HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future
LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future
 **********************************************
The Vietnam Spring's New Wind will blow fragrantly
Over every road  of pure rice greenfields 
And my thought shall be finished to be filled nostalgically
With my dear Hometown, Hanoi's Old Town 
Which I remember now.
 
There is a Great Collective Dream for life 
Whom we will hope to see this Dream to be realized
And that is why I want to witness that Glorious Day
Now as I look back in the Past
I shall wistfully see once more the old teachers and friends who lived then.

LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland 
Oh yes, they will
DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland 
Oh yes, they will
LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
Oh yes, they will
Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

Some compatriots' poem can be heard, calling out to
Other compatriots with good will and encouraging cheer.
Some old Mothers' half smile and half tear can be seen radiating
From the other half side of the anguish and misery

The HappinessFlowers, the WealthFlowers
The LotusFlowers shall bloom again
For you, our beloved Mother Vietnam 
Who has been unhappy for a Century of War

The ReconciliationFlowers, the LoveFlowers
The PeaceFlowers shall bloom again
For you, all Vietnamese babies 
Who will come into the world someday.
The HopeFlowers, the BeliefFlowers
The SunFlowers shall bloom again
For you, all Vietnamese Youth
Who with open hearts will work together 
To reconstruct a New Vietnam one day

LibertyFlowers will bloom, oh yes they will
For you, who are not yet to be born Today
DemocracyFlowers will bloom, oh yes they will
For you, who are not yet to be born Tonight
Which Flowers shall I leave behind for you ?
Perhaps LoveFlower and HopeFlower

The HopeFlowers, the BeliefFlowers
The SunFlowers shall bloom again
I wonder what I have left those Flowers for you 
They will still remain fresh 

 
LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland 
Oh yes, they will
DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland 
Oh yes, they will
LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
Oh yes, they will
Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

LibertyFlowers will bloom, oh yes they will
For you, who are not yet to be born Today
DemocracyFlowers will bloom, oh yes they will
For you, who are not yet to be born Tonight
Which Flowers shall I leave behind for you ?
Perhaps LoveFlower and HopeFlower

Nostalgically I remember those days
Oh ! Those sweet old days but very faraway
Sometimes I weep silently over my lost loves.
Now I just miss those dear persons
My dear old teachers and friends.
 
I can still see them in both dreams and nightmares
Even now I can still feel them close to me.
And certainly I will still see them in the Future
Somewhere else beyond the sorrow and pain

Sometimes we are hurt and sometimes we caused pain And we weep with silent tears undried sometimes.
Now as I look back in the Past without regret
 
LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland 
Oh yes, they will
DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland 
Oh yes, they will
LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
Oh yes, they will
Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

The ReconciliationFlowers, the LoveFlowers
The PeaceFlowers shall bloom again
For you, all Vietnamese babies 
Who will come into the world someday.
The HopeFlowers, the BeliefFlowers
The SunFlowers shall bloom again
For you, all Vietnamese Youth
Who with open hearts will work together 
To reconstruct a New Vietnam one day

LibertyFlowers will bloom, oh yes they will
For you, who are not yet to be born Today
DemocracyFlowers will bloom, oh yes they will
For you, who are not yet to be born Tonight
Which Flowers shall I leave behind for you ?
Perhaps LoveFlower and HopeFlower

The HopeFlowers, the BeliefFlowers
The SunFlowers shall bloom again
I wonder what I have left those Flowers for you 
They will still remain fresh 
 
 LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland 
Oh yes, they will
DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland 
Oh yes, they will
LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
Oh yes, they will
Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

 
All kinds of Flowers will bloom

In the Vietnam Spring,   
A New Wind will blow softly and tenderly
Everywhere in the Homeland cover with greenfields
I still do remember Hanoi's Old Town
My sweet old Hometown
 
Even now I can still hear my friends 
Singing the last chorus before the New Year Festival
They were singing to cheer up our Hopes and Dreams
I can still see them singing with innocent smiles
In somewhere beyond the sorrow and despair
 
Once upon a Time, I was there in Hanoi's Old Town 
Chasing my dreams in those young days
I was there trying to change myself fot the Future
Now I just miss those old teachers 
And my dear old friends
LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland 
Oh yes, they will
DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland 
Oh yes, they will
LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
Oh yes, they will
Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future

The ReconciliationFlowers, the LoveFlowers
The PeaceFlowers shall bloom again
For you, all Vietnamese babies 
Who will come into the world someday.
The HopeFlowers, the BeliefFlowers
The SunFlowers shall bloom again
For you, all Vietnamese Youth
Who with open hearts will work together to reconstruct a New Vietnam one day

LibertyFlowers will bloom everywhere in our beloved Motherland 
Oh yes, they will
DemocracyFlowers will bloom everywhere in our dear Fatherland 
Oh yes, they will
LibertyFlowers and DemocracyFlowers will bloom
Oh yes, they will
Everywhere in our beloved Homeland one day in the near Future


MILLIONS OF HONEST PEOPLE  -  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6