Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi/There is no everafter left in Hanoi after 1954 - There is no everafter left in Saigon after 1975
There is no everafter left in Hanoi after 1954 - There is no everafter left in Saigon after 1975 
****************************************************https://www.youtube.com/watch?v=BvqWSsTUQy4      
NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI VŨ KHANH


Now that I have been living
In exile in Paris for sixty-four years
When I want a change of another Era
I indulge in the longest Journey 
In my imagination 
Perhaps by television on the Internet
I come back Hanoi and meet my Old Town 
In those faraway days 
Around the Sword Lake 
I come and visit my Old Lover, a Hanoian 
In Hanoi's 36 Towns
In those faraway days 
Around the Pencil Tower 

There is no everafter left in Hanoi after 1954 
In Hanoi's Old Town
Only the longest 73-year Rain
On the Blood Flag
No day after Tomorrow
No more Morning and Dawn
There is just Tonight
There is just Evening and Dusk
When I shall see you again
In our beloved Capital Hanoi today 
It will no longer be you, my dear Old Hanoian 
It will no longer be me :
An old hanoian and an exile in Paris 
It will no longer be us :
Our LoveStory does disappear 
And the old days have been fading in our memory
Our lovely Souvenirs gone 
With the Storms of the Vietnamese Contemporary History

You say to me : "How everything changes !"
And I repeat yours and say to myself : 
"How everything changes !"

https://www.youtube.com/watch?v=qXPOVcsB2hc   
Ngọc Hạ - Paris Có Gì Lạ Không Em (Ngô Thụy Miên, thơ: Nguyên Sa)


The Hanoi's streets look strange to me
Even the new houses 
No longer taste the way I liked them in those days
You are a different woman
An indifferent Hanoian nowadays
And I am also a different man
An engaged exile living in Paris 
And now it is a terrible tragedy :
We become strangers with each other
In our beloved Capital Hanoi's Old Towns
Where we have fallen in Love
In that faraway day
In front of the Sword Lake 

And now it is a terrible tragedy :
We become strangers with each other
In our beloved Capital Hanoi's 36 Towns
In those faraway days 
Around the Pencil Tower
In the middle of the Sword Lake 

https://www.youtube.com/watch?v=EUb0d-147E4 
HÀ NỘI PHỐ (Thơ : Phạm Ngọc - Nhạc : Phạm Anh Dũng - Ca sĩ Hương Giang)

There is no everafter left in Hanoi after 1954 
In Hanoi's Old Town
Only the longest 73-year Rain
On the Blood Flag
No day after Tomorrow
No more Morning and Dawn
There is just Tonight
There is just Evening and Dusk
When I shall see you again
In our beloved Capital Hanoi today 
It will no longer be you, my dear Old Hanoian 
It will no longer be me :
An old hanoian and an exile in Paris 
It will no longer be us :
Our LoveStory does disappear 
And the old days have been fading in our memory
Our lovely Souvenirs gone 
With the Storms of the Vietnamese Contemporary History
 
You say to me : "How everything changes !"
And I repeat yours and say to myself : 
"How everything changes !"

Living can never be from the Souvenirs
The merest LoveStory
Would seem everlasting forever
In those days of Hanoi's transition period 
In the most troubled epoch
But as Night is coming over our beloved Hanoi
It is soon over
This is the Eternity and the Immortality
of lovely Hanoi's blue Old Town 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdl4LGmNl28    
GIẤC MƠ HỒI HƯƠNG (Vũ Thành - Anh Ngọc)

There is no everafter left in Hanoi after 1954 
In Hanoi's Old Town
Only the longest 73-year Rain
On the Blood Flag
No day after Tomorrow
No more Morning and Dawn
There is just Tonight
There is just Evening and Dusk
When I shall see you again
In our beloved Capital Hanoi today 
It will no longer be you, my dear Old Hanoian 
It will no longer be me :
An old hanoian and an exile in Paris 
It will no longer be us :
Our LoveStory does disappear 
And the old days have been fading in our memory
Our lovely Souvenirs gone 
With the Storms of the Vietnamese Contemporary History


					*	*	*

There is no everafter left in Saigon after 1975 

https://www.youtube.com/watch?v=Do2olZ49M54   
As Time Goes By


Now that I have been living
In exile in Little Saigon in California for forty-three years
When I want a change of another Era
I indulge in the longest Journey 
In my imagination 
Perhaps by television on the Internet
I come back the Lost Capital Saigon and meet my Freedom Town (Phố Tự Do) 
In those faraway days and nights
Around the Chương Dương Dock of Saigon River 
I come and visit my Old Lover, a Saigonian 
In Saigon's Freedom Town
I met you at Đêm Mầu Hồng Night Club
In those faraway days 
Around the Bến Thành Market 

https://www.youtube.com/watch?v=73WEtjQ2uxg 
Sài Gòn Ơi! Vĩnh Biệt - Ngọc Lan


There is no everafter left in Saigon after 1975
In Saigon's Freedom Town
Only the longest 43-year Rain
On the Blood Flag
No day after Tomorrow
No more Morning and Dawn
There is just Tonight
There is just Evening and Dusk
When I shall see you again
In our beloved Lost Capital Saigon today 
It will no longer be you, my dear Old Saigonian 
It will no longer be me :
An old saigonian and an exile in Little Saigon in Cali
It will no longer be us :
Our LoveStory does disappear 
And the old days have been fading in our memory
Our lovely Souvenirs gone 
With the Storms of the Vietnamese Contemporary History

https://www.youtube.com/watch?v=5W2x-q4oE-4   
MƯA SÀI GÒN NẮNG CALI - CA SỸ TUẤN ANH


You say to me : "How everything changes !"
And I repeat yours and say to myself : 
"How everything changes !"

The Saigon's streets look strange to me
Even the new houses 
No longer taste the way I liked them in those days
You are a different woman
An indifferent Saigonian nowadays
And I am also a different man
An engaged exile living in Little Saigon in Cali 
And now it is a terrible tragedy :
We become strangers with each other
In our beloved Lost Capital Saigon's Freedom Town
Where we have fallen in Love
In that faraway day
In front of the Independence Palace 

And now it is a terrible tragedy :
We become strangers with each other
In our beloved Lost Capital Saigon's Freedom Town
In those faraway days 
Around the Chương Dương Dock of Saigon River 

https://www.youtube.com/watch?v=FPU7NCpjeDE 
Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn – thơ Du Tử Lê – Nhạc Phạm Đình Chương – Ca sĩ Thái Thanh

There is no everafter left in Saigon after 1975
In Saigon's Freedom Town
Only the longest 43-year Rain
On the Blood Flag
No day after Tomorrow
No more Morning and Dawn
There is just Tonight
There is just Evening and Dusk
When I shall see you again
In our beloved Lost Capital Saigon today 
It will no longer be you, my dear Old Saigonian 
It will no longer be me :
An old saigonian and an exile in Little Saigon in Cali
It will no longer be us :
Our LoveStory does disappear 
And the old days have been fading in our memory
Our lovely Souvenirs gone 
With the Storms of the Vietnamese Contemporary History

You say to me : "How everything changes !"
And I repeat yours and say to myself : 
"How everything changes !"


https://www.youtube.com/watch?v=qxD2Hwtwmzc  
Nắng Paris, Nắng Sài Gòn -


Living can never be from the Souvenirs
The merest LoveStory
Would seem everlasting forever
In those days of the Fall of Saigon
In the most troubled transition period 
But as Night is coming over our beloved Saigon
It is soon over
This is the Eternity and the Immortality
of lovely Saigon's Rose Freedom Town 

There is no everafter left in Saigon after 1975
In Saigon's Freedom Town
Only the longest 43-year Rain
On the Blood Flag
No day after Tomorrow
No more Morning and Dawn
There is just Tonight
There is just Evening and Dusk
When I shall see you again
In our beloved Lost Capital Saigon today 
It will no longer be you, my dear Old Saigonian 
It will no longer be me :
An old saigonian and an exile in Little Saigon in Cali
It will no longer be us :
Our LoveStory does disappear 
And the old days have been fading in our memory
Our lovely Souvenirs gone 
With the Storms of the Vietnamese Contemporary History


There is no everafter left in Hanoi after 1954 - 
There is no everafter left in Saigon after 1975 
MILLIONS DE GENS HONNÊTES - TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT - MILLIONS OF HONEST PEOPLE 
 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6