Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3 /Bầy trí ngủ Chí Phèo xã nghĩa cùng bầy trí ngủ Vịt kìu bưng bô ! + Trí ngủ Xã nghĩa
Bầy trí ngủ Chí Phèo xã nghĩa cùng bầy trí ngủ Vịt kìu bưng bô !
 ***********************************


http://www.hanoiparis.com/img_poeme/7814.jpg

Bầy trí ngủ xã nghĩa Chí Phèo
Tiểu óc lại nhiễm bệnh dần teo
Bầy trí ngủ Xuống Hố Cả Nút 
100 năm chỉ trồng ngợm cám heo
Quan trường vinh thân phì gia béo
Quan đỏ quan tham quan dâm thằng Tèo
Thuở trước gánh phân thiến heo hoạn lợn

http://3.bp.blogspot.com/-FKd-oCVHdA8/VO6btyx3vyI/AAAAAAAByiQ/V-7UPAlLpQU/s1600/Kie%CC%82%CC%89u%2Bho%CC%82n%2Bcu%CC%89a%2BVu%CC%83%2BKhie%CC%82u%2B%C4%91a%CC%83%2B%C4%91i%2Bva%CC%80o%2BVa%CC%86n%2Bho%CC%A3c%2BSu%CC%9B%CC%89.jpg


Con cháu các cụ (CCCC) đã nhăn nheo
Gốc răng đen mã tấu phường xã nghĩa !
Cùng bầy trí ngủ Vịt kìu Chí Phèo
Bưng bô nịnh hót lũ ăn theo ! ...
Đất Nước nay lụn bại họa vong quốc 
Cũng vì hai bầy kền kền này phường chèo
TRIỆU LƯƠNG DÂN HẮN « lão thằng Cắt mạng » - HẮN« trí ngủ xã nghĩa » - HẮN « trí ngủ Vịt kìu » ... qua Lăng kính « Gửi Người Yêu và Tin là Dối Trá » (1) của Nữ sĩ Từ 
Huy
*************************************http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/01/Tri-thuc-CHXHCN-VIETNAM.jpg


Chàng tự thú từ Hòn Ngọc Viễn Đông
Năm xưa Hà L..ội còn chìm đắm Đông phương Hồng (2)
Trộn nhiều phân Mao chút nước bọt Mác
Giữa Giao thời viết cho Mối Tình Không
Người yêu Viễn Tây không cùng chủng giáo tộc
Nên chẳng chung Hoài vọng cho đồng bào Lạc Hồng 
Hai Người Tình không chân dung chẳng qua Độc thoại 
Nên Chàng tự thú thật Ý kiến Hy vọng Nghi ngờ của mình
Về trăm ngàn thắc mắc về Trần DâM Tiên Hồ Chí Minh .. ..
Về xã hội xã nghĩa chỉ toàn gian dối Xuống Hố Cả Nút !
Thích nghi môi trường Chàng thành Hắn đánh mất băng trinh

http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2015/02/babui_270220151.jpg


Nhờ giải phẫu thay Lương tâm bằng Phần mềm đa dụng 
Giả-thật Đúng-sai Thiện-ác Đẹp-xấu hỗn tạp linh tinh 
Hắn đã thích nghi Siêu vi trùng đang thành công tột đỉnh 
Ngôi sao sáng trong Bộ Chính Chị như « Bác » Hồ Chí Minh .. .. 
To mồm cổ vũ chế độ chuyên chính hệ điều hành tuyệt đẹp !
Tiến trình thăng tiến bỗng biến chứng giác ngộ cái tưởng xinh 
Đất Nước hôm nay điên đảo gây hàng chục triệu đau khổ
Tha hoá trọn cả kiếp người xa ngã rơi phi tự do trong Điêu linh 
Vợ con Hắn bỏ nhà đi .. .. Lý tưởng xưa tuyệt giao Người Tình


https://www.danluan.org/files/u23/babui-danlambao-be_mac_hn6_.jpg


HẮN « lão thằng Cắt mạng » đã dựng xã hội ung nhọt
Đành độc thoại với Người yêu Viễn Tây trước khi quyên sinh .. ..
HẮN « trí ngủ xã nghĩa » đã im lặng trước xã hội băng hoại
Đành chấp bút độc thoại thú tội trước khi quyên sinh .. ..
HẮN « trí ngủ Vịt kìu » loại người máy đui câm điếc nhìn về Cố Quốc
Đành than thở hèn độc thoại chạy tội hầu tránh lấy quyên sinh .. ..TRIỆU LƯƠNG DÂN
(1) Tác phẩm « Gửi Người Yêu và Tin là Dối Trá » của Nữ Văn sĩ Nguyễn Thị Từ Huy

 (2) « Trí ngủ Vịt kìu » khoái khẩu khoái mồm cái ý hệ MAO XẾNH XÁNG mặt
 trời mọc nơi ...Đông phương Hồng từ PARIS, WASHINGTON, BERLIN, LONDON ... ....

Giáo d...ục « chuyên chính vô học » đã vỡ ổ đ...ĩ từ Ngày Cáo già Hồ đọc Tuyên ngôn Cuội 
**************************************


http://www.hanoiparis.com/img_poeme/7881.jpg


Sau hàng loạt "Kiến nghị" của các Bố già trí ngủ 
Trên cùng mớ ngủ còn vẫn viết 
Cộng hòa Xuống Hố Cả Nút Vịt Nôm
Độc lập - « Cái con C..ặc » - Hạnh phúc !
Đúng là loại người máy đui điếc câm nhìn từ xa Tổ Cuốc tổ chim
Gốc ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản
Xù quịt nợ học bổng bám ở lại bán tiểu óc nuôi đại trôn 
Đất lành chim đậu đời giá áo túi cơm 
 

http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2014/08/babui_06082014.jpg


Nay lại đến hàng loạt "Thư ngỏ" của các Bố già trí ngủ Vịt kìu 
Về vụ án Nhã Thuyên
Như xưa kia bọn Hũ nho Việt loại quân tử Tàu Chệt 
Chẳng bao giờ nhỏ lệ tiếc thương Án lệ Lệ Chi Viên 
Nguyễn Trãi mất đầu vì cái Lá đa 
Bọn Vua quan còn chu di cả Ba họ ! .. ..
Nay lại đến hàng loạt "Thư ngỏ" của các Bố già trí ngủ Vịt kìu 
Về vụ án Nhã Thuyên
Nhỏ nước mắt cá sấu khóc bằng tuyến mồ hôi 
Xúc động quan tâm đối với nền học th..ọt học đ..ại tại Việt Nam
Mà nghĩ cho cùng cái Nguồn gốc cái Ác 
Cũng do xưa kia các Bố trẻ trí ngủ Vịt kìu 

http://3.bp.blogspot.com/-nNHSeuLyAk4/ULwMmhNzeiI/AAAAAAAAbWA/w8RjJ0__WjI/s1600/cong+ham+1958+.jpg

Đúng là loại người máy đui điếc câm nhìn từ xa Tổ Cuốc tổ chim
Gốc ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản
Xù quịt nợ học bổng bám ở lại bán tiểu óc nuôi đại trôn 
Đất lành chim đậu đời giá áo túi cơm 
Tưng tửng bầy đặt cầm Cờ Máu nghênh ngang 
Giơ hình Bác Trần DâM Tiên Hồ Chính Mi đi lang thang
Giữa Ba Lê - Hoa Thịnh Đốn - Đông Kinh - Luân Đôn - Bá Linh 
Trong khi hàng triệu Thuyền nhân chân chính ra đi vì Tự do 
Đã ý thức giác ngộ từ lâu về 
Về cái Vô Giáo d...ục « chuyên chính vô học » đã vỡ ổ đ...ĩ từ lâu !
Ngoại trừ cái bác gốc Thuyền nhân tị nạn kinh tế 
Có tên Nguyễn Trọng Hiền
Sinh Đà Nẵng Miền Nam vượt biên vượt biển tị nạn
Được Nước Mỹ cưu mang nuôi ăn nuôi học 

http://2.bp.blogspot.com/-Z0hntMTSl30/U-wEbMe1OiI/AAAAAAAAHYI/fxnUYMrrq04/s1600/thu-ngo-va-so-huu-.jpg


Tưng tửng hâm hâm đan vá Cờ Máu cắm trên Bắc Cực bức c... ặc
Như thế chắc chắn nền Giáo d...ục « chuyên chính vô học » 
Sẽ còn ngự trị trên Đất Mẹ mãi mãi cái ổ đ...ĩ ngác ngốc 
Giáo d...ục « chuyên chính vô học » đã vỡ ổ đ...ĩ từ Ngày Cáo già Hồ đọc Tuyên ngôn Cuội 
Triệu « Nhát cắt » Hoàng Tụy vẫn là « Nhát cắt » hoàng tiều tụy 
Tôi tưng tửng lạy Giời tha cho hàng chục triệu Dân đen Dân oan 
Đừng mất thêm một căn hộ sang « sịn » thứ hai 
Nhỡ khi cái bác gốc Thuyền nhân tị nạn kinh tế được Giải Nô-Beo 
Như cái Giải Cánh đồng phiêu phiêu bay mất tiền Thuế Dân đen Dân oan Dân nghèo .. .. 

http://2.bp.blogspot.com/-IGy7BH8S540/UNvpJX_8zFI/AAAAAAAAfas/WrZFGahGwU0/s1600/M%E1%BB%ABng+S%E1%BB%95+H%C6%B0u.PNG


TRIỆU LƯƠNG DÂN 


"Trí ngủ" như con "chồn lùi..."
**************************
https://www.youtube.com/watch?v=gGhS2HceriU

Trí ngủ Việt "thức" gác Hòa bình !
Trí ngu Cu-Ba "ngủ" ...trong "hang" rộng rinh (1)
Hai boác Trí Vịt - Cu thay phiên gác :
Đấu tranh Dân chủ -- >>> tâm niệm chính mình (2)
Hèn nhát sợ chứ không dốt nát 
Tòan Dân chối bỏ - Việt Sử rẻ khinh !
Ngày sau con cháu luận bàn lại 
Tủi hèn là ác bệnh trí giả khá thông minh 

TRIỆU LƯƠNG DÂN 

https://www.youtube.com/watch?v=azJ2d6kmPuQ

1. Điển tích CU-BA ngủ thì CU-MÁ canh gác HÒA BÌNH 
Thế giới ...trong khi bác Phi-Đen hết Phi-Đen với cái XUỐNG 
HỐ CẢ NÚT (XHCN) .... thì bác Nguyễn U CHIẾT vẫn bám chặt ....

"hang" ...sự tích HANG PẮC - PÓ ...lòi ra cu Nông Đức Mạnh .... . 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBl2GwlZpg

2. Quan niệm Dân chủ lãng mạn trữ tình vô tổ chức kiểu bác 
LÊ HIẾU ĐẰNG ...trông vào các đồng chấy ngày xưa như 
Nguyễn U CHIẾT thì LỌAN NGÔN , LÊ THANH HẢI thì 
đớp hít đất và ODA với Hùynh Ngọc Sĩ .....

https://www.youtube.com/watch?v=RX1l5fKa4Pg

http://3.bp.blogspot.com/-oOqQv0UWBP0/UMvJVDRzteI/AAAAAAAA8qs/PCmDOXyHq2A/s640/Babui-danlambao-Be%CC%82n+tha%CC%86%CC%81ng+cuo%CC%A3%CC%82c.jpg


Chán cái giới Trí ngủ Xã nghĩa bưng bô đang 'chờ đợi một Trường Chinh mới'
***********************************
"Chúng tôi đang trông chờ một Trường Chinh (cựu Tổng
 bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam) mới xé bỏ, vứt bản dự thảo lạc hậu, rất lạc hậu, vào sọt rác lịch sử và soạn 
thảo một dự thảo báo cáo mới trên một tư duy chính trị mới,"

 Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh Triết Việt

http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2014/08/babui_03082014.jpg


'Chờ đợi một Trường Chinh mới'
Như chờ Godot Hư vô hỡi Giời !
Lại Tân Trường Chinh lần nữa
Lại mất thêm 70 năm toàn lỗ chẳng lời !
Đất Việt hôm nay làm gì có Giới Trí thức 
Toàn giới Trí ngủ Xã nghĩa bưng bô ơi hời !
Cả đời nghiên..G k...ứu Minh Triết Việt
Bác Mai vẫn ngây thơ cụ như Thuở khơi khơi 
Vụ trưởng Ban dân v..ặn Trung ương Đảng Cộng
Bệnh cũ vẫn tái phát nên lắm lời 
Ảo tưởng Trường Chinh trong Kải cắt ruộng đất
Ngay lão từng đấu tố cha mẹ mình cho đã đời
Xin bác đóng cửa giùm cái Trung tâm Nghiên cứu 
Minh Triết Việt như thế chắc chả còn ng..ợm nói chi n..gười 


TRIỆU LƯƠNG DÂN

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain