Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3 / After Freedom and Democracy, it will be certainly better
 
 After Freedom and Democracy, it will be certainly better
70 years they promise us a lot of liars
That they will give us rice and roses

For 70 years that they give us only misery and hunger 
And they maintain power and money 

For 70 years that they crush us
Enough lies and propaganda !
We do not want to starve !!!

 After Freedom and Democracy
Ah! It will be certainly better
It will be certainly better

Uncle Hồ and his mafia Party must be over sooner or later
Ah! It will be certainly better
It will be certainly better

Uncle Hồ we will take him out of the mausoleum  and his corpse will be burried
His mafia Party we will dissolve 
Only the pro-china betraying party members we will hang them !

 After Freedom and Democracy
Ah! It will be certainly better
It will be certainly better

For 70 years they only make war
To the sound of guns and canons
Leaving us to die of misery
It can not last forever …

For 70 years they take our men
They treat us like beasts and modern slaves 
It could not last forever!

 

The punishment for Uncle Hồ and his mafia Party will come
Because our people reasserts themselves
You're well paid your heads,
It's over, Red collective kings !
You can't rely on our own anymore:
We will now offer yours
Because it is we, the people who make the law now ! ...

 After Freedom and Democracy
Ah! It will be certainly better
It will be certainly better

Today, the people repeat over and over
 And we shall sing ''You are over now
Uncle Hồ and His mafia Party are finished ! ''

It's over when Brother Four Worm or Brother Three Frog are used to speak about the corruption as a national disease
Like a clown they speak for nothing 
We, the people as the lawmaker everything shall be accomplished
The one who is put by China shall be brought down
The one who love and devote to Motherland Vietnam shall lead the country to happiness 
At being obedient to Law
Every Vietnamese shall be trained to rebuild our country
After Freedom and Democracy
Ah! It will be certainly better
It will be certainly better

Hồng and Hùng, Loan and Tuấn can sing for Freedom and Liberty
Let us rejoice, good times will come !
The Vietnames people can determine their fates and their future
The state of law, with justice, will overcome and get it
Thanks to the careful democrats and lawmakers
Everyone will have a new place in a new country
If he sees something wrong he shall speak with courage without fear 

After Freedom and Democracy
Ah! It will be certainly better
It will be certainly better

An armed people will always take care of their Homeland
We'll know right from wrong
The citizen will support the Great Cause
Small ones and great ones all have the soul of a soldier
During war none shall betray
With heart all good Vietnamese people will fight
The Vietnamese people will always  win !
MILLIONS OF HONEST PEOPLE 

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain