Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3 /Pouchen Vietnam's all workers keep going on big strike

Pouchen Vietnam's all workers keep going on big strike


https://www.youtube.com/watch?v=zre_kbNNYrI 

Công an chém công nhân Pouchen bị thương khi đang đình công?  
 
 
Tonight the revolting workers can't stop
They will be on a big strike against the chintok boss
The protest was triggered by company's regulations
Concerning salary and bonus subtraction 

They are living on the line 
Where dreams are never found and only lost
They will be there for a big strike on time 
On National Highway - Biên Hòa City, Đồng Nai province.
Up to 17,000 workers among the 21,600 employees 
of Pouchen Co. have been simultaneously out on strike
For wanting things that can only be found in salary and bonus 
The struggles of the poor and miserable workers 
Perhaps they will lose their jobs
And they shall lose also their wives and families
The struggles of the poor and miserable workers 
 In the darkness on the edge of Biên Hòa Shantytown

  
https://www.youtube.com/watch?v=dastzKhqLog 

Công nhân Pouyuen tiếp tục đình công lớn ngày thứ 5 


If you are living in a tents underneath a bridge, workers
All roads lead to home
We are making a big manifestation in Biên Hòa
Biên Hòa is our VietLabor Federation Union Town 
Tens of thousands of Pouchen Co. Workers
Have been simultaneously out on strike

https://www.youtube.com/watch?v=dd33tL4nSLU 

Lao Động Việt công khai tuyên cáo hoạt động tại Việt Nam 


Biên Hòa is a Union Town
Biên Hòa is our VietLabor Federation Union Town 
All down the line
And if Red policers come to strip our rights away
We will give them hell every time
Biên Hòa is a Union Town
Biên Hòa is our VietLabor Federation Union Town 
All down the line

Today we all workers locked the shoe factory
We are fighting until the end
And we're not gonna break tonight
And we're not gonna bend
We all say the Labor Federation's down
 For every action, there is a reaction
Equal and opposite
That's why, our friends workers, the blood tastes good
Every time we are hit
We have will to win 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-G5j67Wx1xo 


So, come rain or come wind or dark of night
There are up to 17,000 workers among the 21,600 employees 
Of Pouchen Vietnam is a 100% Taiwanese-invested firm based 
Took part on the strike in the National Highway
 Bien Hoa City, Dong Nai province.
And that number has grown
And when we put Ms. Nguyen Thi Ngoc An, 
Chairwoman of Bien Hoa City's Labor Federation on trial
We will be in the front row
Just take a look around
Biên Hòa is a Union Town
Biên Hòa is our VietLabor Federation Union Town 
We are a Union Town
One, two, three, four - 
Let's go and make a big strike !


Biên Hòa is a Union Town
Tens of thousands of Pouchen Co. Workers
Have been simultaneously out on strike
Biên Hòa is a Union Town
Biên Hòa is our VietLabor Federation Union Town 
All down the line
And if Red policers come to strip our rights away
We will give them hell every time
Biên Hòa is a Union Town
Biên Hòa is our VietLabor Federation Union Town 
All down the line

https://www.youtube.com/watch?v=GFsX4Tgys_I 

Quốc lộ 1K tê liệt vì hàng nghìn công nhân công ty Pouchen đình công 

 
Everyday early in the morning 
Pouchen Vietnam factory whistle blows
Workers are hurry to walk in the factory
Workers classified of A, B and C 
Following a major policy of Pouchen Vietnam
As in many big companies in Dong Nai province
In the morning light
Workers classified of A, B and C 
Are hurry to walk in the factory
Under security and human ressource chinese officers
It's the working class in a communist Vietnam 
The working class, just the working fate
To the end of inhuman life 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh2dPrwig_k 

Through the obsession of fear 
Through the pression of pain
Thousands of men and women 
Walking towards the Pouchen Vietnam factory 
Factory gates under the heavy rain
On the Blood Flag 
Pouchen Vietnam factory takes those workers' hearing 
Bur they accept and understand
They are working class,
A working class congratulated by the Red dictatorship

End of the day,
Pouchen Vietnam factory whistle cries
Those miserable workers walk through these gates 
With death in their hearts and minds
And you must know and believe
Several workers get sick and hurt tonight
It's the working class 
Ruled by the pro-china Red dictatorship
The working class adored by Uncle Mao and Uncle Ho 
It's the working life cheat by Uncle Ho and his mafia party
Because it's the working
Glorified by the pro-china Red dictatorship's demagogy
The working class, just the slave's life
 
https://www.youtube.com/watch?v=e_l71ahTxoA 

Phát hiện một công nhân treo cổ chết tại phòng trọ ở Đồng Nai 


 In the darkness on the edge of Biên Hòa Town
The miserable workers are ling in a shantytown
But that revolutionary blood is burning in their veins
There's a large hamlet of poor workers 
Underneath Biên Hòa's highway bridge
 In the darkness on the edge of Biên Hòa Shantytown
Everyone has just gotten a secret
''A general strike !''
Something that they just must face with big boss chintok
Everyone has just gotten a secret
''A general strike !''
Where nobody asks any questions 
 In the darkness on the edge of Biên Hòa Shantytown
Some CCCC (Con Cháu Các Cụ) folks 
Are born into a communist families
Under the beautiful stars
In the brightness in the luxurous heart of Saigon
Other guys get it anyway, anyhow
Are born into a 'fantosh' families
Under the unfortunate stars
In the darkness on the edge of town. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut1zdilJHck 

Hơn 10 ngàn công nhân tại Đồng Nai đình công   


This pro-china red dictatorship had a conservative idea
And national assembly made one-way laws
It seems like it's very illegal
To fight for the Labor Union any more
Which side do you choose, my miserable workers ?

You set out to join the strike line
For together you cannot fail
You have been stopped by red policers
They said, "Go home poor guys or you're imprisoned"
Which side do you choose, my miserable workers ?
VietLabor Federation or pro-china dictatorship's Labor Federation ?
Which side do you choose, my miserable workers ?
VietLabor Federation or pro-china dictatorship's Labor Federation ?

https://www.youtube.com/watch?v=_ve7uBA8iF4 

Bất chấp bị đàn áp, Lao Động Việt quyết không bỏ cuộc

How can I explain to a crying girl
Why her father can't go back 
After a working day in factory
So the young girl and her family suffer
Which side do you choose, my miserable workers ?

How can I explain to a crying boy
Why his mother can't go back 
After a working day in factory
So the young boy and his family suffer
Which side do you choose, my miserable workers ?
VietLabor Federation or pro-china dictatorship's Labor Federation ?
Which side do you choose, my miserable workers ?
VietLabor Federation or pro-china dictatorship's Labor Federation ?

Your father is a worker at Pouchen Co. 
The chinese boss will fire your daddy  one day 
What shall your family do?

Come all you good workers at Pouchen Co. 
Good news to you I will tell VietLabor Federation 
Of how the good this organization is 

https://www.youtube.com/watch?v=wCG-iFutpRE 

TÌM HIỂU VỀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT TỰ DO & 
UỶ BAN BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM


 Don't listen to the chintok boss' lies
You poor folks haven't got a chance
Unless you can organize well ! 

I follow my conscience and my reason
And I do whatever I can do 
But I prefer the Union Laws
To defense for a working man's struggle
Which side do you choose, my miserable workers ?

Which side do you choose, my miserable workers ?
VietLabor Federation or pro-china dictatorship's Labor Federation ?
Which side do you choose, my miserable workers ?
VietLabor Federation or pro-china dictatorship's Labor Federation ?MILLIONS OF HONEST PEOPLE - TRIỆU LƯƠNG DÂN

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain