Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ..../Vĩnh Biệt Người Tình Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....
Vĩnh Biệt Người Tình Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....Hà Nội dấu yêu ơi !

Nói đi em lời ly biệt

Nói đi em lời tạm biệt

Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm

Chuyến ra đi không có trở về miền vĩnh hằng

Mang theo Hà Nội muôn thuở ....Paris trữ tình ơi !

Nói đi em lời từ biệt

Nói đi em lời chung biệt

Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm

Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn

Mang theo Hà Nội muôn thuở ....Cali nắng ấm tình nồng ơi !

Nói đi em lời vĩnh biệt

Nói đi em lời chung biệtVĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm

Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn

Mang theo Hà Nội muôn thuở ....

Mang theo nỗi lòng người đi đợi đợi chờ chờ

Hà Nội muôn thuở nên thơ ngây thơ ...Thung lũng Hoa Vàng trữ tình tiên cảnh ơi !

Nói đi em lời từ biệt

Nói đi em lời vĩnh biệt

Vĩnh biệt người tình tha hương chung thủy ngàn năm

Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn vĩnh hằng

Mang theo Hà Nội muôn thuở ....

Mang theo nỗi lòng người đi đợi đợi chờ chờ

Hà Nội muôn thuở nên thơ ngây thơ ...

http://www.hanoiparis.com/img_poeme/42.jpg

Vĩnh Biệt Người Tình Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....

https://www.youtube.com/watch?v=pjY8gZrB2oo
  Hà Nội Ngày Tháng Cũ 

Hà Nội dấu yêu ơi !
Nói đi em lời ly biệt
Nói đi em lời tạm biệt
Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm
Chuyến ra đi không có trở về miền vĩnh hằng
Mang theo Hà Nội muôn thuở ....

https://www.youtube.com/watch?v=_fuIMye31Gw 
  Once Upon A Time In Paris


Paris trữ tình ơi !
Nói đi em lời từ biệt
Nói đi em lời chung biệt
Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm
Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn
Mang theo Hà Nội muôn thuở ....

https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=asDXpfFMKNA
  Chopin, Nocturne, opus 27 #2, piano solo


Cali nắng ấm tình nồng ơi !
Nói đi em lời vĩnh biệt
Nói đi em lời chung biệt

Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm
Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn
Mang theo Hà Nội muôn thuở ....
Mang theo nỗi lòng người đi đợi đợi chờ chờ
Hà Nội muôn thuở nên thơ ngây thơ ...


https://www.youtube.com/watch?v=WFZUvlAXnqA
   Mùa Xuân Thung lũng Hoa Vàng

Thung lũng Hoa Vàng trữ tình tiên cảnh ơi !
Nói đi em lời từ biệt
Nói đi em lời vĩnh biệt


Vĩnh biệt người tình tha hương chung thủy ngàn năm
Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn vĩnh hằng


https://www.youtube.com/watch?v=vdS-ya4DjvA
  Hoang Anh Tuan - Thy Nhu (in Memory of Hoang Anh Tuan)

Mang theo Hà Nội muôn thuở ....
Mang theo nỗi lòng người đi đợi đợi chờ chờ
Hà Nội muôn thuở nên thơ ngây thơ ...


TRIỆU LƯƠNG DÂN
www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=24
Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....

 http://www.hanoiparis.com/img_poeme/8.jpg
   Vĩnh Biệt Người Tình Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở .... 
 
Hà Nội dấu yêu ơi !  
Nói đi em lời ly biệt
Nói đi em lời tạm biệt
Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm

Chuyến ra đi không có trở về miền vĩnh hằng

Mang theo Hà Nội muôn thuở ... http://www.youtube.com/v/asDXpfFMKNA Paris trữ tình ơi ! Nói đi em lời từ biệt Nói đi em lời chung biệt Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn Mang theo Hà Nội muôn thuở .... Cali nắng ấm tình nồng ơi ! Nói đi em lời vĩnh biệt Nói đi em lời chung biệt http://www.youtube.com/v/vdS-ya4DjvA&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn Mang theo Hà Nội muôn thuở .... Mang theo nỗi lòng người đi đợi đợi chờ chờ Hà Nội muôn thuở nên thơ ngây thơ ... Thung lũng Hoa Vàng trữ tình tiên cảnh ơi ! Nói đi em lời từ biệt Nói đi em lời vĩnh biệt http://www.hanoiparis.com/img_poeme/42.jpg Vĩnh biệt người tình tha hương chung thủy ngàn năm Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn vĩnh hằng Mang theo Hà Nội muôn thuở .... Mang theo nỗi lòng người đi đợi đợi chờ chờ Hà Nội muôn thuở nên thơ ngây thơ ... http://www.hanoiparis.com/img_poeme/42.jpg Vĩnh Biệt Người Tình Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở .... https://www.youtube.com/watch?v=pjY8gZrB2oo Hà Nội Ngày Tháng Cũ Hà Nội dấu yêu ơi ! Nói đi em lời ly biệt Nói đi em lời tạm biệt Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm Chuyến ra đi không có trở về miền vĩnh hằng Mang theo Hà Nội muôn thuở .... https://www.youtube.com/watch?v=_fuIMye31Gw Once Upon A Time In Paris Paris trữ tình ơi ! Nói đi em lời từ biệt Nói đi em lời chung biệt Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn Mang theo Hà Nội muôn thuở .... https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=asDXpfFMKNA Chopin, Nocturne, opus 27 #2, piano solo Cali nắng ấm tình nồng ơi ! Nói đi em lời vĩnh biệt Nói đi em lời chung biệt Vĩnh biệt người tình chung thủy ngàn năm Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn Mang theo Hà Nội muôn thuở .... Mang theo nỗi lòng người đi đợi đợi chờ chờ Hà Nội muôn thuở nên thơ ngây thơ ... https://www.youtube.com/watch?v=WFZUvlAXnqA Mùa Xuân Thung lũng Hoa Vàng Thung lũng Hoa Vàng trữ tình tiên cảnh ơi ! Nói đi em lời từ biệt Nói đi em lời vĩnh biệt Vĩnh biệt người tình tha hương chung thủy ngàn năm Chuyến ra đi không có trở về miền miên viễn vĩnh hằng https://www.youtube.com/watch?v=vdS-ya4DjvA Hoang Anh Tuan - Thy Nhu (in Memory of Hoang Anh Tuan) Mang theo Hà Nội muôn thuở .... Mang theo nỗi lòng người đi đợi đợi chờ chờ Hà Nội muôn thuở nên thơ ngây thơ ... TRIỆU LƯƠNG DÂN www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=24 Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở .... Mission de la Casa, road Avin, Lion Plaza : Viện dưỡng lão kiêm Dưỡng đường nơi thường trú cuối đời của bao Người Con yêu Tiếng Mẹ trên Đất Mỹ ************************************* Để Tưởng niệm Kẻ Bạch Đạo Nguyễn Xuân Hoàng vừa về cuối Chân mây .. .. https://tuongtri.files.wordpress.com/2014/09/nxh-by-nguyen-ba-khanh.jpg Chúng ta có một loại tiền tệ riêng mà người ngoài không xài được .. .. Mai Thảo Bao chuyến Xe Luân Hồi dừng đây Ghé qua Nhà dưỡng lão quen này Như chuyện lập trình thảo chương ấy : Tựa chương trình con máy tinh quay Qua đây bao Văn Thi sĩ Việt Viện dưỡng lão kiêm dưỡng đường này ! Đôi mắt nhìn người thân lấp lánh Đại sảnh chờ trên xe lăn tay Nguyên Sa từng ngồi đây còn sống Phạm Huấn vẫn còn ngồi nơi đây Hoàng Anh Tuấn từng bước trầm tưởng Nỗi nhớ Niềm thương vô tận chân mây http://www.sbtn.tv/sites/default/files/articles/nguyen_xuan_hoang_6.jpg Người Bạch Đạo vừa đi rồi đấy ! Kẻ Tà Đạo vừa về Chân mây Căn nhà ngói đỏ đành bỏ lại ! Vòng Xe Luân Hồi mới chuyển quay Ghé qua căn phòng nhà dưỡng lão Chuyển bánh về Nhà quàn OakHill Viết thơ Tưởng niệm như lập trình ấy Tựa chương trình con máy tính quay Bên bờ Thung lũng Hoa Vàng này Bên vực Thung lũng Hoa Vàng ấy Thung lũng Điện tử San Jose đây Chương trình con luân chuyển máy tính : Tháng Chín năm 2006 Mission de la Casa, road Avin, Lion Plaza Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn thọ 74 tuổi Lập trình thảo chương Luân Hồi cứ thế xoay .. .. Chương trình con luân chuyển máy tính : Tháng Chín năm 2014 Mission de la Casa, road Avin, Lion Plaza Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng thọ 74 tuổi Lập trình thảo chương Luân Hồi cứ thế xoay .. .. TRIỆU LƯƠNG DÂN

Nguyễn Hữu Viện

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain