HOÀNG SA - TRƯỜNG SA /♥ ♥ ♥ On the Hills of Vị Xuyên in that Black Spring 1979 ♥ ♥ ♥ 


https://www.youtube.com/watch?v=6cTLfBJ-wP8


To the Prisoner of Conscience Tran Anh Kim, Hero of the 
Great War 1979 against China invader - and a tireless 
Activist for his Fatherland's Freedom and Democracy

NHV On the Hills of Vị Xuyên in that Black Spring 1979
********************************** 


https://www.youtube.com/watch?v=FyHefCJxhV4

Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới


The night is coming 
 Over the Hills of Vị Xuyên in that Year 1979
There, on the ground
Thousands of Vietnamese unknown Heroes do sleep forever
Epic Song over them winds are singing
And the Southern Stars of the heavens are looking after them

The Sunset's Twilight is coming 
 Over the Hills of Vị Xuyên in that Year 1979
On the sino-vietnamese boundary lands
Laying thousands of Vietnamese unknown Heroes
Do sleep forever in their Motherland
Epic Song over them winds are singing
And the Southern Stars of the heavens are looking after them
Drown in darkness desert hills of Vị Xuyên in that Year 1979
Cloud closed the Southern city Lạng Sơn
It was the faraway thunders from enemy canons
In the distance through.
Again, All seems quiet on the Northern Boundary's Front
All was silent in the silence of the night
 Over the Hills of Vị Xuyên in that Year 1979


https://www.youtube.com/watch?v=fmEqcwGaVcw


Oh do sleep forever Vietnamese Fighters on the Motherland
Please do sleep with a Peaceful Dream
Let you dream a beautiful greenfields of home
Mother's and Father's distant house

Oh do sleep forever brave Vietnamese Wariors on the Fatherland
Please do sleep with a Peaceful Dream
Let you dream a beautiful greenfields of home
Parents' distant home


Let killed You - tens of thousands of Vietnamese unknown Heroes 
In battles with the eternal enemies from the North
Your feat to fight for the Independance calls for us !
The blood of our innocent compatriots' cleansed by our National Flag
We will carry it forward !
We go to meet a New Life
Shed the burden slave-bondage !
And never forget our dear People and our beloved Motherland and Fatherland
The prowess of her and his Heroic Children  !


https://www.youtube.com/watch?v=cFtCYfUx_oE

Những đôi mắt mang hình viên đạn

Night and Silence
Do sleep forever our tens of thousands of Vietnamese unknown Heroes 
Night and Silence
Do sleep forever our brave Vietnamese Wariors
Let us thank you forever
Our Homeland, the land of our dear Heroic Ancestors
Our beloved Vietnam can never be conquered by the eternal enemies from the North !


Night and Silence
Do sleep our unknown heroes
With the noble memory of You -
Our tens of thousands of Vietnamese unknown Heroes
In the Great Patriotic War 1979 against China's expansionism

https://www.youtube.com/watch?v=aMhUGD01POk 

Chiều dài biên giới -

Around the Hills of Vị Xuyên in that Year 1979
It is calm and silent
Twilight has fallen upon the sino-vietnamese boundary lands
The Hills of Vị Xuyên are smothered in the War's atmosphere
The darkest clouds from the North and China
Are invading our sino-vietnamese boundary lands

Do you hear the bullets and canons from China ?
Our tens of thousands of Vietnamese unknown Heroes are sleeping here.
The wind is singing above thair unknwon graves
And the Southern Stars are looking down on their cemeteries

https://www.youtube.com/watch?v=--dCxCxEU9A

 Hát về Anh người chiến sĩ biên cương


It was not a cannon shot from the fields -
It was a thunder clap from afar.
And once again it is quiet all around.
All is silent in the nocturnal calm

Do sleep, our beloved girls and boys
Please do sleep and rest in peace forever
Do sleep, my beloved daughters and sons
May you dream of Mother Vietnam's the most beautiful greenfields
May you dream of your Mother's and Father's far away home
The Dear Old Mother are shedding tears for you
Our tens of thousands of Vietnamese unknown Heroes
The young wives are weeping for you
Our tens of thousands of Vietnamese unknown Heroes
All these Vietnamese Women are crying the same
Cursing the cruellest Destiny
And cursing the saddest Fate

https://www.youtube.com/watch?v=_JV-UsuZ2Fo 

Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh


You fell for the Immortal Vietnam
You died for your Motherland and your Fatherland
The Vietnamese people will avenge You -
Our tens of thousands of Vietnamese unknown Heroes
And we will celebrate a bloody wake


Do sleep, our beloved girls and sons
Please do sleep and rest in peace forever
May you dream of Mother Vietnam's the most beautiful greenfields
May you dream of your Mother's and Father's far away home
Our eternal memories are your reward and gifts !
Thanks to you, the Vietnamese Land, our Motherland
Will not be taken by eternal the enemy from the North

Our eternal memories are your reward and gifts !
Thanks to you, the Vietnamese Land, our Fatherland
Will not be taken by eternal the enemy from the North


https://www.youtube.com/watch?v=70gtgugBNoc 

 Lời tạm biệt trước lúc lên đường


Our eternal memories are your reward and gifts !
Thanks to you, the Vietnamese Land, our Homeland
Will not be taken by eternal the enemy from the North

It's night and it's quiet now
Only the Northern Winds are rustling
Do rest in peace, our beloved Heroes, the memory of you
Is preserved by your Motherland !
It's night and it's quiet now
Please do rest in peace, our beloved unknwon Heroes, the memory of you
Is preserved by your Fatherland !

 On the Hills of Vị Xuyên in that Year 1979
The night has come,
The twilight lays on the ground,
Drowning in darkness desert hills,
The clouds close the Orient

Here, under the ground,
Our heroes sleep,
The wind sings a song about them,
The stars look down from heaven.

There wasn't flying volley from the fields -
This thunder rumbled from far away.
And everything goes peacefully around,
All is quiet in the silence of the night.

 https://www.youtube.com/watch?v=bIAYfzIzfb8

 The Green Fields Of France (Guitar Instrumental Version)


Oh do sleep forever Vietnamese Soldiers and Warriors on the Motherland
Please do sleep with a Peaceful Dream !
Let you dream of a beautiful greenfields of home
Mother's and Father's distant house
May you dream of home fields and your paternal home.

If you die in battles against the eternal enemy from the North
Let your struggle calls us to fight !
The Yellow Flag is wet with our beloved heroic Wariors' blood
We promise we will move forward with You !

https://www.youtube.com/watch?v=Gz7rDOm7NLU 

Tuổi trẻ Lê Đình Chinh - Bài hát về Lê Đình Chinh (Nguyễn Đức Toàn)


You will incarnate towards a New Life
You will reset the burden of slave shackles
And the Vietnamese People and the Motherland
And the Fatherland will not forget the courage of their sweet 
Daughters and Sons!

The Sunset and the Night have come
Only the sino-boundary forest trees are rustling
Please sleep our Unknown Heroes,
Motherland preserves the memory of you
Please rest in Peace our Unknown Heroes,
Fatherland preserves the memory of you
MILLIONS OF HONEST PEOPLE

Paris, February 17th  2016


 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6