HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /Oh Our Beloved Paracel Islands ! Ôi Hoàng Sa yêu dấu dấu yêu của Chúng ta !


Oh Our Beloved Paracel Islands ! Ôi Hoàng Sa yêu dấu dấu yêu của Chúng ta !
********************************************Oh the Timeless waves comes
Dazzling around, into the rocks
Of our Beloved Paracel Islands
Does the East Sea define North, Middle, South Island ?
As the S strip defines North, Middle, South Region ? ? .. ..
 
Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bến
Đi vào vách đá sáng lòa
Thuộc quần đảo Hoàng Sa yêu dấu chúng ta !
Phải chăng Biển Đông vạch ranh Đảo Nam - Đảo Trung - Đảo Bắc ?
 Như Dải đất hình chữ S định hình Miền Bắc - Miền Trung - Miền Nam .. ..
 
*

The timeless waves comes
Staring and angrying from our Fatherland
As He throws wide arms to take Paracel Islands
Around a tide from the eternal enemy

Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bờ vào bến
Mắt trừng trừng mặt cuồng nộ từ Quê Cha ta
Như Người với giang rộng vòng tay đỡ lấy Hoàng Sa
Dưới hải triều lên từ phía kẻ thù truyền kiếp

*

The timeless waves comes
Loving and caressing from our Motherland
As She throws wide arms to take Paracel Islands
Around a tsunami from the North

Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bờ vào bến
Mắt thương yêu tay ve vuốt từ Đất Mẹ
Như Người giang rộng vòng tay đỡ lấy Hoàng Sa chở che
Dưới cơn sóng thần từ phương Bắc

*

The timeless waves comes
Dazzling around, into the rocks
Of our Beloved Paracel Islands
Does the East Sea define North, Middle, South Sand ?
As the S strip defines North, Middle, South Region .. ..

Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bến
Đi vào vách đá sáng lòa
Thuộc quần đảo Hoàng Sa yêu dấu chúng ta !
Phải chăng Biển Đông vạch ranh Cồn cát Nam - Cồn cát Trung - Cồn cát Bắc ?
 Như Dải đất hình chữ S định hình Miền Bắc - Miền Trung - Miền Nam .. ..

*

Does the East Sea define Vietnam or Vietnam the East Sea ?
Each draws the New Era's History meaning
From timeless waves and interferences
From the timeless waves' collisions
The East Sea breaks on our Motherland to full Love & Peace .. ..

Hỡi Biển Đông định hình Việt Nam hay Việt Nam hình thành Biển ?
Mỗi Tác nhân viết vẽ nên Ý nghĩa Lịch sử Thời đại Mới này
Từ triệu con sóng ngàn đời giao thoa hòa quyện vào nhau
Theo phong cách riêng va chạm ngàn sóng nghìn đời bể dâu
Biển Đông sóng vỡ vào Đất Mẹ Yêu thương & Hòa bình tròn vẹn .. ..

*

Does the East Sea define Vietnam or Vietnam the East Sea ?
Each draws the New Era's History meaning
From timeless waves and interferences
From the timeless waves' conflicts coming from the North
The East Sea breaks on our Fatherland to great Cause & Victory .. ..

 Hỡi Biển Đông định hình Việt Nam hay Việt Nam định hình Biển ?
Mỗi Tác nhân viết vẽ nên Ý nghĩa Lịch sử Thời đại Mới này
Từ triệu con sóng ngàn đời giao thoa hòa quyện vào nhau
Từ bao sóng muôn đời xung đột từ phương Bắc
Biển Đông sóng vỡ vào Quê Cha Chính nghĩa & Đại thắng giặc Tàu .. .. 
MILLIONS OF HONEST PEOPLE
TRIỆU LƯƠNG DÂN£££££££££££££££££££££

Oh Our Beloved Paracel Islands ! Ôi Hoàng Sa yêu dấu dấu yêu của Chúng ta !
 

https://www.youtube.com/watch?v=E9gM-x-0QS4 

Nơi đảo xa 

Oh the Timeless waves comes
Dazzling around, into the rocks
Of our Beloved Paracel Islands
Does the East Sea define North, Middle, South Island ?
As the S strip defines North, Middle, South Region ? ? .. ..
 
Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bến
Đi vào vách đá sáng lòa
Thuộc quần đảo Hoàng Sa yêu dấu chúng ta !
Phải chăng Biển Đông vạch ranh Đảo Nam - Đảo Trung - Đảo Bắc ?
 Như Dải đất hình chữ S định hình Miền Bắc - Miền Trung - Miền Nam .. ..
 

*


The timeless waves comes
Staring and angrying from our Fatherland
As He throws wide arms to take Paracel Islands
Around a tide from the eternal enemy

Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bờ vào bến
Mắt trừng trừng mặt cuồng nộ từ Quê Cha ta
Như Người với giang rộng vòng tay đỡ lấy Hoàng Sa
Dưới hải triều lên từ phía kẻ thù truyền kiếp

https://www.youtube.com/watch?v=_KEPmduvlAg 

Việt Nam Tôi Đâu

The timeless waves comes
Loving and caressing from our Motherland
As She throws wide arms to take Paracel Islands
Around a tsunami from the North

Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bờ vào bến
Mắt thương yêu tay ve vuốt từ Đất Mẹ
Như Người giang rộng vòng tay đỡ lấy Hoàng Sa chở che
Dưới cơn sóng thần từ phương Bắc

*

The timeless waves comes
Dazzling around, into the rocks
Of our Beloved Paracel Islands
Does the East Sea define North, Middle, South Sand ?
As the S strip defines North, Middle, South Region .. ..

Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bến
Đi vào vách đá sáng lòa
Thuộc quần đảo Hoàng Sa yêu dấu chúng ta !
Phải chăng Biển Đông vạch ranh Cồn cát Nam - Cồn cát Trung - Cồn cát Bắc ?
 Như Dải đất hình chữ S định hình Miền Bắc - Miền Trung - Miền Nam .. ..

https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs 

Bạch Đằng Giang

Does the East Sea define Vietnam or Vietnam the East Sea ?
Each draws the New Era's History meaning
From timeless waves and interferences
From the timeless waves' collisions
The East Sea breaks on our Motherland to full Love & Peace .. ..

Hỡi Biển Đông định hình Việt Nam hay Việt Nam hình thành Biển ?
Mỗi Tác nhân viết vẽ nên Ý nghĩa Lịch sử Thời đại Mới này
Từ triệu con sóng ngàn đời giao thoa hòa quyện vào nhau
Theo phong cách riêng va chạm ngàn sóng nghìn đời bể dâu
Biển Đông sóng vỡ vào Đất Mẹ Yêu thương & Hòa bình tròn vẹn .. ..

https://www.youtube.com/watch?v=PNaSHpNqipg 


 Này người anh em


Does the East Sea define Vietnam or Vietnam the East Sea ?
Each draws the New Era's History meaning
From timeless waves and interferences
From the timeless waves' conflicts coming from the North
The East Sea breaks on our Fatherland to great Cause & Victory .. ..

 Hỡi Biển Đông định hình Việt Nam hay Việt Nam định hình Biển ?
Mỗi Tác nhân viết vẽ nên Ý nghĩa Lịch sử Thời đại Mới này
Từ triệu con sóng ngàn đời giao thoa hòa quyện vào nhau
Từ bao sóng muôn đời xung đột từ phương Bắc
Biển Đông sóng vỡ vào Quê Cha Chính nghĩa & Đại thắng giặc Tàu .. .. 
MILLIONS OF HONEST PEOPLE
TRIỆU LƯƠNG DÂN


 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain