Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago /Зимняя ночь (Б.Пастернак) - ĐÊM ĐÔNG * * *
Зимняя ночь (Б.Пастернак)

Борис Пастернак

ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела. Доктор Живаго: Свеча горела (Олег Меньшиков) 502 790 vues


Boris Pasternak

WINTER NIGHT


Melo Melo throughout all the land
In all limits.
A candle burned on the table,
The candle was burning.

As in the summer swarm of midges
Flies on fire,
Flocking flakes from the yard
The window frame.

Blizzard moulded glass
Circles and arrows.
A candle burned on the table,
The candle was burning.

The enlightened ceiling
Shadows,
Скрещенья hands, скрещенья feet,
The fate of скрещенья.

And fell two shoes
With a thud on the floor.
And tears of wax with a lamp
The dress had begun.

And it was lost in the snow haze
Grey and white.
A candle burned on the table,
The candle was burning.

At the muzzle of a candle in the corner
And the heat of temptation
He raised, as an angel, the two wings of
Crosswise.

Melo the whole month in February,
And then it
A candle burned on the table,
The candle was burning.


 http://hypericum.pagesperso-orange.fr/poesie%20russe/pasternak.htm


 Борис Пастернак - Зимняя Ночь

 ĐÊM ĐÔNG
***********

A candle burned on the table
A candle burned
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 
 Sur la table brûlait la mèche
D'une bougie.

 
« Ma charmante, mon inoubliable ! 
Tant que le creux de mes bras se souviendront de toi, 
tant que tu seras encore sur mon épaules et sur mes 
lèvres, je serai avec toi. Je mettrai toutes mes larmes 
dans quelque chose qui soit digne de toi, et qui reste. 
J'inscrirai ton souvenir dans des images tendres, tristes
 à vous fendre le coeur. 
Je resterai ici jusqu'à ce que ce soit fait. Et ensuite je 
partirai moi aussi. » 

Boris Pasternak, Le Docteur Jivago. 
 
 
Hoa Tuyết trắng bay rơi khắp nơi trên cõi đời
Gió lạnh băng thởi tận cùng tận cùng trời 
Trắng xóa cả Không-Thời gian 
tận vô cùng nhân thế 
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 

 *

Như Hạ hồng, phù du lao thiêu thân 
Cánh lao nhanh vào ánh lửa hồng
Giờ từ vườn Hoa Tuyết va vào khung cửa hẹp
Gõ nhẹ vào cánh cửa Hoa Tuyết tàn đông


*

Hoa Tuyết khắc ghi lưu lại những hình hài
Trên mặt kính khung cửa nhòa phai
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 

*

Những bóng đen rơi xuống 
Như kiếp phận từ trần
Ảo ảnh tay chân đan bện quyện vào nhau
Những thân phận kiếp người quyến luyến lấy nhau 
 
*

Đôi giày chân nhỏ ngây thơ
Rơi xuống sàn thềm bất ngờ
Ngọn nến rơi lệ trong đêm tối thẩn thờ
Đôi khi nước mắt đang rơi trên áo ai vu vơ 
 
 *

Toàn thể mất chìm bên trong 
Trong miên man tâm tang Tuyết trắng cả tấm lòng
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 

*

Cơn lốc Sử lịch thổi Nến Hồng nghiêng ngả đổi đời 
Sương khói bay lên từ cõi xa xôi
Cây thập tự giá cũng vươn bay 
Ngỡ tưởng đôi cánh thiên thần mê say

*

Hoa Tuyết mãi cứ rơi nặng cánh suốt cả tháng Hai
Hầu như liên tục buồn dài 
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 
 
(Boris Pasternak : Winter Night - Nuit d'hiver, 1946) 
 
	Winter Night
 It snowed and snowed ,the whole world over,
Snow swept the world from end to end.
A candle burned on the table;
A candle burned.

As during summer midges swarm
To beat their wings against a flame
Out in the yard the snowflakes swarmed
To beat against the window pane

The blizzard sculptured on the glass
Designs of arrows and of whorls.
A candle burned on the table;
A candle burned.

Distorted shadows fell
Upon the lighted ceiling:
Shadows of crossed arms,of crossed legs-
Of crossed destiny.

Two tiny shoes fell to the floor
And thudded.
A candle on a nightstand shed wax tears
Upon a dress.

All things vanished within
The snowy murk-white,hoary.
A candle burned on the table;
A candle burned.

A corner draft fluttered the flame
And the white fever of temptation
Upswept its angel wings that cast
A cruciform shadow

It snowed hard throughout the month
Of February, and almost constantly
A candle burned on the table;
A candle burned. 


Boris Pasternak 


Nuit d'hiver
 
Le vent, le vent chassait la neige
A l'infini.
Sur la table brûlait la mèche
D'une bougie.
 
En été vers le feu se jettent
Les moucherons ;
Ainsi volaient vers la fenêtre
Tous les flocons .
 
Et au carreau sculptaient des flèches,
Des ronds aussi.
Sur la table brûlait la mèche
D'une bougie.
 
Ombres au plafond de la chambre
Et leurs dessins :
S'entrelaçaient les bras, les jambes
Et les destins.
 
Deux souliers venaient retentir
Sur le parquet ;
Sur la robe des pleurs de cire
Parfois tombaient.
 
Et tout se perdait dans la neige,
La nuit blanchie.
Sur la table brûlait la mèche
D'une bougie.
 
Un peu d'air soufflait, et l'appel
Fiévreux déjà
De la tentation, ange aux ailes
Levées en croix.
 
Tout un mois, le vent et la neige
A l'infini.
Sur la table brûlait la mèche
D'une bougie.
1946
traduit par Henri Abril ; (poèmes de Jivago).
 

BI KỊCH CÁCH MẠNG THÁNG 10 LIÊN XÔ 

cũng như 


BI KỊCH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VIỆT NAM 
 
Hàng triệu triệu ĐÊM ĐÔNG trong BI KỊCH CÁCH MẠNG THÁNG 10 LIÊN XÔ 

NHƯ Hàng triệu triệu ĐÊM ĐÔNG trong BI KỊCH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VIỆT NAM 
 ĐÊM ĐÔNG
========= 

Văn hào Thi hào Nga Boris Pasternak Giải Nobel Văn chương với tuyệt tác Bác sĩ Zhivago

http://hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=34&idpoeme=2172


 
« Ma charmante, mon inoubliable ! 
Tant que le creux de mes bras se souviendront de toi, 
tant que tu seras encore sur mon épaules et sur mes 
lèvres, je serai avec toi. Je mettrai toutes mes larmes 
dans quelque chose qui soit digne de toi, et qui reste. 
J'inscrirai ton souvenir dans des images tendres, tristes 
à vous fendre le coeur. 
Je resterai ici jusqu'à ce que ce soit fait. Et ensuite je 
partirai moi aussi. » 
Boris Pasternak, Le Docteur Jivago. 
 
 
 


Hoa Tuyết trắng bay rơi khắp nơi trên cõi đời
Gió lạnh băng thởi tận cùng tận cùng trời 
Trắng xóa cả Không-Thời gian 
tận vô cùng nhân thế 
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 

 *

Như Hạ hồng, phù du lao thiêu thân 
Cánh lao nhanh vào ánh lửa hồng
Giờ từ vườn Hoa Tuyết va vào khung cửa hẹp
Gõ nhẹ vào cánh cửa Hoa Tuyết tàn đông

*

Hoa Tuyết khắc ghi lưu lại những hình hài
Trên mặt kính khung cửa nhòa phai
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 

*

Những bóng đen rơi xuống 
Như kiếp phận từ trần
Ảo ảnh tay chân đan bện quyện vào nhau
Những thân phận kiếp người quyến luyến lấy nhau 
 
*

Đôi giày chân nhỏ ngây thơ
Rơi xuống sàn thềm bất ngờ
Ngọn nến rơi lệ trong đêm tối thẩn thờ
Đôi khi nước mắt đang rơi trên áo ai vu vơ 
 
 *

Toàn thể mất chìm bên trong 
Trong miên man tâm tang Tuyết trắng cả tấm lòng
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 

*

Cơn lốc Sử lịch thổi Nến Hồng nghiêng ngả đổi đời 
Sương khói bay lên từ cõi xa xôi
Cây thập tự giá cũng vươn bay 
Ngỡ tưởng đôi cánh thiên thần mê say

*

Hoa Tuyết mãi cứ rơi nặng cánh suốt cả tháng Hai
Hầu như liên tục buồn dài 
Ngọn nến cháy mập mờ nhân ảnh trên bàn
Ngọn nến cháy tâm can thầm than 
 
(Boris Pasternak : Winter Night - Nuit d'hiver, 1946) 

Nguyễn Hữu Viện trình bày

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6


The most beautiful songs