Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3 /Việt Nam THUA XA Miến Điện !


Việt Nam THUA XA Miến Điện !

''SƯ CHẲNG RA SƯ''

https://c2.staticflickr.com/4/3570/3308740524_8a863b5805.jpg

Còn đây là những tên Đặc công Đỏ cạo trọc nằm vùng theo mật lệnh MAO XẾNH XÁNG+HỒ Chí PHÈO ...đúng là cái THỜI ĐỒ ĐỂU '"nhất đĩ nhì TU ...''

https://www.youtube.com/watch?v=1UqQaizM15Q

Các Nhà sư của Quốc giáo Đạo Phật của Miến Điện như thế đấy 

Các Thầy đấu tranh vì Tự do và Dân chủ cùng đồng bào Phật tử vì Tổ Quốc và Đất Mẹ Miến Điện vì Hạnh phúc Toàn Dân 

http://hon-viet.co.uk/thichtriquang1967_chongVNCH.jpg

Còn đây là những tên Đặc công Đỏ cạo trọc nằm vùng theo mật lệnh MAO XẾNH XÁNG+HỒ Chí PHÈO ... cài đặt vào Quốc giáo phá hại Đất Nước để rơi vào quỹ đạo Tàu cộng hôm nay 

http://hon-viet.co.uk/AnQuangChongVNCH.jpg

Còn đây là những tên Đặc công Đỏ cạo trọc nằm vùng theo mật lệnh MAO XẾNH XÁNG+HỒ Chí PHÈO ... cài đặt vào Quốc giáo phá hại Đất Nước để rơi vào quỹ đạo Tàu cộng hôm nay 

https://www.youtube.com/watch?v=ntm5pP4vBWw

Các Nhà sư của Quốc giáo Đạo Phật của Miến Điện như thế đấy 

Các Thầy đấu tranh vì Tự do và Dân chủ cùng đồng bào Phật tử vì Tổ Quốc và Đất Mẹ Miến Điện vì Hạnh phúc Toàn Dân 

http://dantri4.vcmedia.vn/HvrZZiM2C5QLR4u67tfR/Image/2013/06/18521-fb4ff.jpg

Còn đây là những tên Đặc công Đỏ cạo trọc nằm vùng theo mật lệnh MAO XẾNH XÁNG+HỒ Chí PHÈO ... cài đặt vào Quốc giáo phá hại Đất Nước để rơi vào quỹ đạo Tàu cộng hôm nay

https://www.youtube.com/watch?v=xH_ZqfTOrxk

Các Nhà sư của Quốc giáo Đạo Phật của Miến Điện như thế đấy 

Các Thầy đấu tranh vì Tự do và Dân chủ cùng đồng bào Phật tử vì Tổ Quốc và Đất Mẹ Miến Điện vì Hạnh phúc Toàn Dân

Đây là cái nhìn của một người như Tôi theo Đạo Phật 

Thế mới thấy TÀU CỘNG chúng thâm độc làm sao 

Ngay bây giờ chúng còn muốn lái PHẬT GIÁO VIỆT NAM về ngả Bắc Tông Bắc Kinh thay vì NAM TÔNG về Ấn Độ vì đây là Quốc gia Dân chủ lớn nhất Hành tinh này !!! do những thằng Đặc công Đỏ cạo trọc nằm vùng theo mật lệnh MAO XẾNH XÁNG+HỒ Chí PHÈO ngay như THÍCH CHÂN QUANG tự nhận cháu HỒ đã nhục mạ LÝ THƯỜNG KIỆT là hỗn khi đánh đàn anh TRUNG QUỐC mà bọn VC đã cố phá cái video THÍCH CHÂN QUANG tự nhận cháu HỒ đã nhục mạ LÝ THƯỜNG KIỆT là hỗn khi đánh đàn anh TRUNG QUỐC trên YOUTUBE ... rất tiếc là tôi quên chép lại 

Có bác nào đã ghi xin post lên YOUTUBE để Đồng bào ta cùng mắt thấy tai nghe THÍCH CHÂN QUANG tự nhận cháu HỒ đã nhục mạ LÝ THƯỜNG KIỆT là hỗn khi đánh đàn anh TRUNG QUỐC

LÃNH ĐẠO THÌ NGU ĐÀN BÁN NƯỚC

https://www.youtube.com/watch?v=HIaRy31kiP0 

Nhìn Nữ Lãnh đạo Tương lai của Miến Điện mà chúng ta cảm phục

không bao giờ cầm giấy nói tiếng Anh hàng giờ không nghỉ 

http://4.bp.blogspot.com/-JJTn88JX_sc/VAPlW4uXaVI/AAAAAAAAvjI/qEdHS0FT280/s1600/lha.Still001.jpg

Nhìn tên hại Dân bán Nước Lê Hồng Anh học trò ưu tú của Bác và Đảng hại Dân bán Nước mà chán ngay TẬP CẬN BÌNH cũng mắc cở vì tên thái thú vịt nôm Lê Hồng Anh lại DỐT NÁT ĐẾN THẾ 

https://www.youtube.com/watch?v=q9pKX-F08E4

Nhìn Nữ Lãnh đạo Tương lai của Miến Điện mà chúng ta cảm phục

không bao giờ cầm giấy nói tiếng Anh hàng giờ không nghỉ 

http://images.tienphong.vn/Uploaded/OldImages/856/18856.jpg

Nhìn tên hại Dân bán Nước Phan Văn Khải (đúng là trâu già mà khoái ngoạm cỏ non !!! không chịu học hành lo đạp mái gà mái tơ !!) học trò ưu tú của Bác và Đảng hại Dân bán Nước mà chán ngay TT Bush cũng mắc cở cái tên Tể tướng Vệ lại DỐT NÁT ĐẾN THẾ 

https://www.youtube.com/watch?v=q9pKX-F08E4

Nhìn tên hại Dân bán Nước Phan Văn Khải (đúng là trâu già mà khoái ngoạm cỏ non !!! không chịu học hành lo đạp mái gà mái tơ !!) học trò ưu tú của Bác và Đảng hại Dân bán Nước mà chán ngay TT Bush cũng mắc cở cái tên Tể tướng Vệ lại DỐT NÁT ĐẾN THẾ 

http://ichef.bbci.co.uk/wsimagechef/ic/976x549/amz/worldservice/live/assets/images/2015/07/06/150706125705_us_vietnam_white_house_976x549_getty.jpg

Nhìn tên hại Dân bán Nước Phan Văn Khải (đúng là trâu già mà khoái ngoạm cỏ non !!! không chịu học hành lo đạp mái gà mái tơ !!) học trò ưu tú của Bác và Đảng hại Dân bán Nước mà chán ngay TT Bush cũng mắc cở cái tên Tể tướng Vệ lại DỐT NÁT ĐẾN THẾ 

https://www.youtube.com/watch?v=gLqhiktVz7Q

Nhìn Nữ Lãnh đạo Tương lai của Miến Điện mà chúng ta cảm phục

không bao giờ cầm giấy nói tiếng Anh hàng giờ không nghỉ 

https://www.youtube.com/watch?v=311BI-5PPyo

VỊT KÌU THÌ HÈN HẠ 

https://www.youtube.com/watch?v=sYlztYM72NQ

Hội nghị Vịt kìu tổ chức tốn 20.000.000 đô Na hàng ngàn Vịt kìu về Nước tốn kém trên thuế Dân ...để nghe một thằng hề 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBl2GwlZpg 

Thằng Hề Nguyễn Minh Triết nói về Tham Nhũng 

Hội nghị Vịt kìu tổ chức tốn 20.000.000 đô Na hàng ngàn Vịt kìu về Nước tốn kém trên thuế Dân ...để nghe một thằng hề 

https://www.youtube.com/watch?v=sYlztYM72NQ

.để nghe một thằng hề Nguyễn Minh Triết "lòe" Việt Kiều =)

CÒM SĨ ngay ở NGOẠI QUỐC THÌ CŨNG HÈN NHÁT sợ mất chiếu khán nhập cảnh Việt Nam để áo gấm về làng về Nàng cỡi ngựa cái xem hoa độc !!!

Gởi hàng chục triệu CÒM SĨ gầy CÒM hàng chục SIÊU HÈN ĐẠI NHÂN DU MẠNG
*******************************************************************

CÒM SĨ đâu chúng gầy CÒM
Chắc chắn có hàng ngàn Vịt kìu có học khoa bảng
Khắp 4 bể 5 châu thế giới
Chúng mặt béo ị trán nhẵn đầu bạc kính trắng
Lùn về thể xác lẫn tâm hồn !
Hàng năm về du hí Hè – Tết gọi là hành D(h)ương !
Nhưng vào Diễn đàn chính trị sống chết của Cộng đồng Dân tộc
Chúng lại lấy nickname này nọ !
Không dám ký tên thật Cha thương đặt Mẹ đẻ cưu mang
Nên còm không xuất phát từ đáy lòng tâm can
Trong khi Diễn đàn cần Ý kiến hay Đất Nước đợi chờ Hiến kế
Có đứa lấy cả cùng lúc vài bí số bí danh
Lũ âm binh dưới hỏa ngục hiện trên không gian ảo
*
CÒM SĨ đâu chúng gầy CÒM
Chắc chắn có hàng ngàn Vịt kìu có học khoa bảng
Khắp 4 bể 5 châu thế giới
Chúng mặt béo ị trán nhẵn đầu bạc kính trắng
Lùn về thể xác lẫn tâm hồn !
Hàng năm về du hí Hè – Tết gọi là hành D(h)ương !
Nên dù ngay sống ở nuớc ngòai cũng chỉ lấy NickName
Thương hại lọai ANH HÈN siêu hèn đại nhân
VÌ CÒN fải xin xỏ giấy nhập cảnh vào Việt Nam
Hầu ÁO GẤM về làng cỡi ngựa CÁI chân dài xem hoa Độc !
*
Hỡi Quý Bạn góp ý kiến trong ngòai Tổ Quốc xa gần
Đừng nên phận tôi hèn kiếp người-chuột-ảo CÒM SĨ gầy còm !
Hãy bước ra trong ánh sáng !
Trước nhất những tấm lòng Việt kiều chân chính lưu sinh hải ngọai

Sau đó Quý Bạn góp ý kiến bên Quê Nhà
Tự hào ký tên thật xứng danh con cháu Chu Văn An
Tên Cha Mẹ thương yêu đặt cho Mẹ cưu mang hơn chín tháng
Rồi thêm cả địa chỉ nghề nghiệp công ty đàng hòang
Đảng làm gì có hàng trăm ngàn nhà tù chứa hàng triệu xà lim nhốt hết
Đảng làm gì có đến hàng triệu công an chìm nổi quân đội chung thủy tuân hành
Chính cái Nỗi Sợ tạo cả Nước thành Nhà tù Lớn giam gần 90 triệu Dân Việt trước tiên
Chính cái Nỗi Sợ sinh sôi cả hàng chục triệu Nhà tù Nhỏ
Tự giam mỗi chúng ta vào ốc đảo khốn nạn này
Mà chúng ta chẳng biết chẳng hay !
*
Hãy tự hào làm mỗi Người con yêu quý của Mẹ Việt Nam
Bước vào Diễn đàn luận bàn chuyện sống chết của Dân tộc hôm nay
Như Tổ tiên Cha ông trước giờ ra trận ba lần thắng Nguyên Mông
Bằng chân tình sáng kiến trước tiên là Tên thật Người thật
Đảng bán Nước và lũ âm binh ma quỷ sẽ run sợ trước Lửa Thiêng Sự thật
Đừng làm kiếp CÒM SĨ bệnh họan hèn mạt gầy CÒM !
Bước vào Diễn đàn bằng Sự thật Cao quý của mình
Như Đồng bào Ái quốc trong Nước đang biểu tình !

NGUYỄN HỮU VIỆN 

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain