NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2 /1 * O ..Oh 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods ! ! ! * * *


 

 O ..Oh 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods ! ! ! 
**************************


https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/03/nguyen_phu_trong-chinese_boss-babui.jpg

It is very stupid !
It is very strange chinoiserie ! ! !
It is very dirty things from chintok ! ! !
Only pro-china traitors and betrayers can listen to 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
It is very stupid !
It is very strange chinoiserie ! ! !
It is very dirty things from chintok ! ! !
Only pro-china traitors and betrayers can listen to 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
Only General Pig Phùng Quang Thanh 
written in Chinese PHÀNH QUANG THUNG 

http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2339/922/original.jpg

Only General Dog Nguyễn Chí Vịnh  
written in Chinese NGUYỄN VỈNH VỊNH VỆN 
Only those pro-china traitors and betrayers can listen to 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
We dont know what happens with them
2 big female pigs and 14 big male pigs in Politburo in Hà L..ội 
Still words, always words,
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods

http://i.ytimg.com/vi/lFiahuqm2bg/hqdefault.jpg

Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
The same words
I dont know any more how to tell you.
Only 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
From chinese wizard's flute attracting vietnamese big idiots 
 like snakes which don't have ears
 Only 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Chinese sound effects of snake charmer's flute 
 attracting snakes in Politburo in Hà L..ội 
But 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
This is a really beautiful Mỵ Châu's and Trọng Thủy's Love story…
Based on a cruel complot and dangerous scheme to hijack the magie crossbow
Only 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Easy words, toxic words,
It's more dangerous than poison
 Are your Vietnamese History's memories fading, guys ? ? ?
When they are forgotten
Still words, always words,
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods

https://i1.wp.com/www.chuacuuthe.com/images2014/tan-1-ok.png?resize=350%2C200

Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
The same words
I dont know any more how to tell you.
Only 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
From chinese wizard's flute attracting vietnamese big idiots 
 like snakes which don't have ears
 Only 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Chinese sound effects of snake charmer's flute  
attracting snakes in Politburo in Hà L..ội 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Words, words, words
Toxic words from chinese crocodiles' muzzles still
Attractive and dangerous words still from chinese satans' mows 
You always listen to the eternal enemy from the North
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Words, words, words
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
I beg of you, millions of Vietnamese compatriots
The lesson of Princess Mỵ Châu 

http://media3.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS/Nam_2011/Thang_8/Ngay_15/Images/Avatar/mychau.jpg

King An Dương Vương killed himself
After the King headed his dearest Princess - daughter
Because Princess Mỵ Châu listened to Trọng Thủy's 16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Words, words, words.
Words, words, words
Toxic words from chinese crocodiles' muzzles still
Attractive and dangerous words still from chinese satans' mows 
You always listen to the eternal enemy from the North
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Words, words, words
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
I beg of you, millions of Vietnamese compatriots
I swear to you.
Words, words, words, words, words
Still words that the Chintok sow at the toxic North Wind

https://tranhuynhduythucofficial.files.wordpress.com/2013/03/thdt.jpg

16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Only words.
That you would listen to me, at least once.
Magical words, tactical words but toxic words
Which sound phony.
You become millions of victimes from 
very dangerous chinoiserie of nightmare

https://jbnguyenhuuvinh.files.wordpress.com/2012/05/buihang.jpg

Yes, so phony as the chinese invaders assimiliated the Tibetans 
Only still a word
For the Vietnamese people now 
Not just only one word in Tibet !
BUT 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
It is very stupid !
It is very strange chinoiserie ! ! !
It is very dirty things from chintok ! ! !
Only pro-china traitors and betrayers can listen to 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
We are millions of Heroines Trưng's and Triệu's intelligent daughters 
Like Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiêm, 
Bùi Thị Minh Hằng and unknown Conscience Prisoners
We never listen to 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Only pro-china traitors and betrayers
Like Big females pigs Tòng Thị Phóng and Nguyễn Thị Kim Ngân can listen to 

https://lh6.googleusercontent.com/wiQ64jXHzhyidDw7kzs3YFZWn79Tr0_ejPvMRtEYOq_j_b83Zma_Kiuscvr3ViHu857m907cTGorUeSra4phMAaBtn-0lzW-9rmQmpkk7HKqhaWZ_Ow

16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
We are millions of Heros Trần Hưng Đạo's
 and Nguyễn Huệ's intelligent daughters 

http://3.bp.blogspot.com/-yM5W43uVPhs/VVSjU2TU-DI/AAAAAAAAfuc/lEaXwAaOVDg/s1600/nguyenvietdung-covang.jpg

Like Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Viết Dũng, Điếu Cày 
and unknown Conscience Prisoners
We never listen to 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods

http://2.bp.blogspot.com/-BkwAREdnOY0/VWoXN0xDlKI/AAAAAAAB1Qo/XWfxJSMqtzU/s1600/Namtenthaithu-Danlambao.jpg

Only pro-china traitors and betrayers
Like Big males pigs Idiot King Nguyễn Phú Trọng, 
Brother Four the Biggest span-worm   Trương Tấn Sang,
Brother Five the Biggest Red vaulture Bald Nguyễn Sinh Hùng 
Brother Three Frog Nguyễn Tấn Dũng can listen to 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods

http://4.bp.blogspot.com/-GGMd2Qc4p7Q/U4YTnhTCrTI/AAAAAAAAAns/QAL0aMg4ABg/s1600/tudadieudendangdieubadinh-babui-danlambao.jpg

Made in China - Made in Forbiden - City Made in Beijing 
It is very strange chinoiserie ! ! !
It is very dirty things from chintok ! ! !
Only pro-china traitors and betrayers can listen to 
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods
16 Go..lden W..ords and 4 Go..ods

MILLIONS OF HONEST PEOPLE  
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6