐIỆN .. ..


Thúc Sinh Spitzer quen thói bốc l..ỒN

Trăm ngàn đổ một trận ... dồn như chơi

(KIỀU nữ - Thơ Thời Hậu "Hại Điện")

Tôi muốn kể lể

Chuyện hai người Mỹ "không iêu nước" :

Ngài «thanh liêm» Spitzer và cô ả "Kristen"Báo chí lá cải phổ thông Mỹ tiếp tục chuyện bàn

Chuyện Ông Thánh « thanh liêm »... sướng cu bù đầu

Ngài Eliot Spitzer thị trưởng New York

Trích quỹ bầu cử hơn 80.000 đô la

Đi mây về gió

Chơi gái gọi thượng cấp !

Về gió đi mâyĐiều đau Ông Thánh « thanh liêm » lại là nhân vật sừng sỏ

Ủng hộ Bà Nghị Hillary Clinton

Thế là Ông nghị trẻ Ôbamá lên như diều gặp gió

Chưa kể ông phó Thị trưởng khiếm thị da mầu

Đúng là mèo mù được cá dán !«Người khách hàng chơi thứ 9 »

Ông Thánh « thanh liêm » ở Phố Tường phố Wall

Tương lai chính trị kể như thiêu rụi

Sụp đổ như Hai Tháp Sinh Đôi chọc trời Nữu Ước

Tay khách làng chơi có bí danh

«Người khách hàng chơi thứ 9 »

Rõ sướng cu bù đầu !

Ngài Eliot Spitzer thị trưởng New York

Bặm miệng cắn răng bên phu nhân lạnh như núi băng

To hơn băng sơn táng vào con tàu Titanic !Phi lý phi lý

Ngược lại sự nghiệp kỹ nghệ làm điếm

Tương lai tài chánh của kiều nữ

Ashley Youmans

- tên khai sinh -

biệt hiệu Ashley Alexandra Dupré

bí danh "Kristen"

Thì đúng quả NĂM MẬU TÝ phát tài ra phết !!Trên trang mạng nhện trang nhà âm nhạc

Chủ trang nhà kiều nữ bí danh "Kristen"

Cô nường thu hai ca khúc dở ẹc dở dang

Cô gái gọi này kiếm được

Từ ngày có vụ tai tiếng tày trời

Rơi ngay tróc giữa MÙA BẦU CỬ HOA KỲ

Thu hoạch 200.000 dollars.Tạp chí quyến rũ Hustler đề nghị cô nường "Kristen"

1.000.000 dollars

Chỉ để tấm hình trên bìa báo

Báo làng chơi trai lơ Penthouse

Còn chiêu dụ trả cao giá hơn .. .Cô nường "Kristen" còn đạt nhiều đề nghị nóng bỏng

Từ các nhà sản xuất phim con lợn.

Nhà sản xuất phim đen con heo

Kick Ass Pictures đề nghị với cô nường "Kristen"

Giá mỗi phim 1.000.000 đô laNhà đại diện chào hàng Nữu Ước

Tìm nàng trong nhiều mục quảng cáo mỹ phẩm

Quần áo lót mình nước hoa.

Gã này đang thương lượng với cô ả "Kristen"

Cho một thương hiệu

Cái tên mới tìm ra là «Khách hàng thứ 9 »Một nhà sản xuất rượu đề giá « con số có sáu số không »

Tức triệu đô la để lăng xê nhãn hiệu "Vodka n°9"

( rất tiếc Chủ tịch « rượu » Eltsin mất rồi !!)

Nếu cô ả "Kristen" quảng cáo duy nhất độc quyền

Cho thương hiệu "Vodka n°9" này !Các chuyên gia tiếp thị đánh giá :

Cô ả "Kristen" hôm nay «cân nặng» 5 triệu đô la

Có nhiều nhà thầu chứng khoáng và cả golden boy

Mời cô ả "Kristen" mua chứng khoán xuống như diều hết gióMột nhà truyền thông của Hollywood cho rằng:

« Nếu cô "Kristen » láu lá bắt mạch đúng thời

Cô có thể thương lượng ngay lập tức với các hãng lớn »Hệ thống ngân hàng

Bên bờ vực thẳm phá sản !

Báo chí lá cải phổ thông Mỹ tiếp tục chuyện bàn

Chuyện Ông Thánh « thanh liêm » ... sướng cu bù đầu

Ngài Eliot Spitzer thị trưởng New York

Trích quỹ bầu cử hơn 80.000 đô la

Đi mây về gió

chơi gái gọi thượng cấp !

Về gió đi mây

Rõ chuyện dzui Nước Mỹ cờ HoaTrận mưa đô la trên đầu kỷ nữ "Kristen"

Gái gọi loại sang của ngài Thống đốc từ nhiệm Spitzer

Rõ chuyện dzui Nước Mỹ cờ Hoa .. ..

Nguyễn Hữu ViệnMr. Clean danh hiệu do Thống đốc New York Spitzer tự đặt cho mình

Trong tài liệu của ngành điều tra thì thống đốc New York Spitzer là "Khách Hàng số 9". Rõ là LOVE POTION NUMBER 9 (ca khúc vang bóng một thời Thập niên 1960) mà không linh thiêng !!!

Thống đốc New York Spitzer đã trả tiền để mang cô gái ăn sương tên là "Kristen" từ New York đến Washington trong 4 giờ tại một khách sạn vào ngày 13 tháng 2 năm nay. "Khách hàng số 9" đã chi ra 4.300 đô la tiền mặt để trả “đủ thứ phí tổn” cho cô Kristen, từ xe taxi đến vé xe lửa, tiệc tùng và tiền khách sạn.

Cô gái tên Kristen được mô tả là nhỏ người, tóc nâu xinh xắn đã gặp khách trong phòng 871 lúc 10 giờ đêm.

Theo báo New York Time, thì ông Spitzer đã bị bắt khi ông bị nghe lén trong một vụ điều tra đường dây gái gọi mà lúc đó ông đang hẹn với một ả giang hồ loại sang tới một địa điểm nào đó.Ông Spitzer trở thành thống đốc bang New York vào tháng 11/2006.

Từng đứng đầu ngành tư pháp New York, ông được biết tới với tên hiệu 'Cảnh sát trưởng của Phố Wall' vì nỗ lực chấn chỉnh các sai phạm trong lĩnh vực tài chính.

Đáng nói hơn, ông Spitzer từng nêu quan điểm rất cứng rắn về việc chống nạn mại dâm ở New York.

Tương lai chính trị vào tòa Bạch Cung như những vị cựu hay cố thống đốc tiền nhiệm của thành phố New York, thành phố quan trọng nhất nước Mỹ này của Thống đốc New York Spitzer tiêu tan thành mây gióThống Đốc New York Eliot Spitzer loan báo rằng ông sẽ từ chứcVụ tai tiếng đã bùng nổ hai ngày trước đây, khi những lời cáo buộc nổi lên rằng ông Spitzer, 48 tuổi, đã chi tiêu hàng ngàn mỹ kim cho một cô gái gọi tại một khách sạn hào nhoáng ở thủ đô Washington vào đêm trước ngày Valentine.Vợ ông đã thở dài giữa lúc hàng trăm bức hình được chụp gần. Mỗi lời ông Spitzer nói ra đều được đi kèm bởi một loạt những tiếng bấm máy ảnh.Ông Paterson, người sắp sửa trở thành thống đốc, không có mặt tại cuộc loan báo, nhưng ông đã đưa ra một bản tuyên bố trong đó ông nói ông lấy làm buồn vì những gì đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Phó Thống Đốc David Paterson, người sẽ trở thành thống đốc da đen đầu tiên của New York.

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain