NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2 /Là một Nhà báo vì Tự do - As a Journalist for Freedom * * *


  
 
    
https://www.youtube.com/watch?v=zEDRt61r1ogLà một Nhà báo vì Tự do
********************


Kỷ niệm SINH NHẬT Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do vừa tròn 7 Tuổi đời

và Chúng tôi Người Việt Tự Do luôn nhớ hai Tù nhân Lương tâm TẠ PHONG TẦN và Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải cùng hàng Ngàn Tù nhân Lương tâm và Lương tri vô danh khác đang chân cứng đá mềm trong ngục tù vịt cộng trên Quê Hương ....
Đây là Bổn phận của tôi
Một Bổn phận cao quý được Mẹ Việt Nam ban tặng
Mỗi Người Việt Nam phải đấu tranh sống đời tự do
Mỗi Người Việt Nam phải đấu tranh sống trong Tự do
Mỗi Người Việt Nam phải được hưởng Tự do


Một Nhà báo lương thiện phải có lương tâm rõ ràng
Chỉ viết về Tự do
Chỉ viết cho Tự do
Tôi sẽ tranh đấu cho Nhân quyền
Tất cả Người Việt Nam có thể sống trong Tự do
Tất cả Người Việt Nam phải được hưởng Tự do
Đây là Bổn phận của tôi
Như một Nhà báo lương thiện
Chỉ viết cho Tự do
Đây là Bổn phận của tôi
Một Bổn phận cao quý được Mẹ Việt Nam trao cho

Một Nhà báo lương thiện phải có lương tâm rõ ràng
Một Nhà báo lương thiện phải có lương tâm rõ ràng
Chỉ viết về Tự do
Chỉ nói cho Tự do
Tôi sẽ tranh đấu cho Nhân quyền
Tất cả Người Việt Nam có thể sống trong Tự do
Tất cả Người Việt Nam phải được hưởng Tự do
Đây là Bổn phận của tôi
Như một Nhà báo lương thiện
Chỉ viết cho Tự do
Đây là Bổn phận của tôi
Một Bổn phận cao quý được Mẹ Việt Nam trao cho

Bọn Độc tài Đỏ đang cố cướp Tự do của chúng ta
Chúng sẽ phải trả lời
Vì đây là Quyền lợi của chúng ta

Như một Nhà báo lương thiện
Tôi chỉ viết cho Tự do
Như một Nhà báo lương thiện
Tôi chỉ bàn về Tự do
Tôi chỉ viết và nói về Tự do
Tôi sẽ tranh đấu cho Nhân quyền
Cho tất cả Người Việt Nam sống trong Tự do
Cho nên Tôi chỉ viết và nói về Tự do


Như một Nhà báo lương thiện
Chỉ viết và nói về Tự do
Tôi sẽ tranh đấu cho Nhân quyền
Cho tất cả Người Việt Nam sống trong Tự do
Cho nên Tôi chỉ viết và nói về Tự do

Mọi người đang chỉ nói về Tự do chỉ đang bàn về Tự do
Tôi đang chỉ nói về Tự do chỉ đang bàn về Tự do
Tôi chiến đấu cho Tự do
Và tôi chắc sẽ sống trong Tự do

Anh đang chỉ nói về Tự do chỉ đang bàn về Tự do
Anh chiến đấu cho Tự do
Và anh chắc sẽ sống trong Tự do

Chúng ta đang chỉ nói về Tự do chỉ đang bàn về Tự do
Chúng ta chiến đấu cho Tự do
Và Chúng ta chắc sẽ sống trong Tự do

TRIỆU LƯƠNG DÂN


https://www.youtube.com/watch?v=fuFSrcqp558&list=PLVdUDj5QwzYZBDS7moCV3qTjZW3bqxC5j

As a Journalist for Freedom
***********************

Dedicared to the 7th Anniversary of the Free Journalist Club 
 and We Free Vietnamese always think of two Prisoners of Conscience TA PHONG TAN and
Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải and thousands of unknown Prisoners of Conscience  struggling anf fighting heroically in VC prisons in Vietnam  ....

This is my Duty
A noble Duty aslked by Mother Vietnam
Every Vietnamese must struggle to live a free life
Every Vietnamese must live in Liberty
Every Vietnamese must live in Freedom

An honest Journalist must have a clear conscience
Only writing about Freedom
Only writing about Liberty
I will fight for the Human Rights
All Vietnamese can live in Freedom
All Vietnamese can live in Liberty
This is my Duty
As an honest Journalist
Only writing about Freedom
This is my Duty
A noble Duty aslked by Mother Vietnam

An honest Journalist must have a clear conscience
Only talking about Freedom
Only talking about Liberty
I will fight for the Human Rights
All Vietnamese can live in Freedom
All Vietnamese can live in Liberty
This is my Duty
As an honest Journalist
Only talking about Freedom
This is my Duty
A noble Duty aslked by Mother Vietnam

Red dictators who try to take our Freedom away
They will have to answer
Because this is ourright

As an honest Journalist
I'm only talking about Freedom
As an honest Journalist
I'm only talking about Liberty

I'm only talking and writing about Freedom
I will fight for the Human Rights
For all my Vietnamese people living in Freedom
So I'm only talking and writing about Liberty

As an honest Journalist
I'm only writing about Freedom
As an honest Journalist
I'm only writing about Liberty

As an honest Journalist
Only talking and writing about Freedom
I will fight for the Human Rights
For all my Vietnamese people living in Freedom
So I'm only talking and writing about Liberty

Everybody is talking about Freedom and Liberty
I am talking about Freedom
I fight for Liberty
And I will live in Freedom

You are talking about Freedom
You fight for Liberty
And you will live in Freedom

We are talking about Freedom
We fight for Liberty
And we will live in Freedom


MILLIONS OF HONEST PEOPLE 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6