Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi/My impressions and certainly also yours on the 73rd Anniversary of the so-called 'August Revolution 1945'
My impressions and certainly also yours on the 73rd Anniversary of the so-called 'August Revolution 1945'
************************************************* Không thấy phố
 Không thấy nhà
 Chỉ thấy mưa sa
Trên màu cờ đỏ… 
  Trần Dần

https://www.youtube.com/watch?v=pbo76YINBMc   
VÀ MƯA Đà SA TRÊN MẦU CỜ ĐỎ….(Đặng Chí Hùng)


When the 'National Day' festival passes
All that is left in the Capital Hanoi is only sadness and hopeless
When the fireworks end on the Pencil Tower and the Sword Lake
All that is left in Hanoi's sky is hopeless and sadness
Love for Freedom and Liberty is a New Wind that blows 
Not only tenderly but also violently
But perhaps fades away to a distant place.
So millions of Hanoians' Hearts are lonely
With tearful grief in the maddest Globalization 
Without pity without thanks and without mercy 
 
The post-war social moods on the total victory
With millions of winning smiles 
And millions of losing tears 
What is a total victory ? 
From the bloodiest second Civil War
In the Cold War in the 20th Century
 And when the unreal and treacherous proudness for nothing
As well as the fireworks fades in Hanoi's sad night sky
All that is left heartache in millions of Hanoians
When Belief and Hope you believed in a Time is burnt out
Like the fireworks fades in Hanoi's sad sky tonight
All that i
All that is left heartache in millions of Hanoians
Belief and Hope is like a star,
A promise of the night
Which perishes with Hanoi's Dawn and Sunrise
In this perpetually cruel and mad Globalization
There is no one who keeps even only a promise
When a Hanoian young  person wakes from a dream
The wish is interrupted
Like withered yellow leaves that fall on shoulders
In that betrayed Autumn 1945 
Every Hanoian is alone now
Also an old Hanoian, I'm am alone too
This is is not a normal living ! .. ..
 
That Red August 1945 is like a history storm
Like that Black April 1975 a biggest ouragan 
The remains now are millions of scars and tears
All those blow away our collective heritage and legacy
The common heart and national mood are sheathed in sadness.
As an old Hanoian, I am grieving Parisian, too
The Red flowers that are blooming around the Sword Lake
The SâmCầm birds are peeping even that life will end.
Every Hanoian and every Vietnamese  is alone
As an old Hanoian, I am grieving Parisian, too
This is post-war Vietnam's syndrome
Athough for 43 years passing by 
Since that Black April 1975
Those criminals belong to the pro-china Red dictators and traitors 

 
When the 'National Day' festival passes
All that is left in the Capital Hanoi is only sadness and hopeless
When the fireworks end on the Pencil Tower and the Sword Lake
All that is left in Hanoi's sky is hopeless and sadness
Love for Freedom and Liberty is a New Wind that blows 
Not only tenderly but also violently
But perhaps fades away to a distant place.
So millions of Hanoians' Hearts are lonely
With tearful grief in the maddest Globalization 
Without pity without thanks and without mercy 
 

MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE  -  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT 
Paris, le 2 Septembre 2018 
 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6