Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5 /The New Wind will carry the Whole Vietnamese People to the New Land of Freedom and Democracy

The New Wind will carry the Whole Vietnamese People to the New Land of Freedom and Democracy
********************************************** 


Certainly We, the Vietnamese People are never afraid of 
Liberty's and Freedom's Journey
4 million Free Vietnamese have been experiencing in the Free World
For 43 years since the Black April in 1975
They have been observing and seeing Freedom and Liberty
And they have been even tasting well Democracy
Everything is ok there 
In North America and in Western Europe

So the New Wind will carry the Whole Vietnamese People 
To the New Land of Freedom and Democracy


My personal message to Mother Vietnam 
And the direction of the Journey of Liberty and Freedom
A moment of Great Decision in our Modern Vietnamese History
Even if it does result in an important turning point

Certainly We, the Vietnamese People inside the Motherland
Are never afraid of Liberty's and Freedom's Journey
90 million Compatriots have been struggling for Human Rights and Civil Rights
For 73 years in the North Vietnam 
Since that Autumn's betrayal or that August's treachery in 1945
And for 43 years in the South Vietnam 
Since the Black April in 1975
They have been suffering and paying very expensive
Under the pro-china Red dictatorship 
And they have been even longing 
For Freedom and Democracy
For Human Rights and Civil Rights
Everything is no longer ok there 
In our beloved Motherland and our dear Fatherland
So I do hope in the New Year 2018
The New Wind will carry the Whole Vietnamese People 
To the New Land of Freedom and Democracy


The Evolution Storm will certainly take away
The rotten pro-china Red dictators and traitors
Into the dustbin of history 
That is the Law of Natural Selection 
Everything against history will disappear 
But except the Vietnam Spring 
So the New Wind will carry the Whole Vietnamese People 
To the New Land of Freedom and Democracy
 
A socio-political revolution and a hail of bullets
And this crisis that can bury 
The rotten pro-china Red dictators and traitors
Into the cemetery of history 
Or in the museum of the Past
 Of yesterday and oblivion 
So the New Wind will carry the Whole Vietnamese People 
To the New Land of Freedom and Democracy
 
Tradition and Heritage bound us together
Genes in chromosomes in the Lạc Hồng Blood
The Evolution Storm will certainly take away
The rotten pro-china Red dictators and traitors
Into the dustbin of history 
That is the Law of Natural Selection 
Everything against history will disappear 
But except the Vietnam Spring 

So the New Wind will carry the Whole Vietnamese People 
To the New Land of Freedom and Democracy
 
The unbearable and uncomfortable smell of 73 years gone by
That Autumn betrayed and that August deceived in 1945 
Those can knock at our doors suddenly at midnight
An infinity of fates and destinies
An infinity of wars and miseries
We suggest only one Great Solution :
Freedom and Democarcy for Vietnam 
But can we realize and keep this political model
In the 21st Century ? ? 

The Evolution Storm will certainly take away
The rotten pro-china Red dictators and traitors
Into the dustbin of history 
That is the Law of Natural Selection 
Everything against history will disappear 
But except the Vietnam Dream 
So the New Wind will carry the Whole Vietnamese People 
To the New Land of Freedom and Democracy

Whilst the tsunami of the Whole Vietnamese People's anger rises
I'll take you with me, my beloved 
We shall be into Liberty's and Freedom's Journey
Towards a New Vietnam with Democracy .. ..

The Evolution Storm will certainly take away
The rotten pro-china Red dictators and traitors
Into the dustbin of history 
That is the Law of Natural Selection 
Everything against history will disappear 
But except the Vietnam Spring 

So the New Wind will carry the Whole Vietnamese People 
To the New Land of Freedom and Democracy

And so the New Wind will carry the Whole Vietnamese People 
To the New Land of Freedom and DemocracyMILLIONS OF HONEST PEOPLE  -  TRIỆU LƯƠNG DÂN
 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6