Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER/Father and Son
Father And Son (Père Et Fils)

It's not time to make a change
Ce n'est pas le moment de changer
Just relax, take it easy
Reste calme, prends-le bien
You're still young, that's your fault
Tu es encore jeune, c'est ta faute
There's so much you have to know
Il y a tant de choses que tu dois savoir
Find a girl, settle down
Trouve-toi une fille, installez-vous
If you want, you can marry
Si tu veux, mariez-vous
Look at me, I am old
Regarde-moi, je suis vieux
But I'm happy
Mais je suis heureux

I was once like you are now
Autrefois j'étais comme toi
And I know that it's not easy
Je sais que ce n'est pas facile
To be calm when you've found
D'être calme quand on trouve
Something going on
Quelque chose qui continue
But take your time, think a lot
Mais prends ton temps, pense beaucoup
Well think of everything you've got
Pense bien à tout ce que tu as
For you will still be here tomorrow
Qui restera encore là demain
But your dreams may not
Mais tes rêves non.

How can I try to explain
Comment puis-je essayer d'expliquer
When I do he turns away again
Quand je le fais il s'en va encore
It's always been the same
Ca a toujours été la même
Same old story ;
Même vieille histoire ;
From the moment I could talk
Au moment où je parle
I was ordered to listen
Tu me demandais d'écouter
Now there's a way and I know
Maintenant il y a une manière et je sais
That I have to go away
Que je dois partir loin
I know I have to go
Je sais que je dois partir

It's not time to make a change
Ce n'est pas le moment de changer
Just sit down and take it slowly
Assieds-toi jusste et prends le lentement
You're still young that's your fault
Tu es encore jeune, c'est ta faute
There's so much you have to go through
Il y a tant de choses où tu dois intervenir
Find a girl, settle down
Trouve une fille, installez-vous
If you want, you can marry
Si tu veux, mariez-vous
Look at me, I am old
Regarde-moi, je suis vieux
But I'm happy
Mais je suis heureux

All the times that I've cried
Toutes les fois où j'ai pleuré
Keeping all the things I knew inside
Gardant toutes les choses que je savais en moi
It's hard, but it's harder
C'est dur, mais c'est encore plus dur
To ignore it
De les ignorer
If they were right I'd agree
Si elles avaient eu raison, j'aurais accepté
But it's them they know, not me
Mais c'est elles qui savent, pas moi
Now there's a way and I know
Maintenant il y a une manière et je sais
That i have to go away
Que je dois partir loin
I know I have to go
Je sais que je dois partir

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6