NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1/BÁ thành Anh Hùng sao không DŨNG ???


BÁ thành Anh Hùng sao không DŨNG ???

Bang giao hòa hoãn với thằng Tàu là điều khôn khéo.

Nhưng muốn ở thế cân bằng tối thiểu Đất Nước phải giàu mạnh như Nhật hay ít ra Đài Loan, Singapore.. ..

Còn không thì luôn luôn bị ăn hiếp mất đất mất biển .

Lỗi là ở lãnh đạo không đưa Đất Nước sau 33 năm Hòa Bình vẫn ly tán phân hận .. .. Đừng trách Người Việt hải ngoại .. .

Trách lãnh đạo dở vô tài vô đức không vận dụng nội lực toàn dân tộc gần 90.000.000 người vào tầm dân số thứ hạng 11 trên thế giới chớ đâu phải nhỏ chưa kể vào vị trí chiến lược đáng lẽ ra nếu khôn khéo biết vận dụng ảnh thưởng các thế lực một cách tích cực thì có nhiều thuận lợi


hay ngay đi đồng minh duy nhất với Mỹ như Nhật ngay sau ăn 2 trái bom nguyên tử vẫn còn lợi hơn !

Nam Hàn cần hơn 20 năm hiện đại hóa .. Việt Nam dấu yêu đến bao giờ ??????????

BÁ thành Anh Hùng sao không DŨNG ???

Công an dẹp loạn - người phản động .. ..

Cuối Chiến tranh Lạnh ló rạng đông

Người ra pháp trường - kẻ thăng chức

Xu hướng Dân chủ thành Anh hùng

Người kia lãnh đạo vang một Nước

Mở rộng khắp bốn biển du công

Toàn cầu Đa nguyên trọng khác biệt

BÁ thành Anh Hào sao DŨNG không ???Hơn ba Thập kỷ chưa Hòa giải !

Hận thù quá khứ sao dẳng dai ?

Biểu tượng thật tâm nâng cao điểm

Thủ tướng quỳ tạ lỗi Anh tài

Bóng ma oan nghiệt tan thù hận

Đồng thuận lòng Dân : Quê - Thiên thai

Đấu lưng nội lực canh tân Nước

DŨNG - BÁ thành Anh Hùng cả hai !!!


Nguyễn Hữu Viện cảm tác viết thẳngNhiều khi nghĩ về Đại Hòa giải Dân tộc, tôi thử tưởng tượng một biểu tượng rất do làm đi vào Lịch sử và có tiếng vang quốc tế và giây phút sau có những phản ứng dây chuyền tích cực.. ..

Cái hận thù trong vòng kim cô oan nghiệt đã tiêu hao bao năng lực tiềm năng sau 1975 đến nay và còn tiếp tục.


Tôi tưởng tượng hai nhân vật tử thù - mà ta với Mỹ đã làm được -


Tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không quỳ trước di ảnh Trần Văn Bá một lần để Đại Hòa giải Dân tộc thật sự trở về .. !!


Năm 1984 Chiến tranh Lạnh đang dần đi vào phút cuối, khi « thảo khấu » Trần Văn Bá và thiếu tá công an Nguyễn Tấn Dũng …

22 năm sau Trần Văn Bá thành Anh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng thành Thủ tướng trẻ gọi là « năng động cởi mở«  nhất trong 14 tay trong Bộ Chính Trị công du nhiều Nước từ Âu sang Á đến Mỹ mở rộng quan hệ chiến lược với Nhật và Mỹ .. ..


Điều quan trọng Tổ Quốc vẫn đặt vào nội lực dân tộc là chính .. .. Chỉ có người Việt Nam thương yêu Việt Nam ngay một tên việt gian tồi tệ nhất như Lê Chiêu Thống khi sống lưu đày bên Tàu cũng có khi ăn năn hối hận như vậy y vẫn còn chút lòng với Nước !!!


Nhắn anh Ba Dzũng ....

Bối cảnh Toàn cầu không thuận lợi

Gió Mới vừa lên một góc trời

Lấn lướt giải độc luồng Gió Cũ

Bay lên Cánh Rồng khoảng không vơi

Mô hình phương Bắc rơi đáy vực

Thăng Long Ngàn Năm lời gọi mời

Xu hướng cùng Vận Nước bất biến

Nền móng Dân chủ Pháp trị chơi

Tương Lai dành cho Óc mạo hiểm

Lịch sử tri ân Người dâng đời .....
Gởi THI NÔ ...


Hơn Ba thập kỷ chúng cầm cương

Tổ Quốc lầm than vực nhiễu nhương

Biển đất chúng dâng cho phương Bắc

Triệu dâu Việt - Hán lệ dặm trường

Vạn thằng du sinh Kiều bán óc

Tham nhũng Quốc nạn rỉa dân lương

Báo nô văn nô bày cả vạn

Buôn hồn bán tận cả tim xương !
Triệu Lương Dân Nguyễn Hữu Viện

  BÁ thành Anh Hùng sao không DŨNG ???
**************************************
(ANH HÙNG Trần Văn Bá (bị Nguyễn Tấn Dũng hãm hại ...) 

Bang giao hòa hoãn với thằng Tàu là điều khôn khéo.

Nhưng muốn ở thế cân bằng tối thiểu Đất Nước phải giàu mạnh như Nhật hay ít ra Đài Loan, Singapore.. .. 

Còn không thì luôn luôn bị ăn hiếp mất đất mất biển .

 Lỗi là ở lãnh đạo không đưa Đất Nước sau 33 năm Hòa Bình vẫn ly tán phân hận .. .. Đừng trách Người Việt hải ngoại .. . 

Trách lãnh đạo dở vô tài vô đức không vận dụng nội lực toàn dân tộc gần 
90.000.000 người vào tầm dân số thứ hạng 11 trên thế giới chớ đâu phải 
nhỏ chưa kể vào vị trí chiến lược đáng lẽ ra nếu khôn khéo biết vận dụng
 ảnh thưởng các thế lực một cách tích cực thì có nhiều thuận lợi 

hay ngay đi đồng minh duy nhất với Mỹ như Nhật ngay sau ăn 2 trái bom nguyên tử vẫn còn lợi hơn ! 

Nam Hàn cần hơn 20 năm hiện đại hóa .. Việt Nam dấu yêu đến bao giờ ??????????

 BÁ thành Anh Hùng sao không DŨNG ???
************************************************

Công an dẹp loạn - người phản động .. ..
Cuối Chiến tranh Lạnh ló rạng đông
Người ra pháp trường - kẻ thăng chức
Xu hướng Dân chủ thành Anh hùng
Người kia lãnh đạo vang một Nước 
Mở rộng khắp bốn biển du công
Toàn cầu Đa nguyên trọng khác biệt
BÁ thành Anh Hào sao DŨNG không ???
Hơn ba Thập kỷ chưa Hòa giải !
Hận thù quá khứ sao dẳng dai ?
Biểu tượng thật tâm nâng cao điểm 
Thủ tướng quỳ tạ lỗi Anh tài 
Bóng ma oan nghiệt tan thù hận
Đồng thuận lòng Dân : Quê - Thiên thai 
Đấu lưng nội lực canh tân Nước 
DŨNG - BÁ thành Anh Hùng cả hai !!!


Nguyễn Hữu Viện  


Nhiều khi nghĩ về Đại Hòa giải Dân tộc, tôi thử tưởng tượng một biểu 
tượng rất do làm đi vào Lịch sử và có tiếng vang quốc tế và giây phút 
sau có những phản ứng dây chuyền tích cực.. .. 

Cái hận thù trong vòng kim cô oan nghiệt đã tiêu hao bao năng lực tiềm năng sau 1975 đến nay và còn tiếp tục.

Tôi tưởng tượng hai nhân vật tử thù - mà ta với Mỹ đã làm được -

Tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không quỳ trước di ảnh Trần Văn Bá một lần để Đại Hòa giải Dân tộc thật sự trở về .. !!

Năm 1984 Chiến tranh Lạnh đang dần đi vào phút cuối, khi « thảo khấu » Trần Văn Bá và thiếu tá công an Nguyễn Tấn Dũng …

22 năm sau Trần Văn Bá thành Anh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng thành Thủ 
tướng trẻ gọi là « năng động cởi mở« nhất trong 14 tay trong Bộ Chính 
Trị công du nhiều Nước từ Âu sang Á đến Mỹ mở rộng quan hệ chiến lược 
với Nhật và Mỹ .. .. 

Điều quan trọng Tổ Quốc vẫn đặt vào nội lực dân tộc là chính .. .. Chỉ 
có người Việt Nam thương yêu Việt Nam ngay một tên việt gian tồi tệ nhất
 như Lê Chiêu Thống khi sống lưu đày bên Tàu cũng có khi ăn năn hối hận 
như vậy y vẫn còn chút lòng với Nước !!!


 Nhắn anh Ba Dzũng ....
****************** **************

Bối cảnh Toàn cầu không thuận lợi
Gió Mới vừa lên một góc trời
Lấn lướt giải độc luồng Gió Cũ
Bay lên Cánh Rồng khoảng không vơi
Mô hình phương Bắc rơi đáy vực
Thăng Long Ngàn Năm lời gọi mời
Xu hướng cùng Vận Nước bất biến
Nền móng Dân chủ Pháp trị chơi
Tương Lai dành cho Óc mạo hiểm
Lịch sử tri ân Người dâng đời .....

TRIỆU LƯƠNG DÂN  
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain