Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)/Woman in Love - Femme tombée amoureuse


Woman in Love
=========


Barbra StreisandLife is a moment in space

When the dream is gone

It's a lonelier place

I kiss the morning good-bye

But down inside you know

We never know whyThe road is narrow and long

When eyes meet eyes

And the feeling is strong

I turn away from the wall

I stumble and fall

But I give you it allI am a woman in love

And I'd do anything

To get you into my world

And hold you within

It's a right I defend

Over and over again

What do I do?With you eternally mine

In love there is

No measure of time

They planned it all at the start

That you and I

Live in each others heartWe may be oceans away

You feel my love

I hear what you say

No truth is ever a lie

I stumble and fall

But I give you it allI am a woman in love

And I'd do anything

To get you into my world

And hold you within

It's a right I defend

Over and over again

What do I do?I am a woman in love

And I'm talkin' to you

You know how you feel

What a woman can do

It's a right I defend

Over and over againI am a woman in love

And I'd do anything

To get you into my world

And hold you within

It's a right I defend

Over and over again

What do I do?Femme tombée amoureuse
===========


traduit pour Valentine ... une Femme qui est tombée amoureuse un dimanche matin ...


La vie est un moment dans l'espace

Quand le rêve est parti

C'est un endroit plus isolé

Je t'embrasse au revoir ce matin

Mais vers le là-bas de l'intérieur mon coeur tu sais

Nous ne savons jamais pourquoi ?La route est étroite et longue

Quand les yeux rencontrent des yeux

Et le sentiment est fort

Je tourne loin du mur

Je trébuche et tombe

Mais je te le donne toutJe suis une femme tombée amoureuse

Et je ferais n'importe quoi

Pour t'entrer dans mon monde

Et tenez-toi en dedans

C'est un juste que je défends

À plusieurs reprises encore

Qu'est-ce que je fais ?Avec toi éternellement la mienne

Dans l'amour il y a

Aucune mesure de temps

Ils l'ont projeté tout au début

Que toi et moi

Vivent dans chaque autres le coeurNous pouvons être des océans lointaines

Tu sens mon amour

J'entends ce que tu dis

Aucune vérité n'est jamais un mensonge

Je trébuche et tombe

Mais je la donne toute à toiJe suis une femme tombée amoureuse

Et je ferais n'importe quoi

Pour t'entrer dans mon monde

Et tiens-toi en dedans

C'est un juste que je défends

À plusieurs reprises encore

Qu'est-ce que je fais ?Je suis une femme tombée amoureuse

Et je suis en train de parler avec toi

Tu sais tu sens

Quelle femme peut faire

C'est un juste que je défends

À plusieurs reprises encoreJe suis une femme tombée amoureuse

Et je ferais n'importe quoi

Pour t'entrer dans mon monde

Et tiens-toi en dedans

C'est un juste que je défends

À plusieurs reprises encore

Qu'est-ce que je fais ?6 heures 20 à la Ville Rose - en attendant de son retour - le 31 Août 2006

Artiste: Barbara Streisand

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6


The most beautiful songs