HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /In the last Second Civil War : There has unfortunately to be a bad Winner of the Wrong Guys and a good Loser of the Right Guys ! .. ..
In the last Second Civil War : There has unfortunately to be a bad Winner of the Wrong Guys and a good Loser of the Right Guys ! .. ..
*************************************************** 
The "wrong guys" had won the Vietnam War  ...
 John McCain  -  April 30th 2000 

https://www.youtube.com/watch?v=O6BiD1iecmg      
 Hàng Hàng Lớp Lớp -See... 
I'm making the first move tonight to you, Hanoi
We are a bit lonely my Mind 
And the Vietnamese Contemporary History
My Imagination flies back near you, the Pencil Tower 

See... 
Only a moment I'm not staying with my dear Hometown
I ask you, Hanoi what's new and I'm leaving 
I'm only passing through
And returning immediately to Paris,
My beloved Capital of Exile and my dear Capital of Love 

Me 
I find you, the only Witness of History
In the middle of Hanoi's Sword Lake 
With you the Vietnamese Modern History has every Color 
And Tastes like 
Happiness and Unhappiness
Like Freedom and Slavery
Like Dictatorship and Liberty

Me 
In Black and White 
I see the Time is passing in the Motherland
Like a fog that would hang around 
Things of Nostalgic Love

In Red and Black
I see Vietnam's situations are passing in the other South Hemisphere
Like a mist that would hang around 
Things of History's lessons

I know 
In love there always has to be a loser and a winner
I was unlucky enough to win often
And I did never know that 
Our LoveStory could ache so much 

And that is why I do know that
In the last Second Civil War : 
There has unfortunately to be
A bad Winner of the Wrong Guys 
And a good Loser of the Right Guys ! .. ..

I know 
In love there always has to be a loser and a winner
I was unlucky enough to win often
And I did never know that 
Our LoveStory could ache so much 
I was unlucky enough to win often... 
And  I lost you. 

In the Game of War as in the Game of Love
That is why I do know that
In the last Second Civil War : 
There has unfortunately to be
A bad Winner of the Wrong Guys 
And a good Loser of the Right Guys ! .. ..

See... 
I'm making the first move tonight to you, Hanoi
We are a bit lonely my Mind 
And the Vietnamese Contemporary History
My Imagination flies back near you, the Pencil Tower 

See... 
I'm making the first move tonight 
We're not faking anymore my heart and my beloved Hanoi ... 
We need you, the Pencil Tower,
An exceptional Witness of the Vietnamese History 

See... 
I never would have thought that One Day would come 
Where near you I would be 
So helpless and impossible 
 
I know 
In love there always has to be a loser and a winner
I was unlucky enough to win often
And I did never know that 
Our LoveStory could ache so much 
I was unlucky enough to win often... 
And  I lost you. 

In the Game of War as in the Game of Love
That is why I do know that
In the last Second Civil War : 
There has unfortunately to be
A bad Winner of the Wrong Guys 
And a good Loser of the Right Guys ! .. ..

 
See... 
I'm making the first move tonight to you, Hanoi
We are a bit lonely my Mind 
And the Vietnamese Contemporary History
My Imagination flies back near you, the Pencil Tower 

See... 
Only a moment I'm not staying with my dear Hometown
I ask you, Hanoi what's new and I'm leaving 
I'm only passing through
And returning immediately to Paris,
My beloved Capital of Exile and my dear Capital of Love 
 
 Me 
I find you, the only Witness of History
In the middle of Hanoi's Sword Lake 
With you the Vietnamese Modern History has every Color 
And Tastes like 
Happiness and Unhappiness
Like Freedom and Slavery
Like Dictatorship and Liberty

Me 
In Black and White 
I see the Time is passing in the Motherland
Like a fog that would hang around 
Things of Nostalgic Love

In Red and Black
I see Vietnam's situations are passing in the other South Hemisphere
Like a mist that would hang around 
Things of History's lessons

I know 
In love there always has to be a loser and a winner
I was unlucky enough to win often
And I did never know that 
Our LoveStory could ache so much 

And that is why I do know that
In the last Second Civil War : 
There has unfortunately to be
A bad Winner of the Wrong Guys 
And a good Loser of the Right Guys ! .. ..

I know 
In love there always has to be a loser and a winner
I was unlucky enough to win often
And I did never know that 
Our LoveStory could ache so much 
I was unlucky enough to win often... 
And  I lost you. 

In the Game of War as in the Game of Love
That is why I do know that
In the last Second Civil War : 
There has unfortunately to be
A bad Winner of the Wrong Guys 
And a good Loser of the Right Guys ! .. ..
In the Game of War as in the Game of Love
 
I do know :
In War there always has to be a loser
But unfortunately for the Vietnamese People
In the last Second Civil War
In the Cold War in the last Half of the 20th Century
There has unfortunately to be
A bad Winner of the Wrong Guys 
And a good Loser of the Right Guys ! .. ..

 TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT - MILLIONS OF HONEST VIETNAMESE PEOPLE 


 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6