HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /The lullaby from thousands of THE ''WINDY GRAVES''


The lullaby from thousands of THE ''WINDY GRAVES''
***********************************


https://www.youtube.com/watch?v=8AgpTJNmihM


THE ''WINDY GRAVES''
By the soft-sand beaches
That licks the East Sea
But the dead men are not in the ''WINDY GRAVES''
They have never returned home 
Their old mothers and their young widows
With single footpaths of pain
and silence reached the deep water
and single footpaths of pure sorrow 
reaching the sea waves's foam


https://www.youtube.com/watch?v=7crHd8UpuCE

 Những ngôi mộ gió đảo Lý Sơn 


Red China does know what distresses accompanied you, 
Vietnamese fishermen's old mothers and young widows
Red Chinar's naval forces killed these fishermen 
Without hesitation without mercy
Red China is now a pirate nation on the East Sea
That Empire of Evil attacked and occupied the Paracel Islands
in 1974
That Empire of Evil attacked and occupied the Paracel Islands
in 1974
China's Island Factory is building artificial islands and 'Great Wall of Sand' in the East Sea
China is building three runways in Spratlys
 Red China is now a pirate nation on the East China Sea 
It wants to rename Japan's Senkaku Islands into China's Diaoyu Islands 
 Red China is now a pirate nation on the East Sea
It wants to rename Vietnam's Spratly Islands into China's Nánshā Qúndǎo  

https://www.youtube.com/watch?v=FEt_b72lpSE

  Mộ gió


The ''WINDY GRAVES''
By the soft-sand beaches
That licks the East Sea
What pains shut up your voice
So you lay down under the East Sea to sleep 
by the requiem of the dead fishermen 
They have never returned home 
The sad song that sings in the dark bottom of the East Sea
Their old mothers and their young widows
With single footpaths of pain
and silence reached the deep water
and single footpaths of pure sorrow 
reaching the sea waves's foam


https://www.youtube.com/watch?v=1xO-tlPSkPQ 

  NHỮNG NGÔI MỘ GIÓ TRÊN ĐẢO LÝ SƠN - QUẢNG NGÃI  


You go away Vietnamese fishermen killed by Pirate-China 
Even in your national sea zone !
What new song and poes you went looking for ?
And an old voice of the wind from the East Sea
Who breaks your soul and it is calling you 
And you go away towards there, like in dreams or nightmares ?
Thousands of Vietnamese fishermen asleep, dressed in the East Sea

https://www.youtube.com/watch?v=zIFtDS2aYU4 

  Mộ gió - Windy grave 

I do hope beautiful and kind mermaids will take you
by submarine paths of seaweed and coral
And fluorescent sea horses will dance around at your side
Thousands of Vietnamese fishermen asleep, dressed in the East Sea
Please do lower the lighthouse a little more
Let allow them to sleep in peace in the Mothersea 
Please do tell Vietnamese fishermen's old mothers and young widows
That those kind guys will never return homes 
Which are the ''WINDY GRAVES''
By the soft-sand beaches
That licks the East Sea

http://www.studentkgu.vn/file/pic/content/M%E1%BB%99%20gi%C3%B3%201.jpg
 

You go away thousands of Vietnamese fishermen with your solitude
What new songs and poems you went looking for ?
And an old voice of the wind from the East Sea
Who breaks your soul and it is calling you 
And you go away towards there, like in dreams or nightmares ?
Thousands of Vietnamese fishermen asleep, dressed in the East Sea

Across the beaches' soft sand that the East Sea's waves lick
Their small footprints shall never come back anymore
Only one path made of Silence and Sorrow 
Reached the East Sea's deep water to the ''WINDY GRAVES''
Only one path made of infinitely untold sorrows
Reached the foam to the ''WINDY GRAVES''

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/duongcam/2012_08_16/Truong_Sa_5_giaoduc.net.vn_copy_copy.jpg

Only Boudha and Jesus know about the anguish 
that accompanied Vietnamese fishermen's old mothers and young widows
And about the old suffering your voice never told
When you were killed without reason by the cruel Pirate-China 
That exterminated you to go to death lulled by the seashells' song
The requiem sung in the depths of the dark sea 

You're going away, thousands of Vietnamese fishermen 
killed without reason by the cruel Pirate-China 
Now you are asleep by the Paracel and Spratly Islands
Along with your loneliness and longing for your old mothers 
For you young children and young wives 

https://www.youtube.com/watch?v=yhh9mo6t2zY

What kind of old songs did you listen to ?
An sad voice made of wind and sea salt 
Is shattering your hearts and minds and taking you away

And you go there, like in a dream in a warm stream 
Asleep, thousands of Vietnamese fishermen 
killed without reason by the cruel Pirate-China 
Dressed with the East Sea

Beautiful and gentle mermaids will escort you to the Ocean Kingdom
Through paths made of seaweed and corals
And luminious sea horses will dance and sing 
A round and by your side, my guys 
And the aquatic dwellers will play with you, my fishermen 

http://www.rfa.org/vietnamese/blog/lullab-wind-tomb-
09162015133533.html/ngu-dan-thanhnien-630.jpg
/@@images/0faaeea9-aa68-4b4b-abc0-51d22095afb5.jpeg

Please do dim the lighthouse a little more for them 
Let allow them to sleep in peace nursed in the Mothersea 
Please do tell Vietnamese fishermen's old mothers and young widows
That those kind guys will never return homes 
Which are the ''WINDY GRAVES''
By the soft-sand beaches
That licks the East Sea
And if they call me don't tell them I'm no longer here
Tell them that I, the poet am going to the battlefield to make war
Together with millions of Vietnamese compatriots
Against the eternal enemy from the North
And if they call me from the ''WINDY GRAVES'' 
Never tell them I'm here, Paris in exile
But tell them that I have left for the Homeland
Together with millions of Vietnamese compatriots
Against the eternal enemy from the North

http://nongnghiep.vn/upload/2014/7/22/mo-jostill068165348762.bmp

You're going away, thousands of Vietnamese fishermen 
killed without reason by the cruel Pirate-China 
Along with your loneliness and anger 
What kind of old songs did you listen to ?
An sad voice made of wind and sea salt 
Is shattering your hearts and minds and taking you away
And you go there, like in a dream in a warm stream 
Asleep, thousands of Vietnamese fishermen 
killed without reason by the cruel Pirate-China 
Dressed with the East Sea

https://www.youtube.com/watch?v=rRbyZ3eD-9M

What kind of old songs did you listen to ?
An sad voice made of wind and sea salt 
Is shattering your hearts and minds and taking you away
And now you go there, around the Paracel and Spratly Islands
Like in a Dream in the warm stream
Asleep, thousands of Vietnamese fishermen, dressed with the East Sea
In the names of you, we must win the eternal enemy from the North
In the 21st Century like our heroic ancestors in the Past 
MILLIONS OF HONEST PEOPLE 

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain