HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /The 356 Bataillon Keeps The Motherland's Northern-Boundary Forests Green Forever


The 356 Bataillon Keeps The Motherland's Northern-Boundary Forests Green Forever Dedicated to Old General LÊ DUY MẬT and all the
 soldiers of The 356 Bataillon with all my feelings .. ..

NHVhttps://www.youtube.com/watch?v=TZh79Tk4I7w

 
LÃO TƯỚNG LÊ DUY MẬT, CHỈ HUY TRƯỞNG MẶT TRẬN HÀ GIANG
Those young soldiers were summoned
From the Motherland's northern-boundary forests 
They were called in LangSon - CaoBang
From the Love of our compatriots in those cities
And the Fatherland found brave warriors of the 356 Bataillon ready
At the noblest Patriotic Call for young Vietnamese men
They didn't have tears add to their hardest combat any longer 
They are TranHungDao's and NguyenHue's elitist sons forever
They are very humble as modest soldiers 
But perhaps they are the best warriors in Asia and in the world
Because they fight for the Great Cause 
They love Peace but they must live with War 
They are in war to prepare for Peace
The 356 Bataillon keeps the Motherland's northern-boundary forests green forever 
Those young soldiers were summoned
From the Motherland's northern-boundary forests 
They were called in LangSon - CaoBang
From the Love of our compatriots in those cities
And the Fatherland found brave warriors of the 356 Bataillon ready
At the noblest Patriotic Call for young Vietnamese men
They didn't have tears add to their hardest combat any longer 
They are TranHungDao's and NguyenHue's elitist sons forever
They are very humble as modest soldiers 
But perhaps they are the best warriors in Asia and in the world
Because they fight for the Great Cause 
They love Peace but they must live with War 

https://www.youtube.com/watch?v=aURJqag2Xrw

 Chiến tranh biên giới 1984, tâm tình những người lính sư đoàn 356 tham gia trận đánh Vi Xuyen P1


They are in war to prepare for Peace
They keep millions of Vietnamese homes Hopes living
While their loves and hearts are longing for their young wives
Though they are far away
They are dreaming of peaceful home


In the northern boundary part of Vietnam, in the town of ViXuyen 
There's a fortress all in ruin at dusk
You can hear thousands of Vietnamese young soldiers
As they answered to the noblest Patriotic Call in the Motherland 
General LeDuyMat and thousands of brave warriors under his command 


https://www.youtube.com/watch?v=op3M5kjgGmA

 Chiến tranh biên giới 1984, tâm tình những người lính sư đoàn 356 tham gia trận đánh Vi Xuyen P2


Back in 1984, ViXuyen said to General LeDuy Mat :
"Bataillon 356, do combat 
To keeps your Motherland's northern-boundary forests green forever 
Bataillon 356, go fortify the two Mountains NuiDat - NuiBac."
Well, thousands of Vietnamese young soldiers came from Hanoi and from other cities
And they joined up with General Le DuyMat just to fight for the survival of Mother Vietnam
Chinese invaders with strong canons attacked villages violently
And they killed cruelly the innocent civils 
Bataillon 356 stood together heel and toe
To combat at the last drop of blood
To defend NuiDat - NuiBac, ViXuyen and the Fatherland
Bataillon 356 fought to the death
Those brave young warriors stayed in Peace in ViXuyen 
In the valley and the mountains NuiDat – NuiBachttps://www.youtube.com/watch?v=px97viRy32g

 35 năm trước 60 vạn quân TQ đã xâm lược VN như thế nào ? General Le Duy Mat drew a line with his command revolver
Out of that limit line, not a Chinese invaders could not cross that dead line
With his Bataillon 356 flag flying in the Dawn's victorious Sunlight
SongLo River was dancing in the valley
General Le DuyMat commanded his Bataillon 356 attacking the summet of ViXuyen mountains 
He wanted to dive the enemy from the mountains NuiDat - NuiBac
"I will show chinese bastards how to surrender
All my comrades-in-arms, everyone is ready to trigger your gun"

One Bataillon 356 was fighting against ten Chinese bataillons  
General Le DuyMat commanded his Bataillon 356 holding back the chinese human wave attack
They were crowded as thousands of giant rats 

One Bataillon 356 was fighting against ten Chinese bataillons  
General Le DuyMat commanded his Bataillon 356 holding back the chinese human sea attack
They were crowded as thousands of giant rats 
Two months, three months, four months 
General Le DuyMat combatted and combatted again with his his Bataillon 356 holding back the chinese human sea attack
Then General Le DuyMat asked for replacements for his wounded 
But there was a big betray from the highest command
The troops that were coming never came
The troops never came, never came.
Thrice General Le DuyMat asked
the support from the highest command
 On the fatal fourth time
NuiDat - NuiBac at last was lost in the enemy hands 
Now the betrayals are still silent and there's rust on each gun of thousands of Vietnamese brave warriors
And thousands of soldiers died asleep in the arms of The Motherland 
At NuiDat - NuiBac in ViXuyen 
In the northern boundary part of Vietnam, 
Thousands of graves asleep in the arms of The Motherland 
And Old General Le DuyMat sees the cattle grazin' where a century before,
NuiDat's - NuiBac's guns were blazing and the cannons were roaring
 Old General Le DuyMat's eyes turn northwards with a great nostalgy of his thousands of comrades-in-arms
Reposing in Peace in ViXuyen 
Asleep in the arms of The Motherland 
And Old General Le DuyMat's heart begins to sorrow 
To think of the intern betrayal 

And Old General Le DuyMat takes his hat off slowly 
To thousands of comrades-in-arms
Reposing in Peace in ViXuyen 
Asleep in the arms of The Motherland 
Through the dark clouds shining
On NuiDat - NuiBac in ViXuyen 
In the northern boundary part of Vietnam, 
Thousands of graves asleep in the arms of The Motherland 
Old General Le DuyMat takes his hat off slowly 
To thousands of comrades-in-arms
Reposing in Peace in ViXuyen 
Asleep in the arms of The Motherland 
Until those thousands of young soldiers come home
With their old Mothers
With their yound children 
With their young wives MILLIONS OF HONEST PEOPLE 
 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain