HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /To All the Old Soldiers once Time in the Red Beret ...

To All the Old Soldiers once Time in the Red Beret ...
************************************************* https://www.youtube.com/watch?v=jatVX8okIBw 

 Người Ở Lại Charlie, Đại Tá Nguyễn Đình Bảo


Beautiful ParachuteFlower, open for you
Young Red Beret soldiers in the Second Civil War 
In the Cold War in the 20th Century 
Night skies above you and millions of stars
And the battlefields on the ground have been waiting for you
In the night flights for military operation


Beautiful ParachuteFlowers, why must they be ?
Like thousands of SunFlowers in the sunrise
White silk above you is what I should see
Just like your lovers looking over you
To hell with  the most dangerous battlefields
Young Red-Bereted soldiers in the Second Civil War 
In the Cold War in the 20th Century 
Night skies above you and millions of stars
And the battlefields on the ground have been waiting for you
In the night flights for military operation

https://www.youtube.com/watch?v=JCFi2UoFdoQ&t=13s  

Bà quả phụ 'Mũ Đỏ tên Đương' tìm về Đồi 31 Hạ Lào Beautiful ParachuteFlowers, why must they be ?
Like thousands of Lotus in the sunset
Time is elapsing and there below comes the ground
You will fight against the enemy
You were the best young paratroopers! 
Hard combatting parachuters 
With «Honor – Duty - Fatherland » 
In your heart and on your minds

Young Red-Bereted soldiers in the Second Civil War 
In the Cold War in the 20th Century 
Night skies above you and millions of stars
And the battlefields on the ground have been waiting for you
In the night flights for military operation
And you will go to Heaven or end up in Hell


Beautiful ParachuteFlowers, why must they be ?
Like thousands of SunFlowers in the sunrise
White silk above you is what I should see
Just like your lovers looking over you
To hell with  the most dangerous battlefields
Young Red-Bereted soldiers in the Second Civil War 
In the Cold War in the 20th Century 
Night skies above you and millions of stars
And the battlefields on the ground have been waiting for you
In the night flights for military operation


Beautiful ParachuteFlowers, why must they be ?
Like thousands of Lotus in the sunset
Time is elapsing and there below comes the ground
You will fight against the enemy
You were the best young paratroopers! 
Hard combatting parachuters 
With «Honor – Duty - Fatherland » 
In your heart and on your minds


 https://www.youtube.com/watch?v=I7k1-9e4I5s
  
Anh Không Chết Đâu Em Trần Thiện Thanh - Nhật Trường 


Beautiful ParachuteFlowers, why must they be ?
Like thousands of Lotus in the sunset
Epic and Heroic Charlie Hill, a hamburger battleground

The most beautiful ParachuteFlower, this is the End,
This is the End ! Colonel Nguyễn Đình Bảo 
The last Beautiful ParachuteFlowers still stays 
With his Bothers-in-Arms at the Epic and Heroic Charlie Hill, 
The most famous hamburger battleground
In the Second Civil War of the Vietnamese History 
In the Cold War in the 20th Century 

Night sky above you and millions of stars
The most beautiful ParachuteFlower, Colonel Nguyễn Đình Bảo 
The last Beautiful ParachuteFlowers still stays 
With his Bothers-in-Arms at the Epic and Heroic Charlie Hill, 
The most famous hamburger battleground

The most beautiful ParachuteFlower, 
Colonel Nguyễn Đình Bảo is Immortal in War History 
 Glory, Glory, He jumps into Eternity 
In the Cold War in the 20th Century 
In the Second Civil War of the Vietnamese History MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE  -  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6