Tưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam /Xin Vĩnh Biệt Cánh Hạc Hồng .. ..
« .. .. dưới chân búi tre ấy có một chỗ trũng nhưng bằng phẳng, phủ đầy lá tre rụng, rất vừa người tôi.. .. Tôi sẽ nằm đó chết để khỏi phải phiền ai .. .. »

Nhà Văn hóa Nhân văn Nguyễn Hữu Đang
«Nào công, nào tội, nào nhục, nào vinh, thương số phận Khuất Nguyên, Nguyễn Trãi

Vận nước, vận nhà, biết thời, biết thế, quý cuộc đời Phạm Lãi, Trương Lương»Nguyễn Hữu Đang viết khi ra tù về quê (1973)Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hóa Nhân bản Nguyễn Hữu Đang .. ...

Xin Vĩnh Biệt Cánh Hạc Hồng .. ..
Để tưởng niệm Cánh Hạc đầu đàn Nhân Văn Giai Phẩm .. ..Chiều cuối năm bao Tết ly hương

Bàng hoàng Én khuất trời viễn phương

Tháp Bút chậm ghi vào Thanh Sử

Con yêu bất khuất vừa Lên đường .. ..

Đời Anh: Bản Trường ca Bi tráng

Sĩ phu nhân chứng Thời nhiễu nhương

Kính chúc Hành trình xuôi Miên viễn

Đền Hùng Tổ tiên chờ Yêu thương .. ..

Nguyễn Hữu Viện

Paris 11/02/2007

Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


* Dâng TỔ QUỐC kỳ đài ĐỘC LẬP vun gốc NHÂN VĂN một đời trong trắng

* Hiến NHÂN DÂN diệu ý TỰ DO đắp nền PHÁP TRỊ muôn thuở sáng ngờiBùi Minh QuốcViếng bác Nguyễn Hữu Đang
(Người xây dựng Kỳ đài Độc lập, nhà Văn hóa Nhân văn)
Hà Sĩ Phu

Câu 1 :* Độc lập kỳ đài, các bác ra công, đất nước muôn năm còn gấm vóc!

* Tự do khát vọng, chúng tôi vào cuộc, nhân dân vạn thuở vẫn anh hùng!


Câu 2 :* Thê tử không màng, dựng một kỳ đài cho thế kỷ !

* Nhân văn là thế, khơi ngàn uớc vọng để mai sau !Đà Lạt ngày 9-2-2007

Hà Sĩ Phu kính viếngĐôi dòng Tiểu sử Nguyễn Hữu Đang
==================
Nguyễn Hữu Đang (1913 - 07/02/2007 ) là người chỉ huy dựng Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, nơi Hồ Chí Minh và Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân.

Nguyễn Hữu Đang sinh tại làng Trà Vi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Hữu Đang tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ (1936-1939) trên lĩnh vực báo chí. Ông hoạt động công khai ở Hà Nội, là đồng đội thân thiết của Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Phan Thanh, Nguyễn Văn Tố.
Trong thời kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương rút vào hoạt động bí mật (1939-1945), ông hoạt động trong khối trí vận của đảng, chuyên lo việc vận động giới tư sản và trí thức, là một trong những người sáng lập ra Hội Truyền bá Quốc ngữ (do Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đằng sau hậu thuẫn) và làm Tổng Thư ký Hội. Ông cũng tham gia Ban chấp hành Hội Văn hóa cứu quốc và gia nhập Tráng đoàn Lam Sơn của tổ chức Hướng đạo sinh Việt Nam. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1943.Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG vừa qua đời ngày 08/02/2007 ngay giữa lòng Hà Nội - Trái Tim của cả Việt Nam . .. để lại lòng luyến tiếc của toàn dân trong và ngoài Tổ Quốc .. .. .. ...

Tháng 8 năm 1945, ông được Quốc dân đại hội Tân Trào bầu vào Ủy ban giải phóng dân tộc (Chính phủ Lâm thời khởi nghĩa) gồm 15 ủy viên. Sau Cách mạng tháng Tám, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thanh niên và làm Trưởng ban tổ chức ngày lễ Độc lập 2 tháng 9. Ông cũng là một trong 9 thành viên Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử được thành lập theo Sắc lệnh 39-SL (26 tháng 9 năm 1945) của Chủ tịch Chính phủ lâm thời. Trong Kháng chiến chống Pháp, ông trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong lĩnh vực tuyên truyền kháng chiến. Ông cũng là một trong những người đầu tiên dũng cảm phê phán sai lầm của Cải cách ruộng đất. Năm 1958, ông bị thanh trừng cùng với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức tham gia phong trào Nhân văn-Giai phẩm, bị coi là kẻ "phản Đảng", "đầu cơ cách mạng" và bị bắt giam.Tại phiên tòa xét xử ông cùng bà Lưu Thị Yên (bút hiệu Thụy An) ngày 21 tháng 1 năm 1960, ông bị kết án 15 năm tù vì tội "phá hoại chính trị" và bị đưa lên giam giữ tại Hà Giang. Sau khi ra tù vào năm 1973 (có tài liệu nói năm 1974), ông bị quản thúc tại quê nhà Thái Bình. Năm 1986, sau Đại hội Đảng VI, ông được minh oan và phục hồi mọi chế độ, được coi là "lão thành cách mạng". Nguyễn Hữu Đang là một người cương trực, thẳng thắn, một nhà hoạt động chính trị, văn hoá khá nổi tiếng và là một nhân cách lớn.

Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hóa Nhân bản Nguyễn Hữu Đang .. ...
Mặc dù bị oan khuất gần 30 năm, người ta không thấy sự oán giận mà chỉ thấy sự khoan dung, nhân hậu, lòng tin vào tương lai của đất nước, dân tộc. Thực chất, ông chỉ là người đề cao dân chủ. So với các người cùng thời thì ông là người đi trước thời đại. Hiện nay, ông vẫn sống tại Hà Nội, đã 94 tuổi và còn rất minh mẫn.Tháp Bút chậm ghi vào Thanh Sử / Con yêu bất khuất vừa Lên đường .. .. / Đời Anh: Bản Trường ca Bi tráng

Sĩ phu nhân chứng Thời nhiễu nhương / Kính chúc Hành trình xuôi Miên viễn / Đền Hùng Tổ tiên chờ Yêu thương .. ..

(Nguyễn Hữu Viện)Ông vừa qua đời ngày 07/02/2007 ngay giữa lòng Hà Nội - Trái Tim của cả Việt Nam . .. để lại lòng luyến tiếc của toàn dân trong và ngoài Tổ Quốc .. ..
 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain