Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER/Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me 
Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me


Schreit den Namen meiner Mutter, die mich hielt.
Schreit den Namen meines Vaters, der mich machte
Zu einem glühenden Verehrer der Sachen des Lichts.
Geh ich einfach mit den Leuten,
Die denken, dass ich sie verdiene?
Oder gehe ich einfach wie ein langer Tag.
Viel zu spät.

Und du sagtest:

Da ist zuviel Krebs in deiner Familie
Da ist zuviel Angst in meiner Welt,
Alles was du willst ist ein Glas mit deinem Namen eingraviert.
Alles was du brauchst ist ein Schoß zum Ruhen
Alles was du willst ein wenig Zeit zum Atmen.
Es liegt alles offen vor dir.
Es liegt alles offen

Und all die Dinge die da scheinen.
Heute nacht, wo wir hier sind.
Du sagtest: "Weißt du wie man einfach verschwindet,
Wie gut die Zeit mit dir verrinnt,
Die uns bleibt
Die uns bleibt bis wir gehen. Lass mich vor dir sterben.
Die uns bleibt
Die uns bleibt bis wir gehen. Lass mich vor dir sterben."

Schreit den Namen der Sachen, die sich um mich drehen,
Die es gilt sorgsam zu verwalten.
Einen Augenblick zu streicheln
Bevor sie gehen
Und du weißt,
Wenn sie gehen, wirst du immer weise sein,
Du wirst Dinge sehen, die du vergaßt.
Damals als wir Chancen hatten
Blieben wir für Jahrzehnte stehen.

Und all die Dinge die da scheinen.
Heute nacht, wo wir hier sind.
Du sagtest: "Weißt du wie man einfach verschwindet,
Wie gut die Zeit mit dir
Und all die Dinge die da scheinen.
Heute nacht, wo wir hier sind.
Du sagtest: "Weißt du wie man einfach verschwindet,
Wie gut die Zeit mit dir verrinnt,
Die uns bleibt
Die uns bleibt bis wir gehen. Lass mich vor dir sterben.
....

Scream the name of my mother who held me
Scream the name of my father who made me
A fervent admirer of the things of the light
Do I simply walk alongside of the people
Who think that I deserve them?
I do I pass like a long day
Much too late

And you said:

There's too much cancer in your family
There's too much fear in my world
All that you want is a glass with your name on it
All that you need is a lap to rest
All that you want is time to breathe
Everything lies openly in front of you
It lies openly in front of you
It lies openly ...

And the things which glisten
Tonight when we are here
You said: "Do you know how one simply disappears
How good the time passes with you
The time which remains for us
Remains for us until we leave. Let me die before you
Which remains for us
Remains for us until we leave. Let me die before you"

Scream the name of the things which circle around me
Which should be carefully maintained
A moment to touch
Before they leave
And you know
When they leave you will forever be wise
You will see things which you forgot
Back then when we had chances
We came to a standstill for millenia


 
Scream the name of my mother

Scream the name of my mother who held me
Scream the name of my father who made me
A fervent admirer of the things of the light
Do I simply walk alongside of the people
Who think that I deserve them?
I do I pass like a long day
Much too late

And you said:

There's too much cancer in your family
There's too much fear in my world
All that you want is a glass with your name on it
All that you need is a lap to rest
All that you want is time to breathe
Everything lies openly in front of you
It lies openly in front of you
It lies openly ...

And the things which glisten
Tonight when we are here
You said: "Do you know how one simply disappears
How good the time passes with you
The time which remains for us
Remains for us until we leave. Let me die before you
Which remains for us
Remains for us until we leave. Let me die before you"

Scream the name of the things which circle around me
Which should be carefully maintained
A moment to touch
Before they leave
And you know
When they leave you will forever be wise
You will see things which you forgot
Back then when we had chances
We came to a standstill for millenia


  
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain