Thơ Dấn Thân - Poètes engagés /Lời Mẹ Dặn

Bạn bấm vào hình bên để PHÓNG LỚN !!
Chân dung Nhà Thơ Dấn Thân Phùng Quán

Bản Tuyên Ngôn Thiên Chức của Nhà Thơ Nhà Văn :
==========================


Lời Mẹ Dặn
*********


Tôi mồ côi cha năm hai tuổi

Mẹ tôi thương con không lấy chồng

Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải

Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ

Ngày ấy tôi mới lên năm

Có lần tôi nói dối mẹHôm sau tưởng phải ăn đòn.

Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn

Ôm tôi hôn lên mái tóc

-- Con ơi

trước khi nhắm mắt

Cha con dặn con suốt đời

Phải làm một người chân thật.

-- Mẹ ơi, chân thật là gì?Mẹ tôi hôn lên đôi mắt

Con ơi một người chân thật

Thấy vui muốn cười cứ cười

Thấy buồn muốn khóc là khóc.

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét.

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêụ

Từ đấy người lớn hỏi tôi:

-- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?

Nhớ lời mẹ tôi trả lời:

-- Bé yêu những người chân thật.Người lớn nhìn tôi không tin

Cho tôi là con vẹt nhỏ

Nhưng không ! những lời dặn đó

In vào trí óc của tôi

Như trang giấy trắng tuyệt vờị

In lên vết son đỏ chóị

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi

Đứa bé mồ côi thành nhà văn

Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm

Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.Người làm xiếc đi giây rất khó

Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn

Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêụTôi muốn làm nhà văn chân thật

chân thật trọn đời

Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi

Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã

Bút giấy tôi ai cướp giật đi

Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.Phùng Quán -- Hà Nội, 1957

****************************************

What My Beloved Mother Told Me .. ..
=======================


I lost my dear father when I was only two,

Loving and cosseting me, she did not remarry.

She planted the mulberry trees, picked the green leaves,

Raised the silkworms, weaved the silk

And tenderly and kindly brought me up to adulthood.

A space of twenty years has drifted away but I still vividly rememberOnce upon a Time : that day long ago when I was five,

I lied to You, dearest Mother !

And thought I would be punished the next day .. ..

But she just contemplated and only looked at me sadly

Kissed tenderly my young mop of hair

And said with a gently sweet voice :

-- Before your beloved Father passed awayHe asked that I teach you to be faithful and truthful always!

Mother, what does that mean "faithful and truthful" ?

what is it to be faithful and truthful?

My dearest Mother kissed tenderly my eyes:

-- My son ! To be truthful is :

To laugh when you're merry,

To cry when you are sad,

To say you love when you love,

To say you hate when you hate.- Though they tempt and cocker you with sweet things,

Don't say you hate when you love.

Though they threaten you with a knive,

Don't say you love when you hate.

From that day on whenever the adults asked me

Little one, who do you love most?I would answer in remembering my beloved Mother's teaching :

That all my life I have loved the truthful people.

The adults would stare at me in disbelief

Thinking I was a little parrot.

But no, no, these instructions and advice which my dearest Mother said

Had imprinted upon my mind and heart

As a bright red seal of impressionOn the gloriously white page.

This year I am twenty-five,

That fatherless child has become a poet-writer.

What my dearest Mother said when I was five

Still leaves it vividly bright red impression,Its bright red records in my living memory .. ..

The tightrope walker's job is difficult

But not as difficult as a Poet-Writer's heavenly mandate

Who wants to walk all his life

On the path of Truth.

You can tell me to love someone

You can tell me to hate someone

Though sweetly it is spoken

Love shall not be made hate

Though death be it threatened

Hate shall not be remade love

-

I want to be an honest writer honest for life

I want to be a truthful writer, all my life I will be truthful,

The sweet honey of fame and rewards can not tempt me

The sweet honey of fame and rewards is not sweet on my tongue

I will not be struck and pushed down by lightning over my head.And if poor dictators steal and take away my pen and paper,

I will write my poems and carve poetry with a knife on stone !Inspired & Translated by Nguyen Huu Vien for Phung Quan's First Deathday -- Paris, January 21st 1996
Bản Tuyên Ngôn Thiên Chức của Nhà Thơ Nhà Văn :
==========================


Lời Mẹ Dặn
*********
Lời mẹ dặn
Phùng Quán

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời.
In lên vết son đỏ chói.
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

Phùng Quán -- Hà Nội, 1957


What My Beloved Mother Told Me .. ..
****************************************

I lost my dear father when I was only two,
Loving and cosseting me, she did not remarry.
She planted the mulberry trees, picked the green leaves,
Raised the silkworms, weaved the silk
And tenderly and kindly brought me up to adulthood.
A space of twenty years has drifted away but I still vividly remember
Once upon a Time : that day long ago when I was five,
I lied to You, dearest Mother !
And thought I would be punished the next day .. ..
But she just contemplated and only looked at me sadly
Kissed tenderly my young mop of hair
And said with a gently sweet voice :
-- Before your beloved Father passed away
He asked that I teach you to be faithful and truthful always!
Mother, what does that mean "faithful and truthful" ?
what is it to be faithful and truthful?
My dearest Mother kissed tenderly my eyes:
-- My son ! To be truthful is :
To laugh when you're merry,
To cry when you are sad,
To say you love when you love,
To say you hate when you hate.
- Though they tempt and cocker you with sweet things,
Don't say you hate when you love.
Though they threaten you with a knive,
Don't say you love when you hate.
From that day on whenever the adults asked me
Little one, who do you love most?
I would answer in remembering my beloved Mother's teaching :
That all my life I have loved the truthful people.
The adults would stare at me in disbelief
Thinking I was a little parrot.
But no, no, these instructions and advice which my dearest Mother said
Had imprinted upon my mind and heart
As a bright red seal of impression
On the gloriously white page.
This year I am twenty-five,
That fatherless child has become a poet-writer.
What my dearest Mother said when I was five
Still leaves it vividly bright red impression,
Its bright red records in my living memory .. ..
The tightrope walker's job is difficult
But not as difficult as a Poet-Writer's heavenly mandate
Who wants to walk all his life
On the path of Truth.
You can tell me to love someone
You can tell me to hate someone
Though sweetly it is spoken
Love shall not be made hate
Though death be it threatened
Hate shall not be remade love
I want to be an honest writer honest for life
I want to be a truthful writer, all my life I will be truthful,
The sweet honey of fame and rewards can not tempt me
The sweet honey of fame and rewards is not sweet on my tongue
I will not be struck and pushed down by lightning over my head.
And if poor dictators steal and take away my pen and paper,
I will write my poems and carve poetry with a knife on stone !

Inspired & Translated by Nguyen Huu Vien
for Phung Quan's First Deathday
-- Paris, January 21st 1996Phùng Quán

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Copyright © 2004 www.HanoiParis.com