Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3 /TỔNG HỢP ĐẠI HÁN

Nhân vật Tập Cận Bình vẫn là ẩn số ảo thực khó hiểu
****************************************

http://www.youtube.com/watch?v=IFcE2LhGqDI

Sau đấu đá Thượng Hải cuộc chính trường 
Thái tử Đỏ sắp lên ngôi quân vương
Con dòng cháu giống con cháu các cụ !
Vừa hồng vừa chuyên lại được tán dương
Tướng lãnh đạm tẻ nhạt không lôi cuốn
Cạnh vợ ca sĩ nổi tiếng đào nương
Chân tướng diện mạo ngập mầu bảo thủ
Trung Quốc đi về đâu trong Lai tương ?

TỶ LƯƠNG DÂN 


Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !
****************************************

http://mightymag.org/wp-content/uploads/2011/10/story-from-china.jpg

Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !
Ác quỷ truyền kiếp Bắc phương tay cứ vẫn nhúng chàm
Giấc mộng bành trướng thâm hiểm gian tham 
Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !
Chúng đánh Dân Việt ngày đêm có hệ thống
Trên mọi mặt trận chiến tranh 
KINH TẾ hàng nhái hàng dỏm hàng giả 
Y TẾ đầu độc bằng thức ăn nhiễm độc giết dần mòn Dân Việt
MÔI SINH chúng cài bom bô xít nổ chậm 
Bằng đội quân công nhân Khựa nằm vùng Tây Nguyên 
CHÍNH TRỊ đầu tư hình tượng BÁC HỒ phiên bản BÁC MAO 
CHÍNH TRỊ nuôi béo bọn quan dâm quan tham quan đỏ hại Dân bán Nước 
VĂN HÓA cho truyền hình cả Nước chạy ngày đêm phim Tàu 
TÔN GIÁO đầu độc qua các Viện Khổng Chết Nho giáo ma đầu 
Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !
Đang HÁN HÓA Việt Nam hầu biến lại thành TÂN GIAO CHỈ QUẬN
Ngay đầu Thiên kỷ 3 Thế kỷ 21
Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !
Biển người lính Chệt đang nằm vùng Tây Nguyên
Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !
Biển tầu hải giám Khựa ngoài khơi Biển Đông bắn giết bắt tù ngư dân Việt cắt cáp 
Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !
Biển thuyền đánh cá Khựa tràn ngập Biển Đông bắt cá cắt cáp 
Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !
Bóng ma Đại Hán lại đang phủ cả Bình Minh Việt Nam !

TRIỆU LƯƠNG DÂN 

Lão GIAN(g) Lão HỒ Lão TẬP và đại mộng Đại Hán .. ..
****************************************

Lão Gian(g) (1) học đòi Chủ tịt Mao
Qua đây Biển Đông bơi lội nào
Cửa Đại - Hội An ... Đại Hán gởi
Thâm độc « tầm thực » tỷ tế bào 
Lão Hồ (2) lẫm cẩm bài học cũ 
Ghé Đà Nẵng gởi mộng chiêm bao
Chí sĩ Phan (3) ơi Người viễn kiến 
Mở mắt lũ mù quyền tiền chao .. ..

Nguyễn Hữu Viện

1.	Giang Trạch Dân học đòi bài học Chủ tịt Mao bơi vượt sông Hòang Hà .. ..nhưng lại trên biển Hội An năm 2002 

2.	Hồ Cẩm Đào cũng vừa ghé qua Đà Nẵng để nhắm cổ vũ động viên Hoa kiều tại Hội An, Chợ Lớn đội quân thứ 5 « tầm thực » từ xưa cho đến nay ... 

3.	Chí sĩ Phan Châu Trinh 

Bày Đại Hán cùng lũ việt gian .. ..
**********************************

Sống còn Đại Hán qua bành trướng :
Bá quyền ý hệ dân tộc giương 
Qua Thời gian qua mọi đế chế 
Khát thèm tài nguyên đang tìm đường
Chính sách di dân về Tây-Bắc
Mưu đồ tiêu diệt dần mòn Tân Cương :
Dân Tây Tạng - Nguyên Mông - Hồi Nhĩ 
Đất sống sinh tồn chẳng tiếc thương !

*	*	*

Đường cùng ngõ cụt xuống phương Nam
Manh tâm dã thú dễ gì làm 
Tương kế tựu kế trò Xích Bích 
Hư hư thật thật tưởng bở ham 
Bốn phương chúng giăng dây xích sắt 
Con cháu Nguyễn Trãi tài luận bàn :
Tâm lý uy hiếp Tinh thần Việt
Củng cố phe thân Tàu - việt gian

Nguyễn Hữu Viện

Đồng hồ Sinh học của Não trạng Đại Hán vẫn còn giữ giờ Chiến Quốc
************************************************************************

Tư duy Đế quốc Tàu cội nguồn nghĩ làm sai !
Quên lời Thầy Đặng (1) chờ thời che sức mạnh quân tài 
Đâu rồi Quyền lực Mềm thâm kế Tôn Tử ? ? 
Nay đang gây hấn hầu hết láng giềng bất kể ai !
Mồm bảo Thế giới vì Hòa bình trỗi dậy 
Tay bắn nát đời ngư dân Việt máu lai láng dài !
Đâm lũng tầu Nhật trong vùng Đảo Kim Các 
Toàn Biển Đông về ta phong phú nguyên tài 
Giao thoa Thái Bình Dương - Biển Ấn Độ 
Hình thành Chuỗi đảo Chiến lược Ngọc trai ! ! !

*

Tư duy Đại Hán ngay giữa Làng Thế vận
Giữa Làng Triển lãm Thượng Hải vai vế Anh quân :
Ngôi nhà Trung Quốc ngay trung tâm ngất ngưởng 
Ta rốn vũ trụ thiên tử tối thượng giữa cõii trần !
Các nước thế giới chư hầu về quỳ triều cống 
Chóp bu tôn ti trật tự : Tàu làm trọng tâm !
Nay Chính trường Quốc tế như Thời Chiến Quốc :
Thời đại Quân sự Chinh chiến toàn thắng nước Tần 

*

Mô hình Nhà Nước Khổng giáo cho nước láng giềng 
Chủ quyền cốt lõi trên Biển Đông ta nước bá quyền 
Lợi dụng Mỹ sa lầy hai cuộc chiến cùng khủng hoảng tài chính
Lộ mặt bành trướng ép nước chư hầu dương tuyên 
Mệnh lệnh Bắc Kinh nước lớn dạy nước nhỏ 
Thời Tòan Cầu như Thời Chiến Quốc chính chuyên 
Mỹ bảo vệ quyền lợi và đồng minh là tấn công vào Trung Quốc 
Tiểu quốc biết phận mình chấp nhận Trật tự tự nhiên !

*

Não trạng Đại Hán đế quốc nhìn Thế giới qua lăng kính
Tránh khỏi làm sao Nhân lọai hòai nghi bất bình 
Lòai Người Tiến bộ Văn minh đang kỳ vọng :
Chào mời Tàu vào Nhân loại đại gia đình 
Mong đối tác hùn vốn có trách nhiệm nghĩa vụ
Mỉa mai thay Tàu trọc phú tập tễnh kiêu binh
Tham vọng Trung Quốc là trật tự Trung Hoa đơn nhất
Mọi toan tính sai lầm đưa Lòai Người vào Chiến chinh

TỶ LƯƠNG DÂN 

1. Đặng Tiểu Bình dạy dân Tàu : "Chờ thời cơ và che giấu sức mạnh của mình ... "

Đại Hán đang đánh thức Giấc Đại Đông Á của Hiệp sĩ đạo diều hâu 
************************************************************************

http://www.youtube.com/watch?v=7xaTaIUdRME

Từ ấy Giấc mơ Đại Đông Á tan tành
Trân Châu Cảng chìm khói chiến tranh 
Xứ Phù Tang : rơi Hai Mặt trời nhân tạo !
Trường Kỳ – Quảng Đảo cũng tan tành !
Bỗng chốc nay Tàu đòi lấy Kim Các 
Gọi Điếu Ngư vùng biển Hoa Đông
Khơi dậy chủ nghĩa quân phiệt Nhật
Lò thuốc súng chờ tia lửa nổ bùng nhanh

http://www.youtube.com/watch?v=8qIUaUhFCqc

Canh tân cải cách từ Minh Trị Duy Tân 
Từ Thế kỷ 19 đến 20 trải 2 lần !
ngòi nỗ lực thứ ba cần tái thiết
Sau động đất sóng thần họa hạt nhân
Thế Sử oan nghiệt chăng lại tái diễn ? ? ? 
Đại Hán kích động đàn diều hâu túy dân 
Đa số dân Nhật nhìn Tàu ác cảm 
Đông Kinh tim lạnh đầu nóng hung thần 
Toàn cầu chắc sẽ bên bờ hố thẳm ?
Chính khách luôn khởi đầu Chiến tranh 
Bên quân tử Tào Tháo Tàu - phía Hiệp sĩ Nhật
Trọng Sự thật yêu Công lý còn Đại Hán tham lam 
Kim Các một tấc Đất Tổ Nhật ... ta quyết giữ
Không dòm ngó Vạn dặm của người .. .. ta không gian tham 

TỶ LƯƠNG DÂN

Bày Đại Hán cùng lũ việt gian .. ..
**********************************

Sống còn Đại Hán qua bành trướng :
Bá quyền ý hệ dân tộc giương 
Qua Thời gian qua mọi đế chế 
Khát thèm tài nguyên đang tìm đường
Chính sách di dân về Tây-Bắc
Mưu đồ tiêu diệt dần mòn Tân Cương :
Dân Tây Tạng - Nguyên Mông - Hồi Nhĩ 
Đất sống sinh tồn chẳng tiếc thương !

cdn.epictimes.com/richardebeling/wp-content/uploads/sites/15/2015/05/Allowing-People-to-Read-on-Internet-Cartoon.jpgĐường cùng ngõ cụt xuống phương Nam
Manh tâm dã thú dễ gì làm 
Tương kế tựu kế trò Xích Bích 
Hư hư thật thật tưởng bở ham 
Bốn phương chúng giăng dây xích sắt 
Con cháu Nguyễn Trãi tài luận bàn :
Tâm lý uy hiếp Tinh thần Việt
Củng cố phe thân Tàu - việt gian

Nguyễn Hữu Viện

Đồng hồ Sinh học của Não trạng Đại Hán vẫn còn giữ giờ Chiến Quốc
************************************************************************

Tư duy Đế quốc Tàu cội nguồn nghĩ làm sai !
Quên lời Thầy Đặng (1) chờ thời che sức mạnh quân tài 
Đâu rồi Quyền lực Mềm thâm kế Tôn Tử ? ? 
Nay đang gây hấn hầu hết láng giềng bất kể ai !
Mồm bảo Thế giới vì Hòa bình trỗi dậy 
Tay bắn nát đời ngư dân Việt máu lai láng dài !
Đâm lũng tầu Nhật trong vùng Đảo Kim Các 
Toàn Biển Đông về ta phong phú nguyên tài 
Giao thoa Thái Bình Dương - Biển Ấn Độ 
Hình thành Chuỗi đảo Chiến lược Ngọc trai ! ! !

*

Tư duy Đại Hán ngay giữa Làng Thế vận
Giữa Làng Triển lãm Thượng Hải vai vế Anh quân :
Ngôi nhà Trung Quốc ngay trung tâm ngất ngưởng 
Ta rốn vũ trụ thiên tử tối thượng giữa cõii trần !
Các nước thế giới chư hầu về quỳ triều cống 
Chóp bu tôn ti trật tự : Tàu làm trọng tâm !
Nay Chính trường Quốc tế như Thời Chiến Quốc :
Thời đại Quân sự Chinh chiến toàn thắng nước Tần

cdn.epictimes.com/richardebeling/wp-content/uploads/sites/15/2015/05/Chinese-Corruption-at-the-Top-cartoon.jpg

Mô hình Nhà Nước Khổng giáo cho nước láng giềng 
Chủ quyền cốt lõi trên Biển Đông ta nước bá quyền 
Lợi dụng Mỹ sa lầy hai cuộc chiến cùng khủng hoảng tài chính
Lộ mặt bành trướng ép nước chư hầu dương tuyên 
Mệnh lệnh Bắc Kinh nước lớn dạy nước nhỏ 
Thời Tòan Cầu như Thời Chiến Quốc chính chuyên 
Mỹ bảo vệ quyền lợi và đồng minh là tấn công vào Trung Quốc 
Tiểu quốc biết phận mình chấp nhận Trật tự tự nhiên !

*

Não trạng Đại Hán đế quốc nhìn Thế giới qua lăng kính
Tránh khỏi làm sao Nhân lọai hòai nghi bất bình 
Lòai Người Tiến bộ Văn minh đang kỳ vọng :
Chào mời Tàu vào Nhân loại đại gia đình 
Mong đối tác hùn vốn có trách nhiệm nghĩa vụ
Mỉa mai thay Tàu trọc phú tập tễnh kiêu binh
Tham vọng Trung Quốc là trật tự Trung Hoa đơn nhất
Mọi toan tính sai lầm đưa Lòai Người vào Chiến chinh

TỶ LƯƠNG DÂN

1. Đặng Tiểu Bình dạy dân Tàu : "Chờ thời cơ và che giấu sức mạnh của mình ... "

Ảo vọng Đại Hán nơi xứ Phật
**********************

http://www.youtube.com/watch?v=NxxEo6lEC_U

Mãn Châu - Mông Cổ - .. .. mồ dĩ vãng
Một thuở xưng hùng nay tan hàng !
Kiếp dân thiểu số Tàu an phận !.. .. 
Tây Tạng giờ « Giao Chỉ & An Nam « 
Hồn Việt - Hồn Nhật - .. .. còn bảo giữ 
Truyền thống Văn hóa tránh hòa tan 
Đại Hán mưu bành trướng đồng hóa 
Bản sắc Tây Tạng khó diệt tàn !

Nguyễn Hữu Viện

PARIS - 10 tháng 3 năm 2009 

(ngày 10 tháng 3 năm 1959 - ngày 10 tháng 3 năm 2009 )

Kỷ niệm 50 năm Ngày khởi nghĩa của Nhân dân Tây Tạng vùng lên chống Tàu chiếm đóng quê hương của Người vào ngày 10 tháng 3 năm 1959 tại Thủ đô Lhassa, Tây Tạng sau khi quân đội Tàu xâm lăng quân sự từ năm 1951

http://www.youtube.com/watch?v=HA8B4f_ezSI

Mãn Châu, Mông Cổ, Khiết Ðan, Thổ Phồn đã bị Tàu đồng hóa !
Nhật, Tây Tạng, Việt Nam, Hàn Quốc, Miến Ðiện, Ai Lao vẫn tồn tại được vì có truyền thống bản sắc riêng biệt

Tàu MAO XẾNH XÁNG Tàu TƯỞNG GIỚI THẠCH đều có chung gien di thể ĐẠI HÁN
*********************************************************************

Ba Bình – Trường Sa của Việt Nam
Tàu MAO Tàu TƯỞNG chúng dám làm :
Gác lại chuyện hai đối thủ lịch sử !
Tàu cộng Tàu quốc chúng đều ham 
Hai thằng đều nặc máu Đại Hán 
Dự án cùng khai thác Biển Đông đem bàn !
Bắt tay hai thằng HỒ thằng MÃ 
Mò tìm dầu khí đáy « Biển Hoa Nam »

TRIỆU LƯƠNG DÂN 

Tàu MAO XẾNH XÁNG Tàu TƯỞNG GIỚI THẠCH cùng khai thác đảo Ba Bình?
thứ sáu, 27 tháng 7, 2012

Đang có đồn đoán Trung Quốc và Đài Loan có thể tiến
gần hơn đến việc khai thác chung tài nguyên quanh 
đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường
Sa.

Hòn đảo này, mà tên Trung Quốc là Thái Bình Đảo,
đang thuộc sự kiểm soát của Đài Loan.

Thâm mưu Đại Hán cấm đánh cá trên Biển Đông
************************************************

http://www.youtube.com/watch?v=f6Glm2n-R5E

Bắc Kinh cấm đánh cá Biển Đông
Mũi tên trúng hai đích thế là xong !
Chỉ là chiến thuật vô cùng thâm hiểm
Củng cố chủ quyền trên Biển Đông
Không vì bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản
Chỉ giục tầu cá Khựa giương buồm dong
Về Trường Sa tạo cớ cho tầu ngư chính
Bắt tầu cá Phil trên bãi Hòang Nham
Gia tăng tần suất hiện diện Chệt kiểm soát
Có lợi cho Tàu đàm phán phương song !

TRIỆU LƯƠNG DÂN

http://www.youtube.com/watch?v=EPmnf7igIDE

Diễn biến Đại Hội 11 của 15 chú cuội bán hồn cho Đại Hán ....
**********************************************

Đại Hội Đảng chia chác ghế ngồi
Thằng ở lại - tên về vườn hưu chơi !
Bốn ghế đỏ chót Thiên Triều chỉ định 
Trọng "lú + lùn" lọt mắt Bắc Kinh ơi ! ?
Lão "Bốn Gật" chịu Tây Nguyên bôxít ! !
Gạt nghe chuyện Biển Đông dậy sóng trùng khơi 
Qua quỳ tận Bắc Kinh theo Thầy TÀU học tập
16 chữ vàng + 4 Tốt lò luyện hết mình thôi ! 

http://www.youtube.com/watch?v=hm05t6n8jbU

Đập mắt triệu Lương Dân bóng ma Lê Chiêu Thống 
Bộ Trính CHỊ : Quỷ Phạm Nhan - Vua tập thể 15 đầu hồng !
Tham nhũng : chém đầu này trồi ra ngàn đầu quái thai khác .. .. 
Băng lợi ích cả tâm và tầm đều thấp kém số không ! 
Cái cày đi trớc con trâu : con sinh cha ngược đời trái khoáy ! ! !
Vùng lên hàng hàng lớp lớp Lương Dân đồng lòng 
Bóng ma Bắc thuộc ám ảnh hoài Tổ Quốc 
TÀU KHỰA không cần 1 viên đạn nhờ lũ Việt gian thù trong ..... 

TRIỆU LƯƠNG DÂN

Xiềng xích sắt Đại Hán là thòng lọng kinh tế tự đâm vào cuống họng mình
*****************************************************************

Siêu thặng dư trao đổi thương mại Việt-Trung
Khựa lấy gậy ông ngu đập lưng cùng ông khùng !
Chúng nuôi Siêu Vịt gian nuôi Tổng 2 phân Cục
Tàu bỏ ra chút tép nuôi ký sinh từ vụ làm ăn tôm hùm !
Quan tham tha hồ ký cho Khựa thuê rừng biên giới Bắc
Đào mồ đập mả Tổ tiên nơi bô xít Tây Nguyên
Quan đỏ giàu kếch xù tỉ đô Na …nứt đố đổ vách
Thêm tiền thuế Dân chúng gởi Thụy Sĩ nhà băng
Nếu mai giặc Khựa tràn vào Hán hóa tiêu diệt
Chúng chắc cũng bị giết …Nước mất Nhà tan ! ….

TRIỆU LƯƠNG DÂN

Thêm những bước đi nguy hiểm Đại Hán !
**********************************************

Thêm bước đi nguy hiểm Đại Hán !
Sau lấn chiếm biển đát Việt Nam 
Ấn Độ Dương (1) đang muốn chân cắm
Tham vọng mở ảnh hưởng Tích Lan (1) !
Điếu Ngư (2) giả tàu cá đâm chiến hạm Nhật 
Mụ Khương Du (3) khuyên Nhật tránh làm
Khai thác dầu khí vùng quần đảo
Gây thù chuốc óan lũ Hán tham ! ! !

TỶ LƯƠNG DÂN 

1. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố lo ngại trước tham vọng của Trung Quốc mở rộng quân sự của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương , đặc biệt là đối với những nước như TÍCH LAN tức Sri Lanka, một đồng minh truyền thống của Ấn Độ. 

"Trung Quốc đang muốn cắm chân ở Nam Á và Ấn Độ phải suy nghĩ về thực tế này

Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng ở Nam Á, khó có thể nói điều này sẽ dẫn tới đâu, vì thế Ấn Độ cần phải chuẩn bị. 

( Hãng tin Reuters (7/9/2010) dẫn lời )

2. Tàu cá TQ 'va vào tàu tuần tra Nhật' vào ngày 6/9/2010 ngoài Biển Đông Trung Hoa gần qần đảo Điếu Ngư có nhiều bên tranh chấp giữa NHẬT - TRUNG 

Một tàu cá của Trung Quốc đâm vào hai tàu tuần dương của Nhật Bản ngoài vùng đảo tranh chấp giữa hai nước, gây căng thẳng ngoại giao.

Chiếc tàu cá TQ ban đầu đâm vào tàu Yonakuni của Nhật lúc 10 giờ 15 sáng vào ngày 6/9/2010 làm hư hại nhẹ bánh lái.

Vẫn theo ông Yosuke Oi, chừng 40 phút sau, tàu TQ bất ngờ quay lại và đâm vào tàu Mizuki của Nhật, gây ra làm hư hại nhẹ ở thành tàu.

3. Khương Du, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng

"Điếu Ngư và các đảo nhỏ là của Trung Quốc và Nhật phải ngưng các hành động phương hại đến hoạt động tàu cá Trung Quốc và người dân Trung Quốc". 
Nguyễn Hữu Viện

Bóng ma đen Đại Hán sau lưng đàn áp bloggers
***************************************

Tổng Cục Hai (TC2) cánh tay nối dài Đại Hán 
Nắm Hà Nội đàn áp Nhân dân bạo tàn 
Bất mãn chống Tàu khựa dã tâm xâm lược 
Bọn chó săn đánh hơi Tình yêu Việt Nam !
Theo dõi suy tư bậc lão thành & quần chúng
Bắc Kinh trang bị phương tiện tối tân sang 
Theo dõi xa lộ thông tin (1) người du mạng (2) 
Tây Nguyên - Hoàng Sa - Trường Sa săn bắt hàng ! 

Nguyễn Hữu Viện

1.	Internet 

2. Internaut

Thiên Thời + Địa lợi : Đại Hán giờ đang bốn bề thọ địch !

*********************************************************

Sau Thế chiến Hai Nhật vẫn là cường quốc Á châu
Viễn kiến ngăn mối đe dọa cường quốc trên biển của Tàu 
Ưu thế Biển Đông sẽ có ưu thế trên đảo Kim Các 
Sách trắng Quốc phòng Nhật nhắm thẳng vào Khựa Tàu

Gấu Nga không kỳ vọng Đối tác chiến lược Nga-Trung
Kế hoạch tái xây dựng căn cứ hải quân Đông Nam Á vùng 
Dồn dập hợp đồng bán vũ khí cho các nước trong khu vực
Lò thuốc súng Biển Đông phản ánh mối lo âu nước Tàu bất trung 

Lo từ Biển Đông lấn đến chiến lược Ấn Độ Dương 
Không ngừng tăng năng lực viễn dương tác chiến trường 
Ấn Độ xây dựng Bộ Tư lệnh Hải quân Viễn Đông trực chiến 
Chính sách kiềm chế ảnh hưởng Tàu trên Biển Đông trùng dương 

Đối kháng Mỹ-Trung càng ngày càng quyết liệt đôi bờ Thái Bình
Đại Tây Dương sau Thế chiến Hai lãng quên vào Quá khứ
Biển Đông hay Kim Các vào Khái niệm ‘Không-Hải Chiến’ đăng trình
Thái Bình Dương là Tương lai ...cũng là biển Chiến trường chiến chinh 

Tham vọng Tàu thành cường quốc biển không phải dễ !
Giấc mộng bá chủ hải hồ Đề đốc Thái giám Trịnh Hòa đã từng liệt tê …
Mỹ đang ngăn Tàu gã khổng lồ vào địa vị chủ đạo thế giới 
Không khéo Tàu sân bay THI LANG thang cùng chủ thành gã khổng lồ què 

Bắc gấu Nga – Đông võ sĩ đạo Nhật – Tây chú chà và Ấn
Phía Nam một thời cơ may hỡi NƯỚC VỆ sao còn ngu đần ? !
Tham vọng Đại Hán Trung Hoa giờ đang bốn bề thọ địch 
Đồng minh chiến lược với Lòai Người tiến bộ chắc tất 
thắng vì Dân chủ + Canh tân …

TRIỆU LƯƠNG DÂN

Hòn vọng phu Thời Đại Hán MAO XẾNH XÁNG - HỒ CHÍ MEO ...
*****************************************************

Bao Nàng TÔ THỊ đất LÀNG BÂN (1)
Vọng phu nhìn mặt phá bần hần 
Ngư ông bặt tăm ngòai biển cả 
Bóng thuyền câu sóng bạc đầu ngân 
Bọn giặc Cờ đen ÔN GIA BẢO !
Trỗi dậy "chiến tranh" chúng cóc cần 
Siêu cường thứ Hai lại hải tặc 
Giết người - tiền chuộc ...rõ bất nhân !

Nguyễn Hữu Viện

1. LÀNG BÂN là làng ảo Việt Tòan cầu có địa chỉ IP trên Đàn Chim Việt do bác Huyện ủy LÀNG ỦY UNCLEFOX BÁC CÁO ..

nhưng LÀNG BÂN là làng thực có thật trong Nước vào Thời Đại Hán MAO XẾNH XÁNG - HỒ CHÍ MEO ... là những làng chài quang vùng biển HÒANG SA - TRƯỜNG SA đang bị giặc CỜ ĐEN CỜ ĐỎ Trung Cộng SIÊU CƯỜNG HẢI TẶC đánh phá giết hại ngư dân Việt ngay trên ngư trường thuộc vùng biển vùng trời vùng đất của TỔ QUỐC VIỆT NAM ...

Hải tặc Đại Hán xem Công pháp Quốc tế bằng vung ...!!
*****************************************************

Của chung Nhân lọai : Thái Bình Dương
Đại Hán trò hải tặc oai giương
Đòi Mỹ chia đôi vùng kiểm soát 
Cam Ranh - Hạ Uy Di đôi đường 
Chú Sam lên mặt Cường quốc Biển
Trung Qủy quay hù Nước Vệ đáng thương 
Tự nhận đàn em đeo 4 Dốt !
Thêm 16 chữ Dzàng dẻo cương ...! 

*

Thằng anh vừa đánh vừa thoa đầu 
Biển Đông thò liếm hết lưỡi trâu
Rõ ngu vì cả tin ý thức hệ !
Ngửi d..ắm Mao Xếnh Xáng tối đầu ! ! !
Lắm thằng ngu trung còn lưỡi gỗ
Đời chúng đánh mất -- Nước còn đâu ???
Thôi thôi giác ngộ cùng sáng mắt 
Lối về Dân tộc - Đất Mẹ cùng có nhau .....

TỶ LƯƠNG DÂN 

Năm 2008, Tàu "tưởng" hù Chú Sam Mỹ để doạ các nước khác qua việc Trung Quốc bắt đầu bằng cách đòi Mỹ là chia đôi Thái Binh Dương : Mỹ rút vế phiá bên kia đảo Guam với Hạ Uy Di, còn vùng bên tính từ CAM RANH này thì dành cho Trung Quốc 

Mỹ không chiụ, thì Trung Quốc lập tức làm găng ở Biển Đông. Mà đó là để hù doạ các nước khác.

Đặc biệt là đồng chấy Vịt Nôm ... !!!!
*

Anh cả đại ca Đại Hán
**************************

Cường quốc kinh tế cùng ngoại giao
Đại ca Tàu chửa đáng bậc anh hào !
Bảo kê đạp Nhân quyền khắp Thế giới 
Miến Điện Bắc Hàn nhúng tay vào
Sudan - Iran - Zimbabwe 
Nuôi béo bầy độc tài ác làm sao 
Nội trị thẳng tay bỏ tù đàn áp 
Lưu Hiểu Ba cấm Giải Nobel trao

Tội ác lũ Hung nô Đại Hán ...
******************************

Chín đầu rồng phân lưu Cửu Long 
Đồng bằng châu thổ sông Mê Kông
Đầu nguồn Tàu xây đập nước loạn xạ
Lưu lượng thời gian chảy siết dòng !
Chất nước độ sinh thái hủy hoại
Trăm triệu lưu dân lưu vực sông .. ..
Về đâu trong hoàng hôn Hồng Thủy 
Cửu Long cạn nguồn - dậy sóng Biển Đông !

Nguyễn Hữu Viện  

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6