NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1/ Mùa Giáng Sinh 2011 yên bình đầu tiên ... 
Rồi Mùa Giáng Sinh theo Gió Bấc về

Mùa Chúa giáng trần tin yêu năm nay đang về

Mùa Giáng Sinh bác ái bao dung đang đến lần đầu 

Với Hoa Tuyết luân vũ trên Sông Seine khói sương 

Khói sông Cố Hương … Sương khói Hồ Gươm...

Một Chủ nhật vui buồn Giáng Sinh yên bình đầu tiên

Một Chủ nhật yêu Nước lại về bên Quê Hương Cố Hương … 

 Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên

 Mùa Giáng Sinh thứ 60 yên bình  đầu tiên trong đời mình

 Rồi Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên theo Hoa Tuyết về

Người tha hương tha phương nhìn về Quê Hương nay thành Cố Hương 

 Mùa Giáng Sinh yên bình mơ ước ấy đang đến đầu tiên

Giọt lệ nụ cười Mẹ Việt Nam như bếp lửa sưởi ấm đàn con lưu vong lưu đày

Giọt lệ nụ cười Mẹ Việt Nam như bếp lửa sưởi ấm 

Tù nhân Lương Tâm đang trong Nhà tù nhỏ

Giọt lệ nụ cười Mẹ Việt Nam như bếp lửa sưởi ấm 

Bao triệu Người con yêu quý của Mẹ Việt Nam đang trong Nhà tù Lớn
 
Rồi Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên theo Hoa Tuyết về

Niềm vui phút giây như Hoa Xuyên Tuyết đâm băng địa băng sơn 


http://www.youtube.com/watch?v=r3RSLpnswrY&feature=related


Ôi giờ phút này nhớ Quê Hương nay thành Cố Hương làm sao 

Trong Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên

Ôi khoảnh khắc đêm ấy trong tay em đầu tiên 

Trước Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Thánh lễ vòng tay êm ấm dịu hiền 

Chúng mình người ngoại đạo trong Mùa Giáng Sinh yên bình 

Một Chuyện Tình êm ấm thiên duyên 

Từ ấy anh biết yêu Sài Gòn hồng son

 Từ ấy em biết yêu anh - anh biết yêu em lần đầu tiên 

Sài Gòn ! Sài Gòn ! Hồi chuông nguyện Giáo đường 

Từ ấy chúng mình biết yêu người biết yêu Quê Hương 

Nay trời Mỹ trời Tây Quê Hương nay thành Cố Hương 


 Giờ dặt dìu Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên đang theo Hoa Tuyết về 

Mùa Chúa chào đời Mùa Bác ái Bao dung đang về

Nhớ Mùa Đông mơ ước năm ấy 

Đêm Thánh lễ cuối cùng trên Quê Hương nay thành Cố Hương 

Ôi khoảnh khắc đêm ấy trong tay em đầu tiên 

Trước Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Thánh lễ vòng tay êm ấm dịu hiền 

Chúng mình người ngoại đạo trong Mùa Giáng Sinh yên bình 

Một Chuyện Tình êm ấm thiên duyên 

Từ ấy anh biết yêu Sài Gòn hồng son

 Từ ấy em biết yêu anh - anh biết yêu em lần đầu tiên 

Sài Gòn ! Sài Gòn ! Hồi chuông nguyện Giáo đường 

Từ ấy chúng mình biết yêu người biết yêu Quê Hương 

Nay trời Mỹ trời Tây Quê Hương nay thành Cố Hương 


Rồi Mùa Giáng Sinh theo Gió Bấc về bên Cố Hương Hồ Gươm...

Mùa Chúa giáng trần tin yêu năm nay đang về

Dù còn bao Người con yêu quý của Mẹ Việt Nam

Hàng trăm Tù nhân Lương Tâm đang trong Nhà tù nhỏ

Dù còn bao triệu Người con yêu quý của Mẹ Việt Nam đang trong Nhà tù Lớn

Mùa Giáng Sinh bác ái bao dung đang đến lần đầu 

Với Hoa Tuyết luân vũ trên Sông Seine khói sương 

Khói sông Cố Hương … Sương khói Hồ Gươm...

Một Chủ nhật vui buồn Giáng Sinh yên bình đầu tiên

Một Chủ nhật yêu Nước lại về bên Quê Hương Cố Hương … 

 Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên

 Mùa Giáng Sinh thứ 60 yên bình  đầu tiên trong đời mình … Nguyễn Hữu Viện


**********************Mùa Giáng Sinh 2011 yên bình đầu tiên ...

https://www.youtube.com/watch?v=n9rrLwijHYo

Rồi Mùa Giáng Sinh theo Gió Bấc về
Mùa Chúa giáng trần tin yêu năm nay đang về
Mùa Giáng Sinh bác ái bao dung đang đến lần đầu 
Với Hoa Tuyết luân vũ trên Sông Seine khói sương 
Khói sông Cố Hương … Sương khói Hồ Gươm...
Một Chủ nhật vui buồn Giáng Sinh yên bình đầu tiên
Một Chủ nhật yêu Nước lại về bên Quê Hương Cố Hương … 
Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên
Mùa Giáng Sinh thứ 60 yên bình đầu tiên trong đời mình

https://www.youtube.com/watch?v=r3RSLpnswrY

Rồi Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên theo Hoa Tuyết về
Người tha hương tha phương nhìn về Quê Hương nay thành Cố Hương 
Mùa Giáng Sinh yên bình mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Giọt lệ nụ cười Mẹ Việt Nam như bếp lửa sưởi ấm đàn con lưu vong lưu đày
Giọt lệ nụ cười Mẹ Việt Nam như bếp lửa sưởi ấm 
Tù nhân Lương Tâm đang trong Nhà tù nhỏ
Giọt lệ nụ cười Mẹ Việt Nam như bếp lửa sưởi ấm 
Bao triệu Người con yêu quý của Mẹ Việt Nam đang trong Nhà tù Lớn
Rồi Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên theo Hoa Tuyết về
Niềm vui phút giây như Hoa Xuyên Tuyết đâm băng địa băng sơn 
 
Ôi giờ phút này nhớ Quê Hương nay thành Cố Hương làm sao 
Trong Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên
Ôi khoảnh khắc đêm ấy trong tay em đầu tiên 
Trước Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Thánh lễ vòng tay êm ấm dịu hiền 
Chúng mình người ngoại đạo trong Mùa Giáng Sinh yên bình 
Một Chuyện Tình êm ấm thiên duyên 
Từ ấy anh biết yêu Sài Gòn hồng son
Từ ấy em biết yêu anh - anh biết yêu em lần đầu tiên 
Sài Gòn ! Sài Gòn ! Hồi chuông nguyện Giáo đường 
Từ ấy chúng mình biết yêu người biết yêu Quê Hương 
Nay trời Mỹ trời Tây Quê Hương nay thành Cố Hương 

https://www.youtube.com/watch?v=ji9CW85d7UQ


Giờ dặt dìu Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên đang theo Hoa Tuyết về 
Mùa Chúa chào đời Mùa Bác ái Bao dung đang về
Nhớ Mùa Đông mơ ước năm ấy 
Đêm Thánh lễ cuối cùng trên Quê Hương nay thành Cố Hương 
Ôi khoảnh khắc đêm ấy trong tay em đầu tiên 
Trước Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn Thánh lễ vòng tay êm ấm dịu hiền 
Chúng mình người ngoại đạo trong Mùa Giáng Sinh yên bình 
Một Chuyện Tình êm ấm thiên duyên 
Từ ấy anh biết yêu Sài Gòn hồng son
Từ ấy em biết yêu anh - anh biết yêu em lần đầu tiên 
Sài Gòn ! Sài Gòn ! Hồi chuông nguyện Giáo đường 
Từ ấy chúng mình biết yêu người biết yêu Quê Hương 
Nay trời Mỹ trời Tây Quê Hương nay thành Cố Hương 
Rồi Mùa Giáng Sinh theo Gió Bấc về bên Cố Hương Hồ Gươm...
Mùa Chúa giáng trần tin yêu năm nay đang về
Dù còn bao Người con yêu quý của Mẹ Việt Nam
Hàng trăm Tù nhân Lương Tâm đang trong Nhà tù nhỏ
Dù còn bao triệu Người con yêu quý của Mẹ Việt Nam đang trong Nhà tù Lớn
Mùa Giáng Sinh bác ái bao dung đang đến lần đầu 
Với Hoa Tuyết luân vũ trên Sông Seine khói sương 
Khói sông Cố Hương … Sương khói Hồ Gươm...
Một Chủ nhật vui buồn Giáng Sinh yên bình đầu tiên
Một Chủ nhật yêu Nước lại về bên Quê Hương Cố Hương … 
Mùa Giáng Sinh yên bình đầu tiên
Mùa Giáng Sinh thứ 60 yên bình đầu tiên trong đời mình … 


Nguyễn Hữu Viện

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6