NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2 /TỔNG HỢP Phạm Văn Đồng …

Đêm khuya tình cờ lỡ lạc vào trang mạng trường Đại học Phạm Văn Đồng …

https://kenhtuyensinh24h.vn/wp-content/uploads/2015/10/truong-dai-hoc-pham-van-dong-1.png

Quảng Ngãi có Học đại Phạm Văn Đồng !
Thế mà Giới trẻ ghi danh học rất đông
Anh Tô tầm nhìn sao gớm thế !
Chắc nghe Hồ dạy Hòang Sa là số không ?
« Đảo nhỏ phân chim đâu đáng kể !
Chú cứ nghe bác …nhường ngay cả hết Biển Đông
Nước VỆ thuộc nước TỀ xưa nay vẫn thế ! … »
- « Thưa bác ký liền Công hàm đâu tiếc công ! »

TRIỆU LƯƠNG DÂN

Vạch mặt chính tên Đại tội phạm Hồ Chí Minh đàng sau Công Hàm Phạm Văn Đồng

http://1.bp.blogspot.com/-HI7tNinF6Ns/VceqZ-X6aJI/AAAAAAAAK3k/dvamlTpOeEQ/s640/Tinh%2Bdong%2Bchi%2B%2B.jpg

Tớ chẳng phải là cháu ngoan Cáo Hồ
Nên không lập lờ gọi Công Hàm Phạm Văn Đồng cơ
Tên chủ mưu chính là Lê Chiêu Thống : Hồ Chí Minh đó !
Cùng Bộ Chính Trị như Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống sờ sờ
Đồng bọn ghi nhận tán thành và tôn trọng
Chủ quyền Tàu cộng trên toàn bộ Hoàng Sa – Trường Sa vơ
Cùng Biển Đông hơn 80% diện tích
Đồng ngoan ngoãn chấp hành không ngần ngại ký ngây thơ
Thật hơi bất công xỉ nhục trút mọi tội lỗi cái công Hàm ô nhục !
Thương hại cái tật Ngu trung Phạm Văn Đồng … mà chính Đại tội phạm Hồ Chí Minh cơ !

TRIỆU LƯƠNG DÂN


Đêm khuya tình cờ lỡ lạc vào trang mạng trường Đại học Phạm Văn Đồng ….

http://dothico.com.vn/skin/images/all-images/69/du-an-truong-dai-hoc-pham-van-dong-dothico.png

Quảng Ngãi có Học đại Phạm Văn Đồng !
Thế mà Giới trẻ ghi danh học rất đông
Anh Tô tầm nhìn sao gớm thế !
Chắc nghe Hồ dạy Hòang Sa là số không ?
« Đảo nhỏ phân chim đâu đáng kể !
Chú cứ nghe bác …nhường ngay cả hết Biển Đông
Nước VỆ thuộc nước TỀ xưa nay vẫn thế ! … »
- « Thưa bác ký liền Công hàm đâu tiếc công ! »

TRIỆU LƯƠNG DÂN

Vạch mặt chính tên Đại tội phạm Hồ Chí Minh đàng sau Công Hàm Phạm Văn Đồng

http://3.bp.blogspot.com/-TWAv4gU4BKA/Uh0FZhpwLyI/AAAAAAABXh4/7LpkUzbobFQ/s1600/phamvandong-conghambannuoc-09-danlambao.jpg

Tớ chẳng phải là cháu ngoan Cáo Hồ
Nên không lập lờ gọi Công Hàm Phạm Văn Đồng cơ
Tên chủ mưu chính là Lê Chiêu Thống : Hồ Chí Minh đó !
Cùng Bộ Chính Trị như Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống sờ sờ
Đồng bọn ghi nhận tán thành và tôn trọng


http://old.danchimviet.info/wp-content/uploads/2014/01/%C4%90%E1%BB%93ng-V%E1%BA%A5u-v%C3%A0-c%C3%B4ng-h%C3%A0m-tr%E1%BB%8Dn-g%C3%B3i-.jpg

Chủ quyền Tàu cộng trên toàn bộ Hoàng Sa – Trường Sa vơ
Cùng Biển Đông hơn 80% diện tích
Đồng ngoan ngoãn chấp hành không ngần ngại ký ngây thơ
Thật hơi bất công xỉ nhục trút mọi tội lỗi cái công Hàm ô nhục !
Thương hại cái tật Ngu trung Phạm Văn Đồng … mà chính Đại tội phạm Hồ Chí Minh cơ !

TRIỆU LƯƠNG DÂN

Tòa nhà mới của cái Bộ Côn An trên đường Phạm Văn Đồng


http://4.bp.blogspot.com/-UpTaISGdzwY/VBsInPMKqBI/AAAAAAAAFfE/ZrccF7HSYew/s1600/Thai%2Bthu%2BHan%2Btrieu%2BHTH.jpg

Tên đường mang tên phản quốc vịt gian
Làm Tể tướng lâu 37 năm tại Việt Nam
Nghe Thầy HỒ cố vấn Hoàng Sa sa bút ký
Bia miệng nhân gian cười chê tận ngàn năm
Gần chết làm cố vấn cao cấp Đồng vẩu
Qua tận Thành Đô ký Thỏa ước giao bàn
Nay trên đường Phạm Văn Đồng có cái Bộ

http://2.bp.blogspot.com/-tRGbnbqzQOo/VBsHSaFZ-aI/AAAAAAAAFe8/swMJlsnXHqw/s1600/Bo%2BCA%2B1.jpg

Trong tòa nhà mới Tàu Khựa xây cho Côn An
Chú Chệt gắn cài cả ngàn con Chíp chíp
Hèn chi thằng Khựa nghe hết cả chuyện An Nam
Bắc Kinh đi dép lốp trong ruột Bắc Bộ Phủ
Hèn chi từ bọn chóp bu đến tép riu cực tồi hèn !!!!


TRIỆU LƯƠNG DÂN
  


Đêm khuya tình cờ lỡ lạc vào trang mạng trường Đại học Phạm Văn Đồng ….
************************************* 


http://www.pdu.edu.vn/nss.php?name=Infor&id=35

Quảng Ngãi có Học đại Phạm Văn Đồng !
Thế mà Giới trẻ ghi danh học rất đông
Anh Tô tầm nhìn sao gớm thế !
Chắc nghe Hồ dạy Hòang Sa là số không ?
« Đảo nhỏ phân chim đâu đáng kể !
Chú cứ nghe bác …nhường ngay cả hết Biển Đông
Nước VỆ thuộc nước TỀ xưa nay vẫn thế ! … »
- « Thưa bác ký liền Công hàm đâu tiếc công ! »TRIỆU LƯƠNG DÂNVạch mặt chính tên Đại tội phạm Hồ Chí Minh đàng sau Công Hàm Phạm Văn Đồng
*************************************
Tớ chẳng phải là cháu ngoan Cáo Hồ 
Nên không lập lờ gọi Công Hàm Phạm Văn Đồng cơ 
Tên chủ mưu chính là Lê Chiêu Thống : Hồ Chí Minh đó ! 
Cùng Bộ Chính Trị như Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống sờ sờ
Đồng bọn ghi nhận tán thành và tôn trọng
Chủ quyền Tàu cộng trên toàn bộ Hoàng Sa – Trường Sa vơ
Cùng Biển Đông hơn 80% diện tích 
Đồng ngoan ngoãn chấp hành không ngần ngại ký ngây thơ 
Thật hơi bất công xỉ nhục trút mọi tội lỗi cái công Hàm ô nhục !
Thương hại cái tật Ngu trung Phạm Văn Đồng … mà chính Đại tội phạm Hồ Chí Minh cơ ! 

TRIỆU LƯƠNG DÂN*****************************Đêm khuya tình cờ lỡ lạc vào trang mạng trường Đại học Phạm Văn Đồng ….
************************************* 

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2014/01/%C4%90%E1%BB%93ng-V%E1%BA%A5u-v%C3%A0-c%C3%B4ng-h%C3%A0m-tr%E1%BB%8Dn-g%C3%B3i-.jpgQuảng Ngãi có Học đại Phạm Văn Đồng !
Thế mà Giới trẻ ghi danh học rất đông
Anh Tô tầm nhìn sao gớm thế !
Chắc nghe Hồ dạy Hòang Sa là số không ?
« Đảo nhỏ phân chim đâu đáng kể !
Chú cứ nghe bác …nhường ngay cả hết Biển Đông
Nước VỆ thuộc nước TỀ xưa nay vẫn thế ! … »
- « Thưa bác ký liền Công hàm đâu tiếc công ! »TRIỆU LƯƠNG DÂNVạch mặt chính tên Đại tội phạm Hồ Chí Minh đàng sau Công Hàm Phạm Văn Đồng
*************************************http://3.bp.blogspot.com/-TWAv4gU4BKA/Uh0FZhpwLyI/AAAAAAABXh4/7LpkUzbobFQ/s1600/phamvandong-conghambannuoc-09-danlambao.jpg


Tớ chẳng phải là cháu ngoan Cáo Hồ 
Nên không lập lờ gọi Công Hàm Phạm Văn Đồng cơ 
Tên chủ mưu chính là Lê Chiêu Thống : Hồ Chí Minh đó ! 
Cùng Bộ Chính Trị như Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống sờ sờ
Đồng bọn ghi nhận tán thành và tôn trọng


http://caotraonhanban.net/images/stories/02-BABUI/ThoiSu/Babui-BaocaoNingaymaicobieutinh.jpg

Chủ quyền Tàu cộng trên toàn bộ Hoàng Sa – Trường Sa vơ
Cùng Biển Đông hơn 80% diện tích 
Đồng ngoan ngoãn chấp hành không ngần ngại ký ngây thơ 
Thật hơi bất công xỉ nhục trút mọi tội lỗi cái công Hàm ô nhục !
Thương hại cái tật Ngu trung Phạm Văn Đồng … mà chính Đại tội phạm Hồ Chí Minh cơ ! 

TRIỆU LƯƠNG DÂN
Tòa nhà mới của cái Bộ Côn An  trên đường Phạm Văn Đồng 

   
http://4.bp.blogspot.com/-UpTaISGdzwY/VBsInPMKqBI/AAAAAAAAFfE/ZrccF7HSYew/s1600/Thai%2Bthu%2BHan%2Btrieu%2BHTH.jpgTên đường mang tên phản quốc vịt gian
Làm Tể tướng lâu 37 năm tại Việt Nam
Nghe Thầy HỒ cố vấn Hoàng Sa sa bút ký   
Bia miệng nhân gian cười chê tận ngàn năm
Gần chết làm cố vấn cao cấp Đồng vẩu 
Qua tận Thành Đô ký Thỏa ước giao bàn 
Nay trên  đường Phạm Văn Đồng có cái Bộ


http://2.bp.blogspot.com/-tRGbnbqzQOo/VBsHSaFZ-aI/AAAAAAAAFe8/swMJlsnXHqw/s1600/Bo%2BCA%2B1.jpg


Trong tòa nhà mới Tàu Khựa xây cho Côn An 
Chú Chệt gắn cài cả ngàn con Chíp chíp 
Hèn chi thằng Khựa nghe hết cả chuyện An Nam
Bắc Kinh đi dép   lốp trong ruột Bắc Bộ Phủ
Hèn chi từ bọn chóp bu đến tép riu cực tồi hèn !!!! 
 

TRIỆU LƯƠNG DÂN

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain