HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /La Isla de la Buena MemoriaThe song "La Isla de la Buena Memoria", meaning 
"The Island of Good Memory" by Argentinian musician
 Alejandro Lerner which dealt with the plight of the 
soldier: "I might fight or resist, or I might die there. 
I think it's very cold there; 
There are more fears like mine in the city. 
What to do with the uniform when you start to fight, 
With the helmet and boots, I can not even go" 


La Isla de la Buena Memoria  I might fight or resist, 
or I might die there


Alejandro Lerner - La Isla de la Buena Memoria

Madre, me voy a la isla, no se contra quién pelear; 
tal vez luche o me resista, o tal vez me muera allá. 
Creo que hace mucho frío por allá; 
hay más miedos como el mío en la ciudad. 
Qué haré con el uniforme cuando empiece a pelear, 
con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. 

No hay mal que no venga al Hombre, no hay un Dios a quien orar 
no hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, 
sólo hay una guerra más. 

Desde que llegué a la isla no tengo con quién hablar. 
Somos miles los unidos por la misma soledad. 
Creo que hace mucho frío por acá; 
hay más miedos como el mío en la ciudad. 
Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad, 
cae mi cuerpo agujereado, ya no podré cantar más. 

Hizo demasiado frío por acá; 
hay más miedos como el mío en la ciudad. 
No hay mal que no venga al Hombre, no hay un Dios a quien orar, 
no hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, 
sólo hay una guerra más... 
y cada vez hay menos paz. 


Mother, I'm going to the island, I don't know against whom to fight;
I might fight or resist, or maybe I die there.
I think it's very cold there;
There are more fears like mine in the city.
What shall I do with the uniform when you start to fight,
with helmet and boots, I can not even go.

there is no evil that can't go to men there is no God to pray
no brothers or soldiers, there are no judges or juries,
just another war.

Since I came to the island I have no-one to talk to.
We are joined by thousands in the same loneliness.

I think it's very cold over here;
There are more fears like mine in the city.
You can hear the gunfire between death and freedom,
falls pierced my body, I can not sing anymore.

It was too cold here;
There are more fears like mine in the city.
there is no evil that can't go to men there is no God to pray
no brothers or soldiers, there are no judges or juries,
just another war.

and little by little, there is less peace.


 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain