Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4/The Navy Hymn for 74 Vietnamese naval soldiers

 The Navy Hymn for 74 Vietnamese naval soldiers
 

https://www.youtube.com/watch?v=rmL0DWNh71c 
Hải chiến Hoàng Sa 1974

Eternal Hero Trần Hưng Đạo 
Powerful to save 74 Vietnamese naval soldiers
Whose souls and lives have bound the restless sea waves
Around the Paracel Islands

74 Vietnamese naval soldiers fought
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time
74 Vietnamese naval soldiers challenged
The deepest Pacific Ocean
Who keeps forever their bones and ashes

https://hoiquanphidung.com/userupload/img/san-khau1_1421431375.jpg

74 Vietnamese naval soldiers fought
For their Mother Vietnam's Independance and Freedom
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time

https://www.youtube.com/watch?v=iNGNljvkeLg 
Tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa, phỏng vấn cựu Phó Đề Đốc VNCH Hồ Văn Kỳ Thoại

Oh please hear us when we cry to you,
74 heroic Vietnamese naval soldiers 
This Navy Hymn for your Heroic sacrifice in the open sea 
 The Navy Hymn for 74 Vietnamese naval soldiers
Eternal Ancestor Trần Hưng Đạo !
Please lend your grace
To those 74 Vietnamese warriors
With eagle's wings to fly
Through their Motherland's Space and Time
Through their Fatherland's Historic Winds and Storms
Through their Homeland's Sun and Moon

https://www.youtube.com/watch?v=81SLD7X9QTo 
Hoàng Sa phim tài liệu Hải chiến VNCH

Eternal Hero Trần Hưng Đạo !
Please bring 74 naval soldiers' Souls safely homewards again
Oh Father and Founder of the Vietnamese Naval Force,
Our beloved Eternal Hero Trần Hưng Đạo !
Please hear our respected prayers
For those 74 heroic Vietnamese Warriors
In sacrifice in the sea in the Spring 1974
For their Mother Vietnam's Independance and Freedom
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time

Oh our brave and heroic Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And give us more will and strength
Against the most dangerous enemy from the North

https://www.youtube.com/watch?v=Cugq7UwOL7s
40 năm Hoàng Sa: Hồn Việt TV phỏng vấn cựu sĩ quan quân đội VNCH

Our beloved Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And give us more will and strength
From China's tsunami on the East Sea
 Our beloved Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And protect thousands of Vietnamese naval soldiers
Where so ever they will combat on the East Sea
Against the pirate state China
Thus evermore must be dedicated to you, Vietnam's Naval Force
Eternal Hero Trần Hưng Đạo's daughters and sons
 The Navy Hymn of praise from Motherland and Fatherland

 MILLIONS OF HONEST PEOPLE -  The Navy Hymn for 74 Vietnamese naval soldiers
 
https://www.youtube.com/watch?v=rmL0DWNh71c 
Hải chiến Hoàng Sa 1974

Eternal Hero Trần Hưng Đạo 
Powerful to save 74 Vietnamese naval soldiers
Whose souls and lives have bound the restless sea waves
Around the Paracel Islands

74 Vietnamese naval soldiers fought
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time
74 Vietnamese naval soldiers challenged
The deepest Pacific Ocean
Who keeps forever their bones and ashes
74 Vietnamese naval soldiers fought
For their Mother Vietnam's Independance and Freedom
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time

https://www.youtube.com/watch?v=iNGNljvkeLg 
Tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa, phỏng vấn cựu Phó Đề Đốc VNCH Hồ Văn Kỳ Thoại

Oh please hear us when we cry to you,
74 heroic Vietnamese naval soldiers 
This Navy Hymn for your Heroic sacrifice in the open sea 
 The Navy Hymn for 74 Vietnamese naval soldiers
Eternal Ancestor Trần Hưng Đạo !
Please lend your grace
To those 74 Vietnamese warriors
With eagle's wings to fly
Through their Motherland's Space and Time
Through their Fatherland's Historic Winds and Storms
Through their Homeland's Sun and Moon

https://www.youtube.com/watch?v=81SLD7X9QTo 
Hoàng Sa phim tài liệu Hải chiến VNCH

Eternal Hero Trần Hưng Đạo !
Please bring 74 naval soldiers' Souls safely homewards again
Oh Father and Founder of the Vietnamese Naval Force,
Our beloved Eternal Hero Trần Hưng Đạo !
Please hear our respected prayers
For those 74 heroic Vietnamese Warriors

http://www.ttdq.de/sites/default/files/images/Haichien%20HoangSa3.jpg

In sacrifice in the sea in the Spring 1974
For their Mother Vietnam's Independance and Freedom
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time

Oh our brave and heroic Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And give us more will and strength
Against the most dangerous enemy from the North

https://www.youtube.com/watch?v=Cugq7UwOL7s
40 năm Hoàng Sa: Hồn Việt TV phỏng vấn cựu sĩ quan quân đội VNCH

Our beloved Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And give us more will and strength
From China's tsunami on the East Sea
 Our beloved Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And protect thousands of Vietnamese naval soldiers
Where so ever they will combat on the East Sea
Against the pirate state China
Thus evermore must be dedicated to you, Vietnam's Naval Force
Eternal Hero Trần Hưng Đạo's daughters and sons
 The Navy Hymn of praise from Motherland and Fatherland

 MILLIONS OF HONEST PEOPLE -  The Navy Hymn for 74 Vietnamese naval soldiers
 
https://www.youtube.com/watch?v=rmL0DWNh71c 
Hải chiến Hoàng Sa 1974

Eternal Hero Trần Hưng Đạo 
Powerful to save 74 Vietnamese naval soldiers
Whose souls and lives have bound the restless sea waves
Around the Paracel Islands

74 Vietnamese naval soldiers fought
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time
74 Vietnamese naval soldiers challenged
The deepest Pacific Ocean
Who keeps forever their bones and ashes
74 Vietnamese naval soldiers fought
For their Mother Vietnam's Independance and Freedom
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time

https://www.youtube.com/watch?v=iNGNljvkeLg 
Tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa, phỏng vấn cựu Phó Đề Đốc VNCH Hồ Văn Kỳ Thoại

Oh please hear us when we cry to you,
74 heroic Vietnamese naval soldiers 
This Navy Hymn for your Heroic sacrifice in the open sea 
 The Navy Hymn for 74 Vietnamese naval soldiers
Eternal Ancestor Trần Hưng Đạo !
Please lend your grace
To those 74 Vietnamese warriors
With eagle's wings to fly
Through their Motherland's Space and Time
Through their Fatherland's Historic Winds and Storms
Through their Homeland's Sun and Moon

https://www.youtube.com/watch?v=81SLD7X9QTo 
Hoàng Sa phim tài liệu Hải chiến VNCH

Eternal Hero Trần Hưng Đạo !
Please bring 74 naval soldiers' Souls safely homewards again
Oh Father and Founder of the Vietnamese Naval Force,
Our beloved Eternal Hero Trần Hưng Đạo !
Please hear our respected prayers
For those 74 heroic Vietnamese Warriors
In sacrifice in the sea in the Spring 1974
For their Mother Vietnam's Independance and Freedom
Against the pirate state China
The most dangerous invaders of all time

Oh our brave and heroic Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And give us more will and strength
Against the most dangerous enemy from the North

https://www.youtube.com/watch?v=Cugq7UwOL7s
40 năm Hoàng Sa: Hồn Việt TV phỏng vấn cựu sĩ quan quân đội VNCH

Our beloved Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And give us more will and strength
From China's tsunami on the East Sea
 Our beloved Ancestors' Love and Power
Will shield us in danger's hour
And protect thousands of Vietnamese naval soldiers
Where so ever they will combat on the East Sea
Against the pirate state China
Thus evermore must be dedicated to you, Vietnam's Naval Force
Eternal Hero Trần Hưng Đạo's daughters and sons
 The Navy Hymn of praise from Motherland and Fatherland

 MILLIONS OF HONEST PEOPLE - TRIỆU LƯƠNG DÂN
 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6