Céline ! ! ! ... /Bad Romance - Mauvaise Liaison


Bad Romance - Mauvaise Liaison
 

Bad Romance
==== 
    
      

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!
Caught in a bad romance
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!
Caught in a bad romance
Rah rah ah-ah-ah!
Ro mah ro-mah-mah
Gaga Ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah rah ah-ah-ah!
Ro mah ro-mah-mah
Gaga Ooh-la-la!
Want your bad romance

I want your ugly
I want your disease
I want your everything
As long as it’s free
I want your love
Love-love-love
I want your love

I want your drama
The touch of your hand
I want you leathe-studded kiss in the sand
I want your love
Love-love-love
I want your love
Love-love-love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
I want it bad
Your bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
(Oh-oh-oh-oh-oooh!)
I want your loving
All your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah rah ah-ah-ah!
Ro mah ro-mah-mah
Gaga Ooh-la-la!
Want your bad romance

I want your horror
I want your design
‘Cause you’re a criminal
As long as your mine
I want your love
Love-love-love
I want your love, uhh

I want your psycho
Your vertigo stick
Want you in my room
When your baby is sick
I want your love
Love-love-love
I want your love
Love-love-love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
(‘Cause I’m a freak bitch, baby!)
I want it bad
Your bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
(Oh-oh-oh-oh-oooh!)
I want your loving
All your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oh-oooh-oh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah rah ah-ah-ah!
Ro mah ro-mah-mah
Gaga Ooh-la-la!
Want your bad romance

Walk-walk fashion baby
Work it
move that bitch crazy
Walk-walk fashion baby
Work it
move that bitch crazy
Walk-walk fashion baby
Work it
move that bitch crazy
Walk-walk passion baby
Work it
I’m a free bitch baby

I want your love
And I want your revenge
I want your love
I don’t wanna be friends

J'veux ton amour
Et je veux ton revenge
J'veux ton amour
I don't wanna be friends

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(I don't wanna be friends)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

(I don't wanna be friends)
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(Want your bad romance)
Caught in a bad romance
(Want your bad romance)

I want your loving
I want your revenge
You and me could write a bad romance
(Oh-oh-oh-oh-oooh!)
I want your loving
All your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(Want your bad romance)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance
(Want your bad romance)
Oh-oh-oh-oh-oooh!
(Want your bad romance)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah rah ah-ah-ah!
Ro mah ro-mah-mah
Gaga Ooh-la-la!
Want your bad romance 

 
 

  
 
 Mauvaise Liaison 
===== 
   
 
Rah-rah-ah-ah-ah-ah !
Roma-roma-mamaa !
Ga-ga-ooh-la-la !
(Je) veux ta mauvaise romance
 
Rah-rah-ah-ah-ah-ah !
Roma-roma-mamaa !
Ga-ga-ooh-la-la !
(Je) veux ta mauvaise romance
 
Je veux ta laideur
Je veux ta maladie
Je veux ton tout
Du moment que c'est gratuit
Je veux ton amour
Amour-amour-amour
Je veux ton amour
 
Je veux ta tragédie
Le toucher de ta main
Je veux ton baiser sale et de cuir sur scène
Et je veux ton amour
Tu sais que je te veux
Amour-amour-amour
Je veux ton amour
Amour-amour-amour
Je veux ton amour
 
Tu sais que je te veux
Et tu sais que j'ai besoin de toi
Je le veux tellement fort
Tellement fort
 
Je veux ta façon d'aimer
Et je veux ta revanche
Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance
Je veux ta façon d'aimer
Tout ton amour est une revanche
Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance
 
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Capturés dans une mauvaise romance
 
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Capturés dans une mauvaise romance
 
Rah-rah-ah-ah-ah-ah !
Roma-roma-mamaa !
Ga-ga-ooh-la-la !
(Je) veux ta mauvaise romance
 
Rah-rah-ah-ah-ah-ah !
Roma-roma-mamaa !
Ga-ga-ooh-la-la !
(Je) veux ta mauvaise romance
 
Je veux ton horreur
Je veux ta créativité
Car tu es un criminel
Aussi longtemps que tu seras à moi
Je veux ton amour
Amour-amour-amour
Je veux ton amour
 
Je veux ton esprit
Ton manche vertical
(Je) te veux dans ma chambre
Quand ton bébé est malade
Je veux ton amour
Amour-amour-amour
Je veux ton amour
Amour-amour-amour
Je veux ton amour
 
Tu sais que je te veux
Et tu sais que j'ai besoin de toi
Je le veux tellement fort
Tellement fort
 
Je veux ta façon d'aimer
Et je veux ta revanche
Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance
Je veux ta façon d'aimer
Tout ton amour est une revanche
Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance
 
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Capturés dans une mauvaise romance
 
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Capturés dans une mauvaise romance
 
Rah-rah-ah-ah-ah-ah !
Roma-roma-mamaa !
Ga-ga-ooh-la-la !
(Je) veux ta mauvaise romance
 
Rah-rah-ah-ah-ah-ah !
Roma-roma-mamaa !
Ga-ga-ooh-la-la !
(Je) veux ta mauvaise romance
 
Défile, défile bébé
Travailles y
Bouge cette folle garce
Défile, défile bébé
Travailles y
Bouge cette folle garce
Défile, défile bébé
Travailles y
Bouge cette folle garce
Défile, défile bébé
Travailles y
Bouge cette folle garce
 
Je veux ton amour
Et je veux ta revanche
Je veux ton amour
Je ne veux pas qu'on soit amis
 
Je veux ton amour
Et je veux ta revanche
Je veux ton amour
Je ne veux pas qu'on soit amis
 
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Capturés dans une mauvaise romance
 
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Capturés dans une mauvaise romance
 
Je veux ta façon d'aimer
Et je veux ta revanche
Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance
Je veux ta façon d'aimer
Tout ton amour est une revanche
Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance
 
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Capturés dans une mauvaise romance
 
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Oh-oh-oh-oh-oooh !
Capturés dans une mauvaise romance
 
Rah-rah-ah-ah-ah-ah !
Roma-roma-mamaa !
Ga-ga-ooh-la-la !
(Je) veux ta mauvaise romance
 


 

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain