NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1/ Once upon a time " A Village called Versailles .. .. " in America


Once upon a time " A Village called Versailles .. .. " in America


"We have to fight because this is our land. We are connected to this land. New Orleans is our home" Father Vien Nguyen

dedicated to our respected Father Vien Nguyen and all his 8,000 spiritual catholic children at Versailles village - New Orleans, Louisiana


Once upon a time " A Village called Versailles .. .. " in America

In New Orleans East
where a tight-knit community of Vietnamese refugees
Resettles in 1975 at a village which they name Versailles .. ..

Perhaps it's a nostalgy from French culture
Versailles Royal Castle not far from from Paris.. ..

In their life time
The Vietnamese refugees fleed their homes twice
From the two Great Deluges in their Motherland
First from North to South Vietnam to escape communist red waves in 1954
Second from Vietnam after the Fall of Saigon in 1975
And then as boatpeople to New Orleans

When a new life turns towards them
And the Red River becomes Mississippi
And the Mekong River becomes Mississippi
They shall remain here forever but longing for their Motherland
They who meet their ways and their fates


* * *

Once upon a time " A Village called Versailles .. .. " in America

New Orleans is at a crossroads
After thirty years of their settlement
Versailles is still a real vietnamese village

They always go to church on Sundays.
Oh, their love to the Christ is like the Sunflowers

The rain is still the rain from their Old Country
The sea is still the East Sea belonging to Vietnam

Or at least the beloved Sea lets them to find the Freedom as boatpeople

The hours are still half of the Time in their dear Fatherland
And the hours are now half of the Time in America

Oh, their love to the Christ and the Motherland is like the Sunflowers
Oh, the old rain and the ancient sea and the old Time


* * *

Once upon a time " A Village called Versailles .. .. " in America

Suddenly Hurricane Katrina devastates New Orleans in 2005
Half of them must exile for the third time
Thirty years prior they forced out of the Motherland by the Vietnam War

Half of them must stay behind to sleep on the floor of the church
They wonder why their homes taken away once again

When the rain falls to the Mississippi River
They think of the Red River and the Mekong River
And the American sky reflects their image

They plant vegetables along the bayous
They always go to church on Sundays

Oh, their love to the Old and New Countries is like the earth
The sun is in the sunset here in Versailles - New Orleans
The sun is in the sunrise there in Vietnam faraway

Their love never die
Same place but different Time

The trees are yellow here in the Fall
The trees are green there in the Spring

Their love never die
Same place but different Time

The birth continues their new children generation
The youth is farther and farther from the Vietnamese-speaking older generation

* * *

Once upon a time " A Village called Versailles .. .. " in America

Katrina went away
Help from idealistic young Vietnamese-Americans
Their Catholic Father calls the community to come back for mass
The priest is back
They would better get back
They come back
Friends and family finance much of the rebuilding
Without help from the American Government
They combat therefore they survive
They struggle therefore they are

* * *

Once upon a time " A Village called Versailles .. .. " in America

Versailles is not french touch
Versailles is half Vietnamese and half American
Versailles is a Great Lesson in our all oversea communities
A Great Lesson of Love - Courage - Tradition
Oh Versailles ! My beloved vietnamese-american village
I am thinking of all of you
When Louisiana is waiting for black tide

Oh Versailles ! My beloved vietnamese-american village
I am thinking of all of you
With my Love and Poetry .. ..

* * *

Once upon a time " A Village called Versailles .. .. " in America

This most beautiful village will enter forever in Vietnam History

This most beautiful village must be a legend for the Future Vietnamese Generations ...Vien Nguyen

When Louisiana is waiting for black tide - PARIS April 30, 2010 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6