Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4/Từ Diên Hồng Thế kỷ 12 : Sao quá lâu Dân chủ, đã đến lúc thực hiện Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21 .. ..Từ Diên Hồng Thế kỷ 12 : Sao quá lâu Dân chủ, đã đến lúc thực hiện Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21 .. .. 
************************************


https://www.youtube.com/watch?v=xxD3QiFj-QY 

 Việt Nam ! Việt Nam ! Giờ đây sao quá lâu !
Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ
Từ Diên Hồng Thế kỷ 12 quét sạch Nguyên Mông 
Sao quá lâu Dân chủ tám Thế kỷ trôi qua 
Hỡi Đồng bào howdi Đồng hương 
Trong và ngoài Tổ Quốc Việt Nam 
Đã đúng lúc thực hiện Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21 
Từ Diên Hồng Thế kỷ 12 : Sao quá lâu Dân chủ
Đã đến lúc thực hiện Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21 trùng tu 

https://www.youtube.com/watch?v=gvzLP4-hu5g 

 MẸ VIỆT NAM - BIỂN MẸ  


Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ
Giờ đây đúng lúc bắt tay nhau quên hận thù 
Bước qua Vòng Kim cô canh tân trùng tu 

Hàng vạn hàng triệu Đồng bào tiến đến Hồ Gươm 
Hoàn Ỷ kiếm trong tay chặt Định kiến bình thường 
Quỳ trước Tháp Bút ôn lại bài học Cha Ông 
Cùng ngước lên Trời xanh Thăng Long 
Tháp Rùa viết Thanh Sử lên khung trời hồng 
Bên khung cửa hẹp đọc lại Ngàn trang Sử Việt hào hùng
Bạch Đằng - Ngô Quyền + Trần Hưng Đạo - Đống Đa Quang Trung 


https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs

 Bạch Đằng Giang  


Từ Diên Hồng Thế kỷ 12 : Sao quá lâu Dân chủ
Đã đến lúc thực hiện Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21 trùng tu 

Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ
Giờ đây đúng lúc bắt tay nhau Hòa giải trùng tu
Bước qua Vòng Kim cô Quốc - Cộng hận thù 

https://www.youtube.com/watch?v=bN1eP8QtL9o 

 HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG  


Sao quá lâu Dân chủ từ Diên Hồng 
12 Thế kỷ đã trôi qua chẳng làm gì không !

Đã đến lúc thực hiện Đại Ziên Hồng 
Thế kỷ 21 trùng tu Giấc mơ Việt Nam chờ mong 

Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ
Giờ đây đúng lúc bắt tay nhau tay tim óc trùng tu  
Hòa giải Tình thương đạp qua cái bẫy Ý hệ 
Bước qua Vòng Kim cô Quốc - Cộng hận thù 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz1zd3IoHLQ 

 Bạch Đằng Giang  

Giờ đây sao quá lâu !
Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ
Từ Diên Hồng Thế kỷ 12 quét sạch Nguyên Mông 
Sao quá lâu Dân chủ tám Thế kỷ trôi qua 
Hỡi Đồng bào howdi Đồng hương 
Trong và ngoài Tổ Quốc Việt Nam 
Đã đúng lúc thực hiện Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21 
Giờ đây sao quá lâu !
Sao quá lâu sao quá lâu đến thế 


https://www.youtube.com/watch?v=Qv-ym3sdmwY 

 MẸ VIỆT NAM - ĐẤT MẸ  


Sao quá lâu đến thế Đàn Chim Việt cùng bay một hướng :
Hòa giải bắt tay cùng nhau xây dựng lại Cố Quốc - Cố Hương 
Giờ đây sao quá lâu !
Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ
Đã đến lúc Thời điểm Việt Sử đang điểm Chân lý 
Cùng dựng xây dưới Ngọn Hoàng Kỳ 

http://img.photobucket.com/albums/v305/huchim/VinhDnh60namCoVangbasocdo_1948-2008.jpg

Biểu tượng - Tự do - Dân chủ - Tình thương - Công bằng - Huynh đệ 
Cười vui lên đi ! Hát vui cùng nhau Thế kỷ đen tối qua rồi
Chỉ còn Giấc mơ Việt Nam cùng với Mẹ Việt Nam lời thề 
Vâng, vâng đúng vậy chúng ta quán triệt bắt tay tin nhau
Tha thứ bao dung cho nhau vì tóc Mẹ Việt Nam quá bạc trắng đầu 
Không bao giời lãng quên Lời Hứa nguyện với Mẹ thâm sâu
Chúng con xin thề giữ thơm Quê Cha Quê Mẹ 

Giờ đây sao quá lâu !
Sao quá lâu sao quá lâu đến thế 
Sao quá lâu đến thế Đàn Chim Việt cùng bay một hướng :
Hòa giải bắt tay cùng nhau xây dựng lại Cố Quốc - Cố Hương 
Giờ đây sao quá lâu !
Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ
Đã đến lúc Thời điểm Việt Sử đang điểm Chân lý 

http://www.spaceunlimit.net/lh/2014/hinh/CoVang/CoVang_3760_08.gif


Cùng dựng xây dưới Ngọn Hoàng Kỳ 
Biểu tượng - Tự do - Dân chủ - Tình thương - Công bằng - Huynh đệ 
Cười vui lên đi ! Hát vui cùng nhau Thế kỷ đen tối qua rồi
Chỉ còn Giấc mơ Việt Nam cùng với Mẹ Việt Nam lời thề 
Bây giờ đây, Quế Hương ! Anh van xin cùng em

Giờ đây sao quá lâu !
Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ

Nay sao quá lâu cũng đủ lắm rồi các Chị Anh em !
Đã đến lúc Thời điểm Việt Sử đang điểm Giờ Sự thật 
Cùng dựng xây dưới Ngọn Hoàng Kỳ 

https://vietcongonline.files.wordpress.com/2015/01/1197.jpg


Biểu tượng - Tự do - Dân chủ - 
Tình thương - Công bằng - Huynh đệ - Sử Thi 

Ôi sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ ?
Ôi Quê Hương ngàn đời yêu dấu dấu yêu !
Thuở Anh gặp Em Quê Hương tóc còn quá xanh
Bao Thập kỷ nửa Thế kỷ hơn đã đang qua từ đấy !

Ôi sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ ?
Ôi Quê Hương ngàn đời yêu dấu dấu yêu !
Ôi sao vẫn quá lâu Bình minh - Rạng Đông ?

https://www.youtube.com/watch?v=39Yz8hTnDsI 

  Mẹ Trùng Dương, Mẹ Việt Nam ơi & Cô Gái Việt 


Ôi sao vẫn quá lâu Giấc mơ Việt Nam : Tự do - Dân chủ ?
Ôi sao vẫn quá lâu Tranh tối tranh sáng - Hoàng hôn ?
Ôi sao vẫn quá lâu Bình minh - Rạng Đông ?
Quế Hương Em nơi chốn Đất lạnh lưu đày
Ôi sao vẫn quá lâu Bình minh - Rạng Đông ?
Lương Dân Anh nơi chốn Đất Văn học lưu vong !
Ôi sao vẫn quá lâu Giấc mơ Việt Nam : Tự do - Dân chủ ?
Ôi sao vẫn quá lâu Tranh tối tranh sáng - Hoàng hôn ?
Ôi sao vẫn quá lâu Bình minh - Rạng Đông ?

https://www.youtube.com/watch?v=w-fSin5q0JA  

  Hải ngoại thương ca 


Giờ đây sao quá lâu !
Sao vẫn quá lâu Tự do - Dân chủ
Nay sao quá lâu cũng đủ lắm rồi các Chị Anh em !
Đã đến lúc Thời điểm Việt Sử đang điểm Giờ Sự thật 
Cùng dựng xây dưới Ngọn Hoàng Kỳ 
Biểu tượng - Tự do - Dân chủ - 
Tình thương - Công bằng - Huynh đệ - Sử Thi 

Giờ đây sao quá lâu !

Kẻo quá sắp muộn màng Vốn Thời gian đang cạn rồi 
Ôi sao quá lâu từ 1945 rồi 1954 rồi 1945 rồi 1989 !

https://www.youtube.com/watch?v=3vVHa07TPXQ

 Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp - Nguyễn Văn Đông  

Giờ đây sao quá lâu !
Bắt tay cùng nhau Thời gian qua không chờ đợi nhau 
Kẻo quá sắp muộn màng Vốn Thời gian đang cạn rồi 
Trái tim Em nồng ấm như Núi lửa cũng sắp tắt rồi

Khối óc Anh lý luận như Đỉnh Hoàng Liên Sơn
Băng lạnh cũng sắp băng tan mất rồi 
Ôi sao quá lâu từ 1945 rồi 1954 rồi 1945 rồi 1989 !
Ôi sao quá lâu từ 1945 rồi 1954 rồi 1945 rồi 1989 !


https://www.youtube.com/watch?v=OEP6Ox24Q6I 

 Tình ca  

Giờ đây chính lời Thời điểm Cuối cùng 
Dân tộc Việt cần bắt tay xây dựng chung 
Giờ đây chỉ còn Vận hội Thời điểm Cuối cùng 
Ôi Đất Mẹ ! Đất Cha ! Đất Nước ! Quê Hương ! Tổ Quốc chung .. .. 


TRIỆU LƯƠNG DÂN Nguyễn Hữu Viện 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain