Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago /Nuit d'hiver - Đêm đông - Зимняя ночь - Winter Night


 

  

Nuit d'hiver - Đêm đông - Зимняя ночь - Winter Night


Nuit d'hiver


« Ma charmante, mon inoubliable ! Tant que le creux de mes bras se souviendront de toi, tant que tu seras encore sur mon épaules et sur mes lèvres, je serai avec toi. Je mettrai toutes mes larmes dans quelque chose qui soit digne de toi, et qui reste. J'inscrirai ton souvenir dans des images tendres, tristes à vous fendre le cœur. Je resterai ici jusqu’à ce que ce soit fait. Et ensuite je partirai moi aussi. » Boris Pasternak, Le Docteur Jivago. Le vent, le vent chassait la neige A l'infini. Sur la table brûlait la mèche D'une bougie. En été vers le feu se jettent Les moucherons ; Ainsi volaient vers la fenêtre Tous les flocons . Et au carreau sculptaient des flèches, Des ronds aussi. Sur la table brûlait la mèche D'une bougie. Ombres au plafond de la chambre Et leurs dessins : S'entrelaçaient les bras, les jambes Et les destins. Dr. Jivago, le départ de Lara Deux souliers venaient retentir Sur le parquet ; Sur la robe des pleurs de cire Parfois tombaient. Et tout se perdait dans la neige, La nuit blanchie. Sur la table brûlait la mèche D'une bougie. Un peu d'air soufflait, et l'appel Fiévreux déjà De la tentation, ange aux ailes Levées en croix. Tout un mois, le vent et la neige A l'infini. Sur la table brûlait la mèche D'une bougie. 1946 traduit par Henri Abril
 


  

HỠI NGƯỜI TÌNH LARA (Somewhere My Love) - Bảo Ngọc 12/2016

 
  

Đêm đông


Khắp mặt đất trầm trọng tuyết trắng Trắng tinh trắng xóa tận chân mây Ngọn nến thoi thóp cháy trên bàn Cháy bập bùng trên bàn ánh nến Như trong hạ hồng một đàn ruồi nhặng Phù du lao vào ngọn lửa bập bùng Ngàn hoa tuyết từ sân thư hiên rơi lặng lẽ vào đây Bám nhẹ bám nhàng vào khung cửa hẹp Bão tuyết gió băng vẽ lên trên màn kính Bao vòng tròn bao mũi tên Một ngọn nến hiu hắt cháy trên bàn Cháy trên bàn ngọn nến mờ ảo ảo Những chiếc bóng nằm lên nằm xuống Trên trần nhà chiếu sáng đêm buông Đan kết vào nhau hai thân phận Đan bện quyến luyến hai đôi bàn tay - hai đôi bàn chân Rơi xuống chân không đôi giày nhỏ nhắn Với tiếng vọng âm trên nền nhà Và chất sáp từ cây đèn nến thức canh đêm Như lệ tình vỡ dòng thấm áo quần nội y từng giọt lệ Vạn vật tan biến mất vào trong Hoa Xuyên Tuyết trinh trắng não lòng Một ngọn nến phôi phai cháy trên bàn Cháy trên bàn ngọn nến mờ nhân ảo Trận bão tình nóng bỏng quyến rũ đến lạ lùng Thổi đam mê vào ngọn nến trong góc tối bập bùng Tung cánh như thiên sứ thiên thần Đôi cánh bằng mang hình thập tự đóng đinh thân Suốt cả tháng Hai một màu tang tuyết trắng Hoa tuyết vần vũ luân vũ tuyệt trần Thiên nhiên hầu như hằng số vĩnh hằng Một ngọn nến hiu hắt cháy trên bàn Cháy trên bàn ngọn nến lờ mờ nhân ảo Boris Pasternak - Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Anh có đối chiếu theo bản dịch tiếng Pháp La Nuit d'Hiver PARIS, Colombes - Tàn Đông 1991

Winter Night


It snowed and snowed ,the whole world over, Snow swept the world from end to end. A candle burned on the table; A candle burned. As during summer midges swarm To beat their wings against a flame Out in the yard the snowflakes swarmed To beat against the window pane The blizzard sculptured on the glass Designs of arrows and of whorls. A candle burned on the table; A candle burned. Distorted shadows fell Upon the lighted ceiling: Shadows of crossed arms,of crossed legs- Of crossed destiny. Richard Clayderman~La chanson de Lara Two tiny shoes fell to the floor And thudded. A candle on a nightstand shed wax tears Upon a dress. All things vanished within The snowy murk-white,hoary. A candle burned on the table; A candle burned. A corner draft fluttered the flame And the white fever of temptation Upswept its angel wings that cast A cruciform shadow It snowed hard throughout the month Of February, and almost constantly A candle burned on the table; A candle burned. Boris Pasternak

Зимняя ночь


Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночника На платье капал. И все терялось в снежной мгле Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела. На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно. Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела. 1946 ЗИМНЯЯ НОЧЬ Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночника На платье капал. И все терялось в снежной мгле Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела. На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно. Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела. Doctor Zhivago - Lara's Theme Snow, snow the whole world over, Sweeping it, end to end. The candle burned on the table, the candle burned. Like a crowd of summer midges flying to the flame, droves of snowflakes swarmed against the window pane. Snow-blasts moulded circles, arrows on the glass. The candle burned on the table, the candle burned. Against the ceiling’s brightness dark shadows falling, crossed ankles, crossed wrists, destinies crossing. And two shoes dropped with a thud to the floor, and waxen tears dropped from candle to dress. And in the grey-white, snowy darkness, all was lost. The candle burned on the table, the candle burned. A draught from the corner blew: temptation’s heat raised, like an angel, a crucifix of wings. Snow all through February, and time and again the candle burned on the table, the candle burned. Tony Kline Свеча горела Борис Пастернак Boris Pasternak Svecha Gorela Б. Пастернак - Зимняя Ночь. Александр Гивенталь WINTER NIGHT And far and near blizzards raced, To every endland. A burning candle lit the place, A burning candle. As to a swarm of summer moth Are flame and glow, The window attractive was To flakes of snow. There on the pane grew frosted quilt Of arcs and angles. A candle lit the desk and quill, A burning candle. On the enlightened ceiling easel Fell shapes retracing Entangled arms, entangled knees, Fates interlacing. And thuddingly two little shoes Were dropping down, And wax in tears, heat-melted lose, Dripped on the gown. And melted all in silver gloom, Obscure and swirling. A burning candle lit the room, A candle burning. The light would swing in draft, and change, And passions stormy Spread their wings, like an archangel, Cruciformly. That winter, blizzards held the pace, And calls returning, A burning candle lit the place, A candle burning. Борис Пастернак. Свеча горела Борис Пастернак ЗИМНЯЯ НОЧЬ Мело, мело по всей земле, Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночника На платье капал. И все терялось в снежной мгле, Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела. На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно. Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела. Борис Пастернак Зимняя Ночь Blizzards were blowing everywhere Throughout the land. A candle burned upon the table, A candle burned. As midgets in the summer fly Towards a flame, The snowflakes from the yard swarmed to The window pane. And, on the glass, bright snowy rings And arrows formed. A candle burned upon the table, A candle burned. And on the white illumined ceiling Shadow were cast, As arms and legs and destinies Fatefully crossed. Two slippers fell on to the floor With a light sound, And waxen tears dripped from the candle On to a gown. No object in the misty whiteness Could be discerned. A candle burned upon the table, A candle burned. A mild draught coming from the corner Blew on the candle, Seduction's heat raised two wings crosswise As might an angel. It snowed and snowed that February All through the land. A candle burned upon the table, A candle burned. Alex Miller Свеча горела. А. Пугачева, Б.Пастернак, исп. И.Полякова ЗИМНЯЯ НОЧЬ Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночника На платье капал. И все терялось в снежной мгле Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела. На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно. Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела. Клип Борис Пастернак. Свеча горела Tên bài thơ: Đêm đông Tên nguyên gốc: Зимняя ночь Tác giả: Boris Leonidovich Pasternak (Nga) Nguyên bản: Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме. Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья. И падали два башмачка Со стуком на пол. И воск слезами с ночника На платье капал. И все терялось в снежной мгле Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела. На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла Крестообразно. Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела. Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong DOCTOR ZHIVAGO ~ LARA'S THEME Khắp mặt đất màu trắng Trắng xóa đến tận cùng. Một ngọn nến cháy trên bàn Cháy trên bàn ngọn nến. Như trong mùa hè, một đàn ruồi nhỏ Vào ngọn lửa đang bay Những bông tuyết từ sân rơi vào đây Bám vào khung cửa sổ. Bão tuyết vẽ lên trên kính Những vòng tròn và những mũi tên. Một ngọn nến cháy trên bàn Cháy trên bàn ngọn nến. Trên trần nhà chiếu sáng Những chiếc bóng nằm lên Đan chéo những bàn tay, bàn chân Đan chéo nhau số phận. Và rơi xuống hai chiếc guốc Với tiếng cộc cộc trên sàn Và sáp từ cây đèn chong đêm Như nước mắt vào áo quần nhỏ giọt. Thổi vào ngọn nến từ trong góc Cơn nóng quyến rũ đến lạ lùng Giương đôi cánh giống như thiên thần Đôi cánh có hình cây thập ác. Cả tháng hai một màu tuyết trắng Kể ra, chỉ là chuyện đương nhiên Một ngọn nến cháy trên bàn Cháy trên bàn ngọn nến. Bản dịch của Quỳnh Hương Les compagnons de la chanson - Doctor Zhivago - La Chanson de Lara ЗИМНЯЯ НОЧЬ Не поправить дня усильями светилен. Не поднять теням крещенских покрывал. На земле зима, и дым огней бессилен Распрямить дома, полегшие вповал. Булки фонарей и пышки крыш, и черным По белу в снегу - косяк особняка: Это - барский дом, и я в нем гувернером. Я один, я спать услал ученика. Никого не ждут. Но - наглухо портьеру. Тротуар в буграх, крыльцо заметено. Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй И уверь меня, что я с тобой - одно. Снова ты о ней? Но я не тем взволнован. Кто открыл ей сроки, кто навел на след? Тот удар - исток всего. До остального, Милостью ее, теперь мне дела нет. Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин Вмерзшие бутылки голых, черных льдин. Булки фонарей, и на трубе, как филин, Потонувший в перьях нелюдимый дым. ĐÊM ĐÔNG Dù đèn soi cũng chẳng cứu được ngày Hất sao được tấm chăn đêm dày phủ. Trái đất này đông đang ngự trị, Nhà nhà vẹo xiêu, làn khói bất lực bay. Đèn đường giống bánh mì, và mái nhà - bánh rán Một vệt đen trên tuyết trắng - thềm nhà: Nhà chủ đấy, nơi tôi làm gia sư dạy học Học trò ngủ rồi, mình tôi thức đợi đêm qua. Chẳng ai chờ ai. Rèm nặng buông kín mít Hè phố mấp mô, tuyết phủ kín chái nhà Ký ức, thôi nào, hoà với ta làm một! Để ta tin đi, ta là ngươi và ngươi cũng là ta. Ngươi lại nhắc về nàng? Ta chẳng lo chuyện ấy. Ai cho nàng thời hạn, ai chỉ dấu vết nào? Một cú đòn - ngọn nguồn tất cả. Đến những gì còn lại, Những gì nàng ban tặng, chẳng phải việc của ta. Hè phố mấp mô. Lổng chổng đầy chai rỗng Như những mảnh băng đen nằm giữa đống tuyết dày. Đèn đường như bánh mì, trên mái nhà khói cuộn Chẳng ưa người, giống con cú xù lông. Bản dịch của Lưu Hải Hà ЗИМНЯЯ НОЧЬ Не поправить дня усильями светилен. Не поднять теням крещенских покрывал. На земле зима, и дым огней бессилен Распрямить дома, полегшие вповал. Булки фонарей и пышки крыш, и черным По белу в снегу - косяк особняка: Это - барский дом, и я в нем гувернером. Я один, я спать услал ученика. Никого не ждут. Но - наглухо портьеру. Тротуар в буграх, крыльцо заметено. Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй И уверь меня, что я с тобой - одно. Снова ты о ней? Но я не тем взволнован. Кто открыл ей сроки, кто навел на след? Тот удар - исток всего. До остального, Милостью ее, теперь мне дела нет. Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин Вмерзшие бутылки голых, черных льдин. Булки фонарей, и на трубе, как филин, Потонувший в перьях нелюдимый дым. ĐÊM ĐÔNG Dẫu đốt bao đèn vẫn không cứu được ngày Đầy bóng đen của tấm khăn ngày lễ thánh Trái đất vào đông, khói lửa đành bất lực Không dựng thẳng được nhà đang nằm đó ngả nghiêng Đèn đường như bánh mì ngọt, mái nhà như bánh nướng Ngôi nhà nổi lên trên tuyết thật rõ ràng Nhà chủ đấy, tôi là gia sư ở đó Tôi đang một mình – học trò đã ngủ rồi Không chờ đợi ai. Nhưng tôi buông rèm kín. Vỉa hè mấp mô, chái nhà tuyết phủ đầy. Ký ức hỡi! đừng tự dày vò nữa Hãy hòa cùng ta thành một mà thôi Hãy tin ta, và hãy thuyết phục ta, ký ức Rằng ta với ngươi – chỉ là một trên đời. Ngươi lại nói về nàng ư? Nhưng ta không muốn biết Ai nói cho nàng thời hạn, ai vẽ lối, đưa đường Cú đánh ấy – cội nguồn của tất cả Bây giờ tôi chẳng muốn biết điều gì Vỉa hè mấp mô. giữa những tuyết đổ nát Những vỏ chai chết trong đám băng đen Đèn đường như bánh mì ngọt. Và trên ống khói như chú cú đêm Khói lạnh lẽo chìm dần trong lông cú. La chanson de Lara (Docteur Jivago) - John William La Chanson De Lara Un jour Lara Quand le vent a tourné Un jour Lara Ton amour t'a quitté Tes yeux Lara Revoient toujours ce train Ce dernier train Partant vers le chagrin Le ciel était couvert de neige Au loin déjà l'horizon brûlait Cette chanson Que chantaient les soldats C'était si bon Serré entre tes bras Au bord des pleurs Tu souriais Lara Oubliant l'heure La guerre, la peur, le froid Le ciel était couvert de neige Au loin déjà le canon tonnait Un jour Lara Quand tournera le vent Un jour Lara Ce sera comme avant Alors cet air comme un manège Pour toi sera Ta chanson Lara.

Nguyễn Hữu Viện trình bày


 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6


The most beautiful songs