Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER/Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1


Слово "мама" дорогое -  The word "mother" is expensive * * * 1 
 


Слово "мама" - дорогое.
Мамой нужно дорожить.
С её лаской и заботой
Легче нам на свете жить.

Припев:
Если мать еще живая,
Счастлив ты, что на земле
Есть кому, переживая,
Помолиться о тебе.

Когда был ещё младенцем
И она в тиши ночной,
Словно ангел, у постели
Охраняла мой покой.

Припев.

В раннем детстве беззаботном
Я не знал, как трудно жить.
Мать трудилась, чтобы было
Чем кормить и чем поить.

Припев.

Помню тихие беседы.
Говорила ты о том,
Чтоб был умным, был прилежным,
Жизнь свою связал с Христом.

Припев.

Помню радостные встречи,
Как с дороги приезжал.
Матери родные плечи,
Как ребенок, обнимал.

Припев.

И, оставшись одинокой,
В сердце ревностью горя,
Ко Христу с мольбой глубокой
Ты молилась за меня.

Припев.

Слово "мама" - дорогое.
Мамой нужно дорожить.
С её лаской и заботой
Легче нам на свете жить.

Припев.

 The word "mother" is expensive.
Mom need to cherish.
With her affection and care
Easier we live in the world.

Chorus:
If the mother is still alive,
Happy are you, what on earth
There is someone, experiencing,
To pray for you.

When I was a baby
And it is in the stillness of the night,
Like an angel's bed
Guarding my peace.

The chorus.

In early childhood carefree
I don't know how difficult it is to live.
Mother worked hard to be
What to feed and than water.

The chorus.

Remember the silent conversation.
You said that,
That was a smart man, was a diligent,
His life connected with Christ.

The chorus.

I remember the happy meeting,
As with the road came.
Mother's native shoulders,
As a child, hugged.

The chorus.

And, left alone,
In the heart of grief,jealousy
To Christ in prayer deep
You prayed for me.

The chorus.

The word "mother" is expensive.
Mom need to cherish.
With her affection and care
Easier we live in the world.

The chorus.

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain