NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1/« Của mình nhưng mà là phía Trung Quốc phụ trách ! »
Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng CSVN, Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Đảng CSTQ, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chính thức khai trương trang web « Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc » ngày 16.11.2006 nhấn nút khởi động trang "chung"

Và thế là từ hai năm rưỡi nay, chủ quyền của Nhà nước trong lĩnh vực quan trọng này đã được giao cho nước ngoài quản lý toàn diện !!! Thông tin luôn luôn được Nhà nước này coi là một lĩnh vực quan trọng hàng đầu, đứng trên giáo dục, kinh tế, phải tuyệt đối nắm chặt, cũng như các lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Nếu không có Nhà báo mạng Lê Tuấn Huy tìm ra và đưa thông tin lên mạng, chắc người ta còn có thể đọc lâu nữa trên một trang mạng « http//... gov.vn » những khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc... Một tai tiếng sai sót lớn cỡ này, ở hầu khắp thế giới, ít nhất người ta phải thấy ngay các bộ trưởng liên quan từ chức ở đây là bộ Công thương chủ trì trang web, và bộ Thông tin và Truyền thông lo trách nhiệm !

« Của mình nhưng mà là phía Trung Quốc phụ trách ! »Nguyễn Thanh Hưng cục trưởng cục (1) Phân

Mở mồm giao trứng cho ác giữ

Trang mạng tiếng Việt, Tàu chiếm phần !

Phụ trách đăng trực tiếp toàn bộ

Hoàng Sa giờ cũng khựa quản lý

Khai thác bauxite chệt cũng làm !

Thông tin trên mạng Nước độc lập

Chủ quyền khoán trắng cho Tàu trông !

Kỷ lục thế giới chưa từng có

Sắp tới Bộ Công thương giao Tàu mần !

Tội nghiệp hai « gà mờ «  (2) cao nhất

Tủm tỉm cười duyên ngày khai trương
Nguyễn Hữu Viện
1. Nguyễn Thanh Hưng cục trưởng cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, bộ Công Thương giải thích về việc trang web mang tên miền của chính phủ Việt Nam (www.vietnamchina.gov.vn) là « của mình nhưng mà là phía Trung Quốc phụ trách ! »2. Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng CSVN, Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Đảng CSTQ, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chính thức khai trương trang web « Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc » ngày 16.11.2006

« Của mình nhưng mà là phía Trung Quốc phụ trách ! »
*******************************************************

http://www.diendan.org/viet-nam/bo-4t/ba_ong_nhan_nut2.jpg

« Của mình nhưng mà là phía Trung Quốc phụ trách ! »
Nguyễn Thanh Hưng cục trưởng cục (1) Phân
Mở mồm giao trứng cho ác giữ
Trang mạng tiếng Việt, Tàu chiếm phần !
Phụ trách đăng trực tiếp toàn bộ 
Hoàng Sa giờ cũng khựa quản lý
Khai thác bauxite chệt cũng làm !
Thông tin trên mạng Nước độc lập
Chủ quyền khoán trắng cho Tàu trông !
Kỷ lục thế giới chưa từng có 
Sắp tới Bộ Công thương giao Tàu mần !
Tội nghiệp hai « gà mờ « (2) cao nhất 
Tủm tỉm cười duyên ngày khai trương

Nguyễn Hữu Viện

http://webvkal.net/vkal/UpDownLoad/Upload/Users/AtNguyen/babui_032009a.jpg

1.	Nguyễn Thanh Hưng cục trưởng cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, bộ Công Thương giải thích về việc trang web mang tên miền của chính phủ Việt Nam (www.vietnamchina.gov.vn) là « của mình nhưng mà là phía Trung Quốc phụ trách ! » 

http://3.bp.blogspot.com/_VUOKu9Q80PQ/SNMEMDkNEcI/AAAAAAAAALk/OSJmx2wuA9Y/s400/Xaluan51.jpg

2.	Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng CSVN, Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Đảng CSTQ, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chính thức khai trương trang web « Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc » ngày 16.11.2006

http://www.vlink.com/hihoa/20100329_BacBay.jpg

Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng CSVN, Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Đảng CSTQ, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chính thức khai trương trang web « Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc » ngày 16.11.2006 nhấn nút khởi động trang "chung" 

http://caotraonhanban.net/images/stories/02-BABUI/ThoiSu/HoChiMinh-BaBui.jpg

Và thế là từ hai năm rưỡi nay, chủ quyền của Nhà nước trong lĩnh vực quan trọng này đã được giao cho nước ngoài quản lý toàn diện !!! Thông tin luôn luôn được Nhà nước này coi là một lĩnh vực quan trọng hàng đầu, đứng trên giáo dục, kinh tế, phải tuyệt đối nắm chặt, cũng như các lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/03/nguyen_phu_trong-chinese_boss-babui.jpg

Nếu không có Nhà báo mạng Lê Tuấn Huy tìm ra và đưa thông tin lên mạng, chắc người ta còn có thể đọc lâu nữa trên một trang mạng « http//... gov.vn » những khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc... 

https://1.bp.blogspot.com/-J_Hvjzp2s9c/Vd5fwL04XwI/AAAAAAAALGw/r6EyVHuCFyQ/s1600/Ngay%2Bcuop%2Bnuoc%2B2-9.jpg

Một tai tiếng sai sót lớn cỡ này, ở hầu khắp thế giới, ít nhất người ta phải thấy ngay các bộ trưởng liên quan từ chức ở đây là bộ Công thương chủ trì trang web, và bộ Thông tin và Truyền thông lo trách nhiệm ! 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6