NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2 /The Activists' Engaged and Protest Song for Freedom and Democracy - Khúc ca Dấn thân và Đấu tranh của các Nhà Hoạt động vì Tự do và Dân chủThe Activists' Engaged and Protest Song for Freedom 
and Democracy -  Khúc ca Dấn thân và Đấu tranh của
 các Nhà Hoạt động vì Tự do và Dân chủ


 https://www.youtube.com/watch?v=nnufQVpiE70


Friends, do you see the black flight of Red vaultures 
over our beloved Motherland ?
Compatriots, do you hear the Conscience Prisoners' cries 
from a big prison 
as large as our enchained Homeland ?
Hey, comrades-in-arms, students, workers and peasants 
our dear Fatherland is in danger ! 
Today the eternal enemy from the North
will know the price of blood and tears 
paid by our kind fishermen ...
Join the strikes 
and never buy all the toxic fake products 
made in China 
Get off the factories, fields and universities, Activists !
Do participate non-violent strikes 
against the red dictators and pro-china traitors !
Even take the rifles, the machine gun 
and the grenades hided in your houses 
Hey, comrades-in-arms,
 with a bullet or by knife, 
kill them swiftly!
Those red dictators and pro-china traitors !
Hey, soldiers of people and for people 
Do take care of your charge: dynamite...
It's our comrades-in-arms 
smashing thousands of prison bars
for liberating our brothers, Conscience Prisoners
Those red dictators and pro-china traitors 
drive millions of Vietnamese to misery
Now in the world, there are democtatic countries 
Where people are dreaming deep in their bedrooms
Here, we have been living in exile 
Even in our own beloved Motherland
For 70 years 
Here, we have been living in exile 
Even in our own beloved Fatherland
Since 1945 
Here we, you see, we're have been struggling 
for Freedom and Democracy 
since the fall of Saigon
And we're getting imprisoned, tortured and killed ...
Yes, we're getting imprisoned, tortured and killed ...
Here is our in our own beloved Motherland
Where everyone knows 
what she or he wants
what she or he does when it takes place
Comrades-in-arms, if you go down
Other comrades-in-arms out of the shadows take your place.

Tomorrow the Red vaultures must disappear 
over our beloved Motherland 
The Dawn and the Sunrise 
will shine everywhere in Vietnam 
Do sing, millions of my dear compatriots 
Freedom and Democracy is listening to us 
in the longest night 
in our cherished Motherland ...
Compatriots, do you see the black flight of Red vaultures 
over our beloved Motherland ?
Do sing, millions of my dearest compatriots 
for Freedom and Democracy ...
Come on and sing aloud...
Do sing, compatriots !
Do sing, millions of my dear Vietnamese
for Justice and Human Rights ...
Come on, sing...
Do sing, my dear Vietnamese compatriots !
for Freedom and Democracy ...MILLIONS OF HONEST PEOPLE - TRIỆU LƯƠNG DÂN
Khúc ca Dấn thân và Đấu tranh của các Nhà Hoạt động vì Tự do và Dân chủ
 
https://www.youtube.com/watch?v=nnufQVpiE70


Các bạn ơi có thấy Vòng bay Đen của bầy Kền kền Đỏ
Trên Quê Mẹ thân yêu chúng ta ?
 Đồng bào ơi có nghe tiếng kêu Tù nhân Lương tâm
từ nhà tù lớn
rộng bằng Quê nhà đang bị xích xiềng ?
Hỡi các Chiến hữu, sinh viên, công nhân và nông dân 
Quê Cha thân yêu chúng ta đang lâm nguy !
Hôm nay kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc
sẽ biết giá bằng máu và nước mắt
mà ngư dân Việt đã trả giá cho chúng ...
Hãy tham gia biểu tình
và không mua hàng giả hàng dỏm hàng nhái độc hại
làm bên Tàu
Hỡi những Nhà Hoạt động hãy bước ra 
Từ nhà máy, ruộng đồng và đại học
Tham dự những cuộc biểu tình bãi khóa đình công
chống lại bọn độc tài Đỏ và bọn phản quốc thân Tàu
Ngay cả cầm súng lục và súng máy 
cùng lựu đạn dấu trong nhà các bạn
Hỡi các chiến hữu
với viên đạn và dao bầu
giết thật nhanh thật gọn
 bọn độc tài Đỏ và bọn phản quốc thân Tàu !
Hỡi trăm ngàn Lính chiến vì Dân của Dân do Dân
Hãy chuẩn bị cho mìn nổ tung chế độ hại Dân bán nước
Chính các chiến hữu đập tan ngàn cửa nhà tù
giải phóng cho những người anh em là Tù nhân Lương tâm
Bọn độc tài Đỏ và bọn phản quốc thân Tàu !
Đã và đang đưa hàng triệu Người Dân Việt vào tủi nhục khốn cùng
Hàng triệu cô dâu về các xứ tiếng Hán ô sìn lao nô 
 Bây giờ trên Thế giới có nhiều quốc gia dân chủ
Nơi ấy người ta đang mơ mộng hạnh phúc trong phòng ngủ
Nơi đây, chúng ta đã đang và sẽ sống lưu đày
Ngay giữa Lòng Quê Mẹ thân yêu của chính chúng ta
Suốt ròng rã 70 Năm qua 
Nơi đây, chúng ta đã đang và sẽ sống lưu đày
Ngay giữa Lòng Quê Cha thân yêu của chính chúng ta
Suốt ròng rã từ năm 1945 
Nơi đây, như bạn chúng kiến chúng ta liên tục đấu tranh
vì Tự do và Dân chủ
từ khi Sài Gòn thất thủ 
Và chúng ta bị cầm tù, tra tấn và bị giết thủ tiêu ...
Vâng, chúng ta bị cầm tù, tra tấn và bị giết thủ tiêu …
Nơi đây là giữa Lòng Quê Mẹ thân yêu của chính chúng ta
Nơi mọi người có quyền được biết 
Mọi điều chúng ta cần biết 
Mọi điều chúng ta muốn làm khi chúng ta muốn
Hỡi Chiến hữu, nếu lỡ bạn ngã xuống
Hàng ngàn Chiến hữu khác từ bóng tối bước ra thay cho Bạn
Ngày mai lũ Kền kền Đỏ phải biến mất 
trên Đất Mẹ thân yêu của chúng ta
Bình minh và Rạng đông
sẽ ngời chiếu sáng khắp nẽo Việt Nam 
Hãy cất tiếng hát lên, hàng triệu đồng bào thân yêu của tôi
Hát lên Trường ca Tự do và Dân chủ
Vì Tự do và Dân chủ đang lắng nghe chúng ta
trong đêm dài vô tận 
trên Quê Mẹ yêu dấu dấu yêu này …
Đồng bào ơi có thấy Vòng bay Đen của bầy Kền kền Đỏ
Trên Quê Mẹ thân yêu chúng ta ?
 Đồng bào ơi có nghe tiếng kêu Tù nhân Lương tâm
từ nhà tù lớn
rộng bằng Quê nhà đang bị xích xiềng ?
Hãy cất tiếng hát lên, hàng triệu đồng bào thân yêu của tôi
Hát lên Trường ca Tự do và Dân chủ
Vì Tự do và Dân chủ đang lắng nghe chúng ta
trong đêm dài vô tận 
trên Quê Mẹ yêu dấu dấu yêu này …
Hãy cất tiếng hát lên, hàng triệu đồng bào thân yêu của tôi
Hát lên Trường ca Tự do và Dân chủ ...
Đến cùng bên nhau và hợp xướng Khúc ca lớn giọng. ...
Hãy cất tiếng hát lên, hàng triệu đồng bào thân yêu của tôi
vì Công bằng và Nhân quyền …
Đến cùng bên nhau và cùng hát. ...
Hãy cất tiếng hát lên, hàng triệu đồng bào thân yêu của tôi !
Vì Tự do và Dân chủ ...

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain