My Faraway White Dove .../Từ Vườn Địa đàng đến Thành phố Thiên thần của Em ...


Từ Vườn Địa đàng đến Thành phố Thiên thần của Em ...


Em ... hình như

Tất cả Chuyện Tình

đều bắt đầu từ Vườn Địa đàng

và kết thúc ấn tượng tại Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... Em
Los Angeles - Thành phố Tương lai xin chào Anh

Siêu xa lộ đường Tự do freeway

Xây đan bện nhiều tầng trên cao nối dài

Xuyên hoang mạc đồi cát liền bờ biển thiên thai

Los Angeles - Thành phố Ngày mai xin chào Anh

Los Angeles: nụ hôn nóng bỏng Thành phố Tương lai

Los Angeles: hứa hẹn nồng cháy Thành phố Ngày mai

Mọi chuyện đều bắt đầu từ Vườn Địa đàng

và kết thúc hoành tráng tại Thành phố Thiên thần của Em ...I remember L.A. Seems a lifetime ago There were moments in that lifetime That my heart still replays There were minutes, there were hours, there were days There are moments I still love you that same way When I remember L.A. I remember goodbye I watched your plane out of sight Love was over, time to close the bookEm ... hình như

Tất cả Chuyện Tình

đều bắt đầu từ Vườn Địa đàng

và kết thúc trữ tình tại Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... EmChỉ có mây hồng trên thành phố Los Angeles

Chiều tà em thắp sao Hôm

Chờ nửa vầng trăng bên kia trời

Trên đôi vai gầy guộc hồi xuân

Đôi bờ môi hôn nồng bên gối gọi thầm say đắmÁnh sao Mai bên này theo mây trôi

Về thành phố Los Angeles

Em ngồi bên khung cửa ôn bài

Gạo bài cho sáng mai

Ước gì làm quyển sách y hôn đôi bàn tay nhỏ

Đưa Em vào mộng chăn gối hẹn hò

Cho khát vọng 7 năm (1) đêm nay khoái lạc đến noEm ... hình như

Tất cả Tình dục cuồng điên

đều bắt đầu từ Vườn Địa ngục

và kết thúc lãng mạn tại Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... EmEm ... hình như

Tất cả Tình bạn chân thành

đều bắt đầu từ Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... Em

và kết thúc đẹp tại góc trời Quê Hương
Khung trời đêm khơi mở vực sâu

Em vóc dáng Ngọc Hân khăn hồng điều trên đầu


Anh xin làm vì sao băng lạ rơi

Vạt áo Huyền Trân hồng hoang còn lại quãng đời

Nhớ Sử thi hai nàng công chúa xa xôi

Hồn thơ tê tái bồi hồi

Em ơi - sóng trùng dương ngàn khơi chơi vơiEm ... hình như

Tất cả Tình yêu thánh thiện

đều bắt đầu từ Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... Em

và kết thúc có hậu tại góc trời Quê Hương
Nguyễn Hữu Viện
1. SAO LẠI TRÙNG với thời gian 7 năm như trong phim " Seven Years in Tibet " của Brad Pitt ...hi hi hi ...

Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé !

Xin đừng luân chuyển để Thời gian

Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu

Vẫn giữ mầu tươi một mỹ nhân ...Hàn Mặc Tử


From Eden to your City of Angels ...

My beloved ... It seems

All Love Stories

beginning from Eden

and ending impressively in the City of Angels

Los Angeles of ... YouLos Angeles - The City of Future welcomes me

Multi superposed above Highway level and Liberty freeway

Through lonely desert with dunes to the paradise beach

Los Angeles - The City of Tomorrow welcomes me

Los Angeles: The City of Future's burning and scalding kisses

Los Angeles: The City of Tomorrow's flaming and passionate promises

All things begin from Eden

and they end majestically in your City of Angels ...My sweetheart ... It seems

All Love Stories

beginning from Eden

and ending impressively in the City of Angels

Los Angeles of ... YouOnly rose cloud on the City of Los Angeles

The last glimmer of sunset lights Evening Star

You are waiting for the Half Moon from the other horizon

on your skinny shoulders of a woman

in the autumn of her rejuvenating life

You are woman deserving an Indian Summer

rather than a Winter of Discontent

Your ardent lips between blanket and pillow

are calling somebody in Paris in a whisper ...The lights of Morning Star

From this semihemisphere are flowing with clouds

to the City of Los Angeles

You are reviewing your lessons by the small window

doing homework for tommorow morning

I do hope as a medical book to kiss your beautiful hands

I take you into the dream of a promising lovely Indian Summer white night

I shall satisfy your seven-year-long thirst for pleasure

Los Angeles of ... YouMy dearest Trang ... It seems

All sexual gratifications of wild and folly pleasure

beginning from Eden

and ending romantically in the City of Angels

Los Angeles of ... YouMy beloved Teresa ... It seems

All sincere friendships

also beginning from the City of Angels

Los Angeles of ... You

and ending happilly at the corner of our homelandThe skydome tonight is opening the abyss

You have Princess Ngoc Han's stature with purple rose headscarf

If I were a strange shooting star

Falling on Princess Huyen Tran's rose dress

I remember the faraway history lessons of those Princesses

The poetic soul is exaltic

Oh my beloved I remember the high waves of open sea in our journey to FreedomMy beloved Trang ... It seems

All pure and holy Loves

also beginning from the City of Angels

Los Angeles of ... You

and ending happily and beautifully at the corner of our homelandTừ Vườn Địa đàng đến Thành phố Thiên thần của Em ...


Em ... hình như

Tất cả Chuyện Tình

đều bắt đầu từ Vườn Địa đàng

và kết thúc ấn tượng tại Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... Em
Los Angeles - Thành phố Tương lai xin chào Anh

Siêu xa lộ đường Tự do freeway

Xây đan bện nhiều tầng trên cao nối dài

Xuyên hoang mạc đồi cát liền bờ biển thiên thai

Los Angeles - Thành phố Ngày mai xin chào Anh

Los Angeles: nụ hôn nóng bỏng Thành phố Tương lai

Los Angeles: hứa hẹn nồng cháy Thành phố Ngày mai

Mọi chuyện đều bắt đầu từ Vườn Địa đàng

và kết thúc hoành tráng tại Thành phố Thiên thần của Em ...I remember L.A. Seems a lifetime ago There were moments in that lifetime That my heart still replays There were minutes, there were hours, there were days There are moments I still love you that same way When I remember L.A. I remember goodbye I watched your plane out of sight Love was over, time to close the bookEm ... hình như

Tất cả Chuyện Tình

đều bắt đầu từ Vườn Địa đàng

và kết thúc trữ tình tại Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... EmChỉ có mây hồng trên thành phố Los Angeles

Chiều tà em thắp sao Hôm

Chờ nửa vầng trăng bên kia trời

Trên đôi vai gầy guộc hồi xuân

Đôi bờ môi hôn nồng bên gối gọi thầm say đắmÁnh sao Mai bên này theo mây trôi

Về thành phố Los Angeles

Em ngồi bên khung cửa ôn bài

Gạo bài cho sáng mai

Ước gì làm quyển sách y hôn đôi bàn tay nhỏ

Đưa Em vào mộng chăn gối hẹn hò

Cho khát vọng 7 năm (1) đêm nay khoái lạc đến noEm ... hình như

Tất cả Tình dục cuồng điên

đều bắt đầu từ Vườn Địa ngục

và kết thúc lãng mạn tại Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... EmEm ... hình như

Tất cả Tình bạn chân thành

đều bắt đầu từ Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... Em

và kết thúc đẹp tại góc trời Quê Hương
Khung trời đêm khơi mở vực sâu

Em vóc dáng Ngọc Hân khăn hồng điều trên đầu


Anh xin làm vì sao băng lạ rơi

Vạt áo Huyền Trân hồng hoang còn lại quãng đời

Nhớ Sử thi hai nàng công chúa xa xôi

Hồn thơ tê tái bồi hồi

Em ơi - sóng trùng dương ngàn khơi chơi vơiEm ... hình như

Tất cả Tình yêu thánh thiện

đều bắt đầu từ Thành phố Thiên thần

Los Angeles của ... Em

và kết thúc có hậu tại góc trời Quê Hương
Nguyễn Hữu Viện
1. SAO LẠI TRÙNG với thời gian 7 năm như trong phim " Seven Years in Tibet " của Brad Pitt ...hi hi hi ...

Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé !

Xin đừng luân chuyển để Thời gian

Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu

Vẫn giữ mầu tươi một mỹ nhân ...Hàn Mặc Tử


From Eden to your City of Angels ...

My beloved ... It seems

All Love Stories

beginning from Eden

and ending impressively in the City of Angels

Los Angeles of ... YouLos Angeles - The City of Future welcomes me

Multi superposed above Highway level and Liberty freeway

Through lonely desert with dunes to the paradise beach

Los Angeles - The City of Tomorrow welcomes me

Los Angeles: The City of Future's burning and scalding kisses

Los Angeles: The City of Tomorrow's flaming and passionate promises

All things begin from Eden

and they end majestically in your City of Angels ...My sweetheart ... It seems

All Love Stories

beginning from Eden

and ending impressively in the City of Angels

Los Angeles of ... YouOnly rose cloud on the City of Los Angeles

The last glimmer of sunset lights Evening Star

You are waiting for the Half Moon from the other horizon

on your skinny shoulders of a woman

in the autumn of her rejuvenating life

You are woman deserving an Indian Summer

rather than a Winter of Discontent

Your ardent lips between blanket and pillow

are calling somebody in Paris in a whisper ...The lights of Morning Star

From this semihemisphere are flowing with clouds

to the City of Los Angeles

You are reviewing your lessons by the small window

doing homework for tommorow morning

I do hope as a medical book to kiss your beautiful hands

I take you into the dream of a promising lovely Indian Summer white night

I shall satisfy your seven-year-long thirst for pleasure

Los Angeles of ... YouMy dearest Trang ... It seems

All sexual gratifications of wild and folly pleasure

beginning from Eden

and ending romantically in the City of Angels

Los Angeles of ... YouMy beloved Teresa ... It seems

All sincere friendships

also beginning from the City of Angels

Los Angeles of ... You

and ending happilly at the corner of our homelandThe skydome tonight is opening the abyss

You have Princess Ngoc Han's stature with purple rose headscarf

If I were a strange shooting star

Falling on Princess Huyen Tran's rose dress

I remember the faraway history lessons of those Princesses

The poetic soul is exaltic

Oh my beloved I remember the high waves of open sea in our journey to FreedomMy beloved Trang ... It seems

All pure and holy Loves

also beginning from the City of Angels

Los Angeles of ... You

and ending happily and beautifully at the corner of our homeland

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain