HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..



 
Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
****************************



 Millions of my beloved Children !
Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
Please do give me pure Water to drink
Vũng Áng Sea, FORMOSA has been polluting with poisons
I don't know if my heart and my body are still healthy
Amazing sweet hearts' echoes answer me
4 million Free Vietnamese's sleepless nights come from the Free World
Again tonight, twilights stand in the Light of  Hope
Here, your Homeland one day the Vietnam Spring must come !
But I wonder to ask myself when and When ?
Call me Mother Vietnam calmly when I will welcome you
Call me calmly, ''Motherland, Homeland or Fatherland .. ..''
 
Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
My 90 Million beloved Children inside the Homeland !
Please do call me tenderly 
In the end of a day's hard working or studying
Call me tenderly, my Love and Thought for you

Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
My 4 Million beloved Children outside the Homeland !
Please do call me tenderly 
In the end of a day's hard working or studying
Call me tenderly, my Love and Thought for you
Millions of the Old Soldiers living in exile 
 
Call me tenderly
Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
  
I know we will meet
Our Seperation is so long 
Blood Moon has been over your exile megacities :
Paris, Washington, Berlin, London or Sydney
 
I have been missing and weeping silently 
Since that betrayed Autumn 1945 or that Black April 1975
Is it an echo of a church's or pagoda's bell in the distance ?
From the Eastern Pacific Ocean's bank
Or from the Atlantic Ocean's rim

Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
My 90 Million beloved Children inside the Homeland !
Please do call me tenderly 
In the end of a day's hard working or studying
Call me tenderly, my Love and Thought for you

Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
My 4 Million beloved Children outside the Homeland !
Please do call me tenderly 
In the end of a day's hard working or studying
Call me tenderly, my Love and Thought for you
Millions of the Old Soldiers living in exile 
 
Call me tenderly
Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
Call me
Call Me Mother Vietnam calmly
Millions of my beloved Children !
Call Me tenderly Mother Vietnam calmly .. ..
Please do give me pure Water to drink
Vũng Áng Sea, FORMOSA has been polluting with poisons
I don't know if my heart and my body are still healthy
Amazing sweet hearts' echoes answer me
4 million Free Vietnamese's sleepless nights come from the Free World

- ''I do know that we will meet again .. ..''

- ''Mother, I'll come back, I'll keep my promise.. ..''

-  ''Mother, we'll come back, we'll keep our promises.. ..''


MILLIONS OF HONEST PEOPLE -  TRIỆU LƯƠNG DÂN



 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SA



Tưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương




Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain